Hoạt Động Gần Đây

Cron Job là gì

câu hỏi Khánh Duy Khánh Duy 01 January 2017
Mình đã tìm hiểu trên internet nhưng vẫn chưa hiểu khái niệm cron job là gì? Có ai có thể giúp mình giải thích thuật ngữ này theo một cách đơn giản nhất được không? ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết