Blockchain

Blockchain

Một blockchain (hay block chain) là danh sách các bản ghi đang phát triển, được gọi là các khối, được liên kết bằng mật mã. Mỗi khối chứa hàm băm mật mã của khối trước đó, dấu thời gian và dữ liệu giao dịch (thường được biểu thị dưới dạng cây Merkle).

3 kết quả trả về

Blockchain là gì?

Câu hỏi tạo bởi Đức Nam 23 March 2019

Em thấy hiện tại thuật ngữ Blockchain được nhắc tới nhiều trong cộng đồng nên cũng tò mò đi tìm hiểu thử mà đọc một số tài liệu trên mảng vẫn chưa hiểu cụ thể Blockc...