Web Developer (JavaScript / ReactJS)

Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16

The Job

  • Phát triển sản phẩm Production cho thị trường quốc tế.
  • Học hỏi chuyên sâu về các công nghệ đang được sử dụng trong dự án.
  • Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm có lượng truy cập cao.
  • Tham gia thảo luận, đưa ra các giải pháp cho các tính năng mới.
  • Nhận được hỗ trợ trợ từ các thành viên trong team.

Your Skills and Experience

  • Ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp.
  • Intern/Part time yêu cầu tối thiểu 4 nửa buổi/ 1 tuần.
  • Sẵn sàng học hỏi công nghệ mới.
  • Nắm vững nền tảng kiến thức.
  • Ưu tiên có kinh nghiệm với Javascript/ReactJS, Restful API và relational DB.

Việc Làm Liên Quan

Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-16