Hoạt Động Gần Đây

Facebook được viết bằng ngôn ngữ gì

câu hỏi Lê Anh Lê Anh 31 December 2016
Câu hỏi này không liên quan tới lập trình nhiều nhưng em vẫn đang tò mò không biết trang Facebook được viết bằng ngôn ngữ lập trình nào? Em từng đọc ở đâu đó nói...

OpenID và OAuth Khác Nhau Như Thế Nào

bài viết Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 09 March 2017
OpenID và OAuth là hai khái niệm nghe có vẻ giống nhau và trên thực tế không ít bạn lập trình viên đã phải bó tay trước một câu hỏi phỏng vấn tưởng chừng như...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết