Android Developer (Java, Mobile Apps)

Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-15

The Job

– Xây dựng, quản lý, triển khai các dự án phần mềm cho công ty
– Phối hợp với nhóm phát triển để lên kế hoạch công việc trong tuần
– Chủ động ước lượng và kiểm soát công việc đã nhận
– Báo cáo kết quả công việc định kỳ, theo yêu cầu của quản lý
– Tham gia nghiên cứu và trình bày các công nghệ mới.

Your Skills and Experience

– Có kinh nghiệm về : Android.

Yêu cầu chung:
– Có tư duy logic tốt và có khả năng tự nghiên cứu, giải quyết vấn đề.
– Có khả năng phân tích các vấn đề của ứng dụng và đưa ra giải pháp xử lý
– Có khả năng viết tài liệu kỹ thuật của dự án.
– Có khả năng lập kế hoạch, kiểm soát thời gian, tiến độ công việc.
– Có khả năng làm việc với cường độ cao, chịu được áp lực cao trong công việc.
– Có tinh thần trách nhiệm trong công việc và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm.

Việc Làm Liên Quan

Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-15
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-15
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-15
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-15
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-15
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-15
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-15
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-15
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-15
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-15