Hoạt Động Gần Đây

Làm việc với thư viện Font Awesome

Font Awesome là hệ thống font được viết dưới dạng mã nguồn mở và được đăng ký giấy phép sử dụng theo MIT license. Điều này cho phép người sử dụng có gần như mọi...
user-whrlo2v 27 August 2015 | 338 lượt xem
CSS

Conditional Comment trong CSS

Conditional Comment trong CSS là một kiểu comment cho phép đoạn mã CSS được comment có thể vẫn được chạy trên trình duyệt IE. Nói cách khác tất cả các trình duyệt đều sẽ bỏ...
user-whrlo2v 11 October 2015 | 374 lượt xem

Sử dụng CSS để vẽ các hình

CSS cung cấp nhiều tính năng cho phép các lập trình viên có thể vẽ được nhiều hình khác nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo các hình thông qua các ví...
user-nkj3rdz 20 March 2016 | 142 lượt xem

Tìm Hiểu Về Grid Layout System trong Twitter Bootstrap

Grid System là hệ thống bố cục layout cho trang web được giới thiệu từ các phiên bản đầu tiên của Twitter Bootstrap. Hệ thống này giúp thiết kế trang web có thể đáp ứng...
user-ortj16r 20 March 2016 | 111 lượt xem

Tại sao bạn không nên sử dụng @import trong CSS

Sử dụng cú pháp @import trong CSS cho phép chúng ta nhập mã CSS từ các tệp CSS khác. Ví dụ trong tệp mail.css chúng ta viết: ...
user-nkj3rdz 27 March 2016 | 969 lượt xem

Danh sách hệ thống màu theo tên

Ngoài các màu cơ bản trong bài học thì còn có các màu nào khác không và có thể tìm danh sách đầy đủ các màu này ở đâu? ...
user-whrlo2v 02 January 2017 | 401 lượt xem

CSS canh một phần tử div nằm giữa một phần tử div khác

Làm sao để style một phần tử <div> với độ rộng nhất định nằm ở chính giữa một phần tử <div> bao ngoài nó. Ví dụ như đoạn mã HTML ở dưới đây phần tử: ...
user-9drbjz5 02 January 2017 | 601 lượt xem
CSS

Chọn phần tử cha của phần tử cho trước trong CSS

Mình có một đoạn code HTML như sau: &lt;li&gt;&lt;a href="#" class="active"&gt;link 1&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="#"&gt;link 2&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="#"&gt;link 3&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; ...
user-wtz2qis 02 January 2017 | 481 lượt xem

Định kiểu cho phần tử div có chiều cao bằng chiều cao của trang

Trong CSS làm sao để định kiểu cho một phần tử <div> có chiều cao của toàn bộ trang HTML? ...
user-oppqlau 02 January 2017 | 461 lượt xem

CSS tạo hình tam giác

Mình cần tạo một biểu tượng hình tam giác đều trỏ xuống dưới (để khi click vào thì sẽ xổ ra một menu). Có cách nào mà chỉ cần sử dụng CSS để làm việc...
user-wytumoi 02 January 2017 | 701 lượt xem

1em tương đương với bao nhiêu pixel

Khi quy định độ lớn phông chữ cho trang sử dụng CSS mình thấy một số lập trình viên sử dụng đơn vị là em thay vì pixel: ...
user-1pyey3y 05 January 2017 | 982 lượt xem

Bootstrap: Chỉ hiển thị phần tử trên desktop và tablet

Trên trang HTML mình có một phần tử <img> hiển thị ảnh avatar của người dùng. Phần tử <img> này được đặt vào bên trong phần tử <div> như sau: ...
user-luhwhc0 31 December 2016 | 821 lượt xem

CSS: Chọn phần tử HTML có thuộc tính bằng với giá trị cho trước

Trong HTML mình có một form như sau: &lt;form action="register.php" method="POST"&gt; &lt;p&gt; &lt;label&gt;Họ:&lt;/label&gt; &lt;input name="firstname" type="text"&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;label&gt;Tên:&lt;/label&gt; &lt;input name="lastname" type="text"&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;label&gt;Tên đăng nhập:&lt;/label&gt; &lt;input name="username" type="text"&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;label&gt;Mật khẩu:&lt;/label&gt; &lt;input...
user-wakthgt 31 December 2016 | 143 lượt xem

Khác nhau giữa background và background-color trong CSS

Trong CSS cả hai thuộc tính background và background-color đều có thể được dùng để tạo màu nền cho phần tử. Ví dụ thay vì viết: body { background: #f2f2f2; } ...
user-ra2lu8d 29 December 2016 | 501 lượt xem

Thuộc tính "line-height" trong css

Các bác cho em hỏi chính xác thì thuộc tính line-height trong CSS được dùng để làm gì vậy? Tại sao cần sử dụng nó mà không sử dụng thuộc tính height? ...
user-4xwobbg 31 December 2016 | 141 lượt xem

Câu hỏi về Slider - html, css, jquery, javascript

Xin chào mọi người và hoclaptrinh.org ! Mình có 1 slider : &lt;div class="slide-group"&gt; &lt;div class="slide"&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class="slide"&gt;&lt;/div&gt; (+ 1) &lt;div class="slide select"&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class="slide"&gt;&lt;/div&gt; (- 1) &lt;div class="slide"&gt;&lt;/div&gt; &lt;/div&gt; ...
user-3tprwwp 05 October 2016 | 3 lượt xem

CSS chọn phần tử cha của phần tử cho trước

Các bác cho em hỏi có cách nào để chọn phần tử cha của một phần tử với ID cho trước sử dụng CSS hay không. ...
user-w3xb1b0 31 December 2016 | 462 lượt xem

CSS - định chiều cao phần tử div bằng 100% chiều cao của cửa sổ trình duyệt

Em có một trang HTML với cấu trúc đơn giản như sau: &lt;!DOCTYPE html5&gt; &lt;html&gt; &lt;body&gt; &lt;div&gt;100% height&lt;/div&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt; ...
user-ynn0exz 31 December 2016 | 942 lượt xem

Hỏi cách tạo dải ruy băng sử dụng CSS

Em đang cần làm một dải ruy băng trên đầu trang sử dụng CSS như hình sau: Vấn đề là bên khách hàng có yêu cầu là màu sắc và văn bản bên trong có...
user-oppqlau 31 December 2016 | 962 lượt xem

Hiển thị text ở giữa trang sử dụng "verticle-align" không hoạt động

Em có một trang html đơn giản chứa một thẻ <div> với văn bản bên trong như sau: &lt;!DOCTYPE hml&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;meta charset="UTF-8"&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt; &lt;div class="text-middel"&gt;Hiển thị nội dung văn bản ở giữa...
user-zntofka 27 October 2017 | 421 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết