Mọi người cho mình hỏi để kill một process trong Linux thì có phải là dùng câu lệnh kill phải không?

Mình làm theo hướng dẫn trên mạng để tìm ra process ID mà Apache đang chạy như sau:

$ ps aux | grep httpd

Kết quả hiển thị:

jangabe 4163 0.0 0.0 15764 984 pts/2 S+ 16:31 0:00 grep --color=auto httpd

Sau đó chạy câu lệnh kill:

$ kill 15764

Thì terminal hiển thị thông báo lỗi:

bash: kill: (4163) - No such process

Sử dụng câu lệnh sau:

$ kill 4163

Lỗi no process vẫn hiển thị. Ai biết ...

Mọi người cho em hỏi giữa hai ngôn ngữ Shell và Bash khác nhau như thế nào? Khi sử dụng terminal mình sử dụng ngôn ngữ Bash còn khi viết một chương trình chạy trên terminal thì chương trình này sẽ sử dụng Shell có phải không?

Sau khi Google cách liệt kê các user trên hệ thống thì em thấy có hướng dẫn dùng câu lệnh sau:

$ cat /etc/passwd

Và kết quả hiển thị như sau:

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin

Nhưng lại rất khó để có thể ...

Trên máy mình chạy nhiều container từ một image trong đó có một số container không còn hoạt động một số thì vẫn đang hoạt động.

Để xóa container không hoạt động mình phải list các container bằng câu lệnh:

$ docker ps -a

Sau đó tìm kiếm ở kết quả trả về các container với trạng thái exited và xóa thủ công nhưng làm theo cách này nhiều lần thì tốn nhiều thời gian.

Mọi người cho mình hỏi có cách nào để tự động xóa các container ở trạng thái exited không?

Mặc dù bash không phải là một ngôn ngữ khó học nhưng nhưng lại là ngôn ngữ dễ bị lãng quên nhất bởi các lập trình viên vì chúng thực sự không được sử dụng nhiều khi lập trình. Tuy nhiên với ngay cả những người lập trình mới vào nghề thì việc nắm vững được những câu lệnh cơ bản trong bash sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc đọc các tài liệu hướng dẫn trên mạng có sử dụng ngôn ngữ này trong bài viết.

Tin vui là bạn không cần phải master ngôn ngữ này vì thực tế công việc của một lập trình viên k...

Tìm Hiểu Về Bash Alias

Bash alias cho phép lập trình viên sử dụng cửa sổ dòng lệnh hay terminal một cách hiệu quả hơn bằng cách cho phép lập trình viên thay thế một câu lệnh dài bằng một chữ duy nhất. Ví dụ thay vì gõ câu lệnh sau:

$ ls -la

Lập trình viên có thể gõ:

$ ll

Ví dụ này rất điển hình vì liệt kê danh sách các tập tin và thư mục là công việc phổ biến mà mọi lập trình viên phải làm thường xuyên trong công việc. Hầu hết mọi lập trình viên lâu năm đều sử dụng ll thay vì ls -la. Tuy nhiên ...