.NET Developer (C#, ASP.NET)

Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16

The Job

- Viết báo cáo quản trị phục vụ các bộ phận nghiệp vụ phòng ban ( mua hàng, bán hàng, kế toán, kho) trên các công cụ Fox, Reporting Service SQL Server

- Triển khai và vận hành hệ thống DMS cho các công ty thành viên

- Hỗ trợ các lỗi của các phòng ban trong quá trình vận hành hệ thống Effect, DMS,…

- Phát triển các công cụ phần mềm phục vụ sản xuất kinh doanh cho toàn bộ tập đoàn.

- Tham gia vào triển khai hệ thống ERP SAP cho toàn bộ tập đoàn.

Your Skills and Experience

-  Tốt nghiệp đại học các ngành công nghệ thống tin.

-  Có kinh nghiệm triển khai và vận hành hệ thống DMS, am hiểu các nghiệp vụ kế toán, mua hàng, bán hàng.

-  Phát triển các phần mềm phục vụ các phòng ban trên trong toàn bộ tập đoàn.

-  Có khả năng viết báo cáo trên các công cụ Fox, SQL , Reporting service.

-  Thành thạo lập trình .NET, C#, WinForm, ASP.NET Web-form, MVC

-  Hiểu biết Javascript, Ajax, Jquery, HTML, CSS

-  Biết sử dụng công cụ Devexpress 14 trở lên.

-  Có khả năng lập trình Xamarin Cross PlatForm (đã tham gia viết một vài ứng dụng).

Việc Làm Liên Quan

Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16