Hoạt Động Gần Đây

Cài Đặt và Cấu Hình Git

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình Git. Bài viết dành cho các bạn mới bắt đầu làm quen với Git, tuy nhiên những bạn đã sử...
user-whrlo2v 12 September 2015 | 133 lượt xem
Git

Cách viết commit message trong Git

Mọi người cho mình hỏi có quy tắc chung nào khi viết commit message trong Git hay không vậy? ...
user-xevpfqf 30 January 2017 | 221 lượt xem

Bỏ theo dõi một thư mục đã được thêm vào Git ở commit trước

Trong một dự án hiện tại em đang làm có một thư mục có tên là cache dùng để lưu trữ tạp thời các tập tin dùng trong quá trình chạy ứng dụng. Trước đó...
user-aptfqq0 29 December 2016 | 282 lượt xem

Khác nhau giữa Pull và Pull Request trong Git?

Khi làm việc với Git em có gặp hai khác niệm Pull và Pull Request nhưng không rõ hai thằng này khác nhau như thế nào. Bác nào rành về thằng này giải thích giùm...
user-bdhgr9v 29 December 2016 | 416 lượt xem

Export thư mục Git về dạng file zip

Các bác cho em hỏi có cách nào để export source code trong một dự án được theo dõi sử dụng Git về dạng file zip không vậy? ...
user-r7tsym6 31 December 2016 | 161 lượt xem

GIT "merge is not possible because you have unmerged files."

Sau khi pull code về từ remote repo của GIT thì mình gặp phải conflict trong source code. Để resolve conflict mình chạy câu lệnh: git merge -s recursive -X theirs ...
user-oiw9ard 03 February 2017 | 921 lượt xem

Git: Hỏi cách xóa tất cả các branch của một repo trên local

Trong repo chứa source code của dự án hiện tại có nhiều branch khác nhau, do lúc checkout em dùng PHPStorm nên nó kéo về tất cả branch giờ nhìn vào hoa hết mắt nhiều...
user-fa1ktc7 18 March 2017 | 702 lượt xem

Bitbucket: Lỗi "fatal: Could not read from remote repository."

Em tạo một account mới trên Bitbucket và sau đó tạo một repo trên acc này. Sau đó tạo một SSH key mới trên máy để thêm vào cho user trên account này: ...
user-cwwhlid 16 February 2017 | 219 lượt xem

Git: Lỗi pull code bị gián đoạn khi chưa kết thúc

Dùng Git trên terminal em chạy câu lệnh dưới đây để kéo code về từ dự án: git pull origin master Thì em gặp phải trường hợp cứ được khoảng 8% là bị dừng lại...
user-2qdgbgd 14 July 2017 | 682 lượt xem

Sử dụng Git Hiệu Quả Hơn Với Alias

Hiện nay Git là một trong các VCS (version control system) phổ biến được sử dụng bởi rất nhiều lập trình viên để quản lý version của source code trong dự án. Git có ưu...
user-ortj16r 28 February 2017 | 225 lượt xem

Hỏi về commit message trong JIRA

Hiện tại em dùng JIRA để quản lý task và đồng thời lưu trữ source code trên đó, VCS sử dụng trong dự án là Git. Hiện tại team em không có format thống nhất...
user-ahjarzg 22 April 2017 | 121 lượt xem

Tìm Hiểu Về Cherry-Pick Trong Git

Khi ai đó yêu cầu thực hiện cherry-pick một commit trên nhánh dev về nhánh master sử dụng Git thì chính xác thì điều đó có nghĩa là gì? ...
user-whrlo2v 26 April 2017 | 280 lượt xem

Thiết Lập Username và Email trong Git

Git sử dụng tên người dùng (username) để giúp xác định ai là tác giả của một commit trong repository. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết lập tên người dùng...
user-ortj16r 25 April 2018 | 631 lượt xem

Khác Biệt Giữa "git fetch" và "git pull"

Như vậy lưu ý rằng câu lệnh git pull $remote_origin $branch_name sẽ tải về (hay fetch) dữ liệu từ một branch duy nhất $branch_name từ remote server và sau đó merge các thay đổi từ...
user-yub2dvv 04 May 2018 | 24 lượt xem

Tìm Hiểu Về Rebase Trong Git

Git Rebase là một cách thuận biện để áp dụng lại những commit mới trong một branch trên đỉnh của một branch khác. ...
user-nkj3rdz 25 May 2018 | 197 lượt xem

Triển khai CI/CD với Gitlab

CI/CD là gì? Tại sao phải quan tâm đến CI/CD? Tại sao nên triển khai CI/CI với Gitlab. ...
user-pfoagkl 04 September 2018 | 128 lượt xem

Github nâng cấp Rails từ phiên bản 3.2 lên 5.2

Vào ngày 15 tháng 8 GitHub đã tổ chức một cột mốc quan trọng: ứng dụng chính của GitHub hiện đang chạy trên phiên bản mới nhất của Rails: 5.2.1! ...
user-whrlo2v 01 October 2018 | 628 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết