Web server hay máy chủ web là một loại máy chủ được dùng để xử lý các truy cập gửi đến yêu cầu cho nội dung trang web. Nếu không có web server, chúng ta sẽ khôn...
Web Server Là Gì

Lỗi trên là một trong những lỗi phổ biến khi sử dụng Apache, nguyên nhận của lỗi này đó là bởi thư mục chứa website trên localhost (trên máy tính bạn) chưa được phân quyền hợp lý. Cách đơn giản để fix lỗi trên đó là thay đổi cấu hình người dùng (user) và

LAMP hay LAMP Stack là một nhóm gồm 3 phần mềm khác nhau Apache, MySQL và PHP sử dụng trên hệ điều hành Linux. Thuật ngữ LAMP được hình thành từ việc kết hợp cá...
Cài Đặt LAMP trên Ubuntu 18.04

Phiên bản PHP 7 được giới vào đầu tháng 12 năm 2015 với nhiều cải tiến đáng kể về tốc độ cũng như cung cấp nhiều tính năng mới hữu dụng. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách nâng cấp PHP 5 lên phiên bản PHP 7 trên các máy tính chạy hệ điều hành Ubuntu.

Lưu ý: Bạn nên thực hiện công việc nâng cấp lên PHP 7 ở máy tính cá nhân hoặc máy chủ dành cho môi trường testing thay vì máy chủ ở môi trường production

Thêm Nguồn PPA Cho PHP 7

PPA (viết tắt của Personal Package Archive) là một kho ...

Thông thường khi phải chọn một địa chỉ URL duy nhất các lập trình viên sẽ chọn kiểu định dạng có www ở phía trước tên miền. Để sử dụng duy nhất kiểu định dạng này chúng ta cần phải chuyển tiếp các định dạng không có www về có www. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách bạn thực hiện việc chuyển tiếp này trên các máy chủ sử dụng Apache. Với máy chủ Apache chúng ta có 2 cách khác nhau:

Sử Dụng Virtual Host

Sử dụng chỉ thị Redirect trong VirtualHost chúng ta có thể chuyển tiếp về địa chỉ URL có www như sau...