Web Developer (Python/AngularJS/NodeJS)

Quy Nhơn, Bình Định Full-time Hạn nộp: 2019-09-20

The Job

+ Thực hiện các dự án với đối tác Mỹ, Canada, Úc.

Your Skills and Experience

+ Tuổi: dưới 26 tuổi.
+ Ngôn ngữ lập trình: Python, Angular, ReactJS...
+ Cơ sở dữ liệu: MySQL
+ Tư duy - phân tích: tốt, thích nghi nhanh với môi trường, công nghệ mới.
+ Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh.
Ưu tiên:
+ Ứng viên có kinh nghiệm làm việc.
+ Ứng viên tốt nghiệp loại giỏi.
+ Ứng viên đạt kết quả tốt các môn liên quan đến tư duy logic - phân tích thiết kế.

Why You'll Love Working Here

+ Được tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.
+ Được xem xét và đề bạt lên các vị trí phù hợp với năng lực bản thân.
+ Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi theo đúng qui định của Nhà nước.
+ Tham gia du lịch cùng công ty.
+ Happy Friday hàng tháng.

Việc Làm Liên Quan

Quy Nhơn, Bình Định Full-time Hạn nộp: 2019-09-20
Quy Nhơn, Bình Định Full-time Hạn nộp: 2019-09-20
Quy Nhơn, Bình Định Full-time Hạn nộp: 2019-09-20
Quy Nhơn, Bình Định Full-time Hạn nộp: 2019-09-20
Quy Nhơn, Bình Định Full-time Hạn nộp: 2019-09-20
Quy Nhơn, Bình Định Full-time Hạn nộp: 2019-09-20
Quy Nhơn, Bình Định Full-time Hạn nộp: 2019-09-20
Quy Nhơn, Bình Định Full-time Hạn nộp: 2019-09-20
Quy Nhơn, Bình Định Full-time Hạn nộp: 2019-09-20
Quy Nhơn, Bình Định Full-time Hạn nộp: 2019-09-20