Hoạt Động Gần Đây

AngularJS Expressions Là Gì

AngularJS expresssions là các biểu thức Javascript được viết dựa trên cú pháp của AnguarJS. Tương tự như Javascript expression về bản chất AngularJS là các biểu thức Javascript. Tuy nhiên các biểu thức trong...
user-pfuqrli 20 March 2016 | 376 lượt xem

Markdown Là Gì

Markdown là ngôn ngữ đánh dấu văn bản được tạo ra bởi John Gruber. Markdown sử dụng cú pháp khá đơn giản và dễ hiểu để đánh dấu văn bản và văn bản được viết...
user-abcbo5w 20 March 2016 | 660 lượt xem

Tìm Hiểu Về Ngôn Ngữ HTML

HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng với mục đích để tạo các trang web chạy trên Internet. <html> <body> <a href=”http://hoclaptrinh.org">Link tới trang hoclaptrinh.org</a> </body> </html> ...
user-uojb89t 29 May 2016 | 420 lượt xem

Tìm Hiểu Về Meta Keywords

Thẻ Meta Keywords là một trong những thẻ <meta> được dùng để bổ sung thông tin cho trang web. Thẻ Meta Keywords được dùng để định nghĩa các từ khoá của trang web. Nội dung...
user-abcbo5w 01 September 2016 | 711 lượt xem

Danh sách hệ thống màu theo tên

Ngoài các màu cơ bản trong bài học thì còn có các màu nào khác không và có thể tìm danh sách đầy đủ các màu này ở đâu? ...
user-whrlo2v 02 January 2017 | 401 lượt xem

Định kiểu cho phần tử div có chiều cao bằng chiều cao của trang

Trong CSS làm sao để định kiểu cho một phần tử <div> có chiều cao của toàn bộ trang HTML? ...
user-oppqlau 02 January 2017 | 461 lượt xem

javascript:void(0) là gì?

Thuộc tính href của link liên kết thỉnh thoảng được đặt với giá trị là javascript:void(0). Mọi người cho mình hỏi giá trị này là của HTML hay JavaScript. Nếu là của JavaScript thì nó...
user-zftc3pz 02 January 2017 | 864 lượt xem

Hai thẻ <strong> và <b> khác nhau như thế nào

Khi đọc mã lênh HTML của một số tài liệu thì mình thấy họ hướng dẫn sử dụng thẻ <strong> để đánh dấu văn bản in đậm: ...
user-dgppw5g 17 January 2017 | 941 lượt xem

CSS tạo hình tam giác

Mình cần tạo một biểu tượng hình tam giác đều trỏ xuống dưới (để khi click vào thì sẽ xổ ra một menu). Có cách nào mà chỉ cần sử dụng CSS để làm việc...
user-wytumoi 02 January 2017 | 701 lượt xem

Thẻ meta http-equiv dùng để làm gì?

Khi xem source của một trang web thì mình thấy trong thẻ <head> có thẻ <meta> như sau: &lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8"&gt; Mình không rõ thẻ này được dùng với mục đích gì và thiếu nó...
user-3ie45ya 02 January 2017 | 241 lượt xem

<strong> và thẻ <b> nên sử dụng thẻ nào

Giữa hai thẻ <strong> và thẻ <b> trong HTML thì nên sử dụng thẻ nào? ...
user-rofamar 30 January 2017 | 642 lượt xem

Bootstrap: Chỉ hiển thị phần tử trên desktop và tablet

Trên trang HTML mình có một phần tử <img> hiển thị ảnh avatar của người dùng. Phần tử <img> này được đặt vào bên trong phần tử <div> như sau: ...
user-luhwhc0 31 December 2016 | 821 lượt xem

CSS: Chọn phần tử HTML có thuộc tính bằng với giá trị cho trước

Trong HTML mình có một form như sau: &lt;form action="register.php" method="POST"&gt; &lt;p&gt; &lt;label&gt;Họ:&lt;/label&gt; &lt;input name="firstname" type="text"&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;label&gt;Tên:&lt;/label&gt; &lt;input name="lastname" type="text"&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;label&gt;Tên đăng nhập:&lt;/label&gt; &lt;input name="username" type="text"&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;label&gt;Mật khẩu:&lt;/label&gt; &lt;input...
user-wakthgt 31 December 2016 | 143 lượt xem

Tại sao lại cần phải dùng thẻ DOCTYPE

Em có tham khảo bài hướng dẫn về thẻ <DOCTYPE> trong khoá học HTML Cho Người Mới Bắt Đầu nhưng mà vẫn chưa hiểu thẻ DOCTYPE có tác dụng gì trong HTML. Em có thử...
user-dkcladl 02 February 2017 | 881 lượt xem

DOM tồn tại trên HTML Document hay JavaScript?

Khi tìm hiểu khái niệm DOM (Document Object Model) thì em thấy một số tài liệu nói rằng DOM tồn tại trên trang HTML một số khác lại tham chiếu tới việc DOM được sử...
user-yns9xcv 02 February 2017 | 101 lượt xem

Thuộc tính data dùng để làm gì?

Khi xem mã nguồn HTML của một số trang web thì em có thấy trong một số phần tử HTML hay sử dụng thuộc tính có tên bắt đầu bằng data-. Ví dụ như: ...
user-i163wip 29 December 2016 | 141 lượt xem

Khác nhau giữa background và background-color trong CSS

Trong CSS cả hai thuộc tính background và background-color đều có thể được dùng để tạo màu nền cho phần tử. Ví dụ thay vì viết: body { background: #f2f2f2; } ...
user-ra2lu8d 29 December 2016 | 501 lượt xem

Nên đặt thẻ <script> ở đâu trong HTML

Khi học về cách nhúng mã JavaScript từ tập tin bên ngoài vào trang HTML thì em thấy nhiều tài liệu hướng dẫn nên đặt thẻ <script> để tham chiếu tới file bên ngoài này...
user-nctg1ra 31 December 2016 | 962 lượt xem

Câu hỏi về Slider - html, css, jquery, javascript

Xin chào mọi người và hoclaptrinh.org ! Mình có 1 slider : &lt;div class="slide-group"&gt; &lt;div class="slide"&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class="slide"&gt;&lt;/div&gt; (+ 1) &lt;div class="slide select"&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class="slide"&gt;&lt;/div&gt; (- 1) &lt;div class="slide"&gt;&lt;/div&gt; &lt;/div&gt; ...
user-3tprwwp 05 October 2016 | 3 lượt xem

Lưu ý khi sử dụng regular expression để validate input

Trong HTML có hỗ trợ chức năng validate input sử dụng Regular Expression tuy nhiên không phải bạn nào cũng biết tới đặc biệt là các bạn làm backend không chuyên làm về frontend. Trong...
user-glyn3iv 17 January 2017 | 862 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết