Trên localhost sau khi mình cài Laravel sử dụng composer và chạy thì gặp phải lỗi sau:

Laravel: error in exception handler

Xem trong error log và access log trong Apache thì không thấy có dòng thông báo error nào được thêm vào. Xem trong error log của PHP cũng không thấy có thay đổi nào. Ai biết cách fix lỗi trên chỉ mình với?

Sau khi cài đặt Opencart em cấu hình ở admin để có được cấu trúc URL thân thiện với các máy tìm kiếm như sau:

  • Vào System
  • Chọn Settings
  • Chọn Store
  • Chọn Server
  • Và kích hoạt User SEO URL's

Tuy nhiên khi click vào một số trang rồi về lại trang chủ thì vẫn thấy URL có index.php?route=common/home ở phía cuối.

Để xoá bỏ phần này thì phải làm sao vậy mọi người?

Trên con Ubuntu em đang chạy Apache trên cổng 80 nhưng do sử dụng Nginx cùng lúc nên em cần chuyển Apache về chạy cổng 8080.

Tìm trên mạng hướng dẫn thì nó nói trong tập tin config của Apache cần phải thêm dòng này:

Listen 8080

Sau đó vào chỉnh sửa lại các virtual host về cổng 80:

<VirtualHost *:8080>
...
</VirtualHost>

Sau đó khởi động lại Apache là được. Em làm theo đúng hướng dẫn nhưng khi mở chrome và truy cập vào trang trên cổng 8080 thì gặp lỗi:

This site can’t be reached

localhost refuse...

Em đang viết một trang web sử dụng PHP và sử dụng Apache. Khi mình đăng nhập xong và truy cập vào trang thông tin cá nhân thì thấy màn hình trống hiện ra với thông báo lỗi

  • Forbidden You don't have permission to access / on this server*

Vào thư mục /var/logs/apache2/ và xem tất cả các tập tin log thì cũng chỉ thấy dòng thông báo trên mà không có thêm chi tiết nào khác được cung cấp.

Có bác nào biết cách fix lỗi này không chỉ em với?

Mình đang sử dụng Ubuntu 16.04, khi chạy câu lệnh sau để khởi động apache:

$ sudo service apache2 restart

Thì gặp phải lỗi thông báo cổng 80 đang được sử dụng:

Address already in use

Làm cách nào để tìm ra các ứng dụng đang sử dụng cổng 80?

Khi cài đặt theme trên localhost em gặp phải lỗi sau:

Are you sure you want to do this? Please try Again

sau đó em có setup quyền cho thư mục chứa wordpress:

$ sudo chmod -R 777 wordpress

và chuyển quyền sở hữu group cho www-data:

$ sudo chgrp -R www-data wordpress

Nhưng lỗi trên vẫn không hết. bác nào biết cách khắc phục lỗi trên không hướng dẫn giúp em với?

Chào mọi người,

Sau khi cài đặt Apache (bản 2.4) trên máy Mac sử dụng Homebrew mình gặp phải vấn đề là mỗi lần khởi động máy thì Apache không tự start được. Do đó mỗi lần tắt và mở máy mình phải tự tay khởi động Apache dùng câu lệnh:

$ sudo apachectl start

Mình có thử gỡ Apache và cài lại áu đó chạy lại câu lệnh dưới đây như theo hướng dẫn từ homebrew:

$ brew services start httpd24

Để tự khởi động Apache trong khi boot. Tuy nhiên khi khởi động lại thì Apache vẫn không thể tự khởi động được.

Làm theo hướng dẫn cài đặt Apache trên Ubuntu nhưng sau khi truy cập vào một địa chỉ URL trỏ tới một tập tin PHP để kiểm tra thì máy chủ không thực thi mã PHP, có ai biết khắc phục lỗi này như thế nào không chỉ giùm mình với?

Hiện tại mình có một trang viết bằng OpenCart phiên bản 2.3.0.1 trong đó các URL trên trang web của mình đang chạy dưới địa chỉ không có tên miền phụ www. Bây giờ mình cần chuyển về các địa chỉ có www ở trước.

Ví dụ các URL dưới đây:

http://ten-mien.net/home.php
http://ten-mien.net/may-tinh/
http://ten-mien.net/lap-top-toshiba-core-i3-13-inch

sẽ được chuyển tiếp về địa chỉ URL tương ứng như sau:

http://www.ten-mien.net/home.php
http://www.ten-mien.net/may-tinh/
http://www.ten-mien.net/lap-top-to...