Hoạt Động Gần Đây

Hướng Dẫn Sử Dụng UTF-8 trong PHP và MySQL

UTF-8 là bộ ký tự được sử dụng phổ biến hiện nay vì nó hỗ trợ các ký tự có trong nhiều ngôn ngữ (giao tiếp) khác nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn các...
user-abcbo5w 08 January 2018 | 696 lượt xem

SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file hello.py on line 1, but no encoding declared

Trên máy em có một tập tin hello.py với nội dung sau: myString = "Xin chào thế giới!" print myString.title() Nhưng khi chạy file này với python hello.py thì gặp phải lỗi sau: ...
user-2jnamok 13 May 2018 | 8 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết