Frontend Frontend

Do nhiều ưu điểm của các máy chủ CDN (Content Deliver Network) nên khi cần sử dụng một thư viện nào đó của Frontend (JavaScript hay CSS) chúng ta được khuyên nên sử dụng CDN thay cho việc lưu trữ thư viện trên máy chủ cá nhân.

Tuy nhiên phương pháp này không phải là hoàn hảo. Và một nhược điểm chúng ta có thể thấy được của phương pháp này đó là khi các máy chủ CDN không thể truy cập được.

Một trong những trường hợp dễ thấy nhất ở Việt Nam đó là khi dây cáp Internet trên biển gặp phải sự cố. Và k...

HTML HTML

Xin chào mọi người và hoclaptrinh.org !

Mình có 1 slider :

<div class="slide-group">
  <div class="slide"></div>
  <div class="slide"></div> (+ 1)
  <div class="slide select"></div>
  <div class="slide"></div> (- 1)
  <div class="slide"></div>
</div>
 • cho mình hỏi làm sao để lấy đc class slide ở vị trí + 1 và - 1 của
  class slide có select để style khác với các class style còn lại. Vì
  là slide nên cái class select có thể nhảy sang slide khác, và làm sao
  để chọn đc slide ở 2 vị trí + 1 v...
JavaScript JavaScript

Một trong những yêu cầu không phải hiếm gặp phải đó là các lập trình viên cần phải biết được khi nào hình ảnh trên trang được load (tải) xong. Một ảnh trên trang được thể hiện qua việc sử dụng thẻ HTML <img> với ít nhất một thuộc tính là src. Một ví dụ đơn giản:

<img src="http://hoclaptrinh.org/logo.png">

Trang web được tải về đầy đủ là khi trình duyệt đã tải xong mã lệnh HTML, các tập tin dẫn chiếu như CSS, Javascript và các hình ảnh trong các thẻ <img> như trên. Và chỉ khi các ảnh này đã được ...

CSS CSS

CSS cung cấp nhiều tính năng cho phép các lập trình viên có thể vẽ được nhiều hình khác nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo các hình thông qua các ví dụ cụ thể:

Hình Vuông và Hình Chữ Nhật

Việc tạo ra 2 loại hình này không quá khó, tuy nhiên tôi vẫn muốn liệt kê ra đây để các bạn tham khảo:

div#my-div {
  width: 50px;
  height: 50px;
  background: orange;
}

Kết quả:

Hình Tròn

Thông thường khi phải tạo ra hình tròn trên trang bạn sẽ nghĩ tới việc phải sử dụng hình ảnh thay vì có t...