Hoạt Động Gần Đây

AngularJS Expressions Là Gì

Minh Phạm Minh Phạm 19 March 2016
AngularJS expresssions là các biểu thức Javascript được viết dựa trên cú pháp của AnguarJS. Tương tự như Javascript expression về bản chất AngularJS là các biểu thức Javascript. Tuy nhiên các biểu thức trong...

Markdown Là Gì

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 19 March 2016
Markdown là ngôn ngữ đánh dấu văn bản được tạo ra bởi John Gruber. Markdown sử dụng cú pháp khá đơn giản và dễ hiểu để đánh dấu văn bản và văn bản được viết...

Tìm Hiểu Về Ngôn Ngữ HTML

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 28 May 2016
HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng với mục đích để tạo các trang web chạy trên Internet. <html> <body> <a href=”http://hoclaptrinh.org">Link tới trang hoclaptrinh.org</a> </body> </html> ...
bài viết HTML

Tìm Hiểu Về Meta Keywords

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 31 August 2016
Thẻ Meta Keywords là một trong những thẻ <meta> được dùng để bổ sung thông tin cho trang web. Thẻ Meta Keywords được dùng để định nghĩa các từ khoá của trang web. Nội dung...

Danh sách hệ thống màu theo tên

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 01 January 2017
Ngoài các màu cơ bản trong bài học thì còn có các màu nào khác không và có thể tìm danh sách đầy đủ các màu này ở đâu? ...

Định kiểu cho phần tử div có chiều cao bằng chiều cao của trang

Hang Pham Hang Pham 01 January 2017
Trong CSS làm sao để định kiểu cho một phần tử <div> có chiều cao của toàn bộ trang HTML? ...
câu hỏi HTML CSS

javascript:void(0) là gì?

Phạm Vũ Phạm Vũ 01 January 2017
Thuộc tính href của link liên kết thỉnh thoảng được đặt với giá trị là javascript:void(0). Mọi người cho mình hỏi giá trị này là của HTML hay JavaScript. Nếu là của JavaScript thì nó...
câu hỏi JavaScript HTML

Hai thẻ &lt;strong&gt; và &lt;b&gt; khác nhau như thế nào

Huyền SuBy Huyền SuBy 16 January 2017
Khi đọc mã lênh HTML của một số tài liệu thì mình thấy họ hướng dẫn sử dụng thẻ <strong> để đánh dấu văn bản in đậm: ...

CSS tạo hình tam giác

Vũ Hiển Vũ Hiển 01 January 2017
Mình cần tạo một biểu tượng hình tam giác đều trỏ xuống dưới (để khi click vào thì sẽ xổ ra một menu). Có cách nào mà chỉ cần sử dụng CSS để làm việc...
câu hỏi CSS HTML CSS3

Thẻ meta http-equiv dùng để làm gì?

Tony Huynh Tony Huynh 01 January 2017
Khi xem source của một trang web thì mình thấy trong thẻ <head> có thẻ <meta> như sau: &lt;meta http-equiv=&quot;content-type&quot; content=&quot;text/html;charset=UTF-8&quot;&gt; ...

&lt;strong&gt; và thẻ &lt;b&gt; nên sử dụng thẻ nào

Roy Trịnh Roy Trịnh 29 January 2017
Giữa hai thẻ <strong> và thẻ <b> trong HTML thì nên sử dụng thẻ nào? ...

Bootstrap: Chỉ hiển thị phần tử trên desktop và tablet

Tuấn Anh Tuấn Anh 30 December 2016
Trên trang HTML mình có một phần tử <img> hiển thị ảnh avatar của người dùng. Phần tử <img> này được đặt vào bên trong phần tử <div> như sau: ...
câu hỏi HTML CSS Bootstrap

CSS: Chọn phần tử HTML có thuộc tính bằng với giá trị cho trước

Hana Pham Hana Pham 30 December 2016
Trong HTML mình có một form như sau: &lt;form action=&quot;register.php&quot; method=&quot;POST&quot;&gt; &lt;p&gt; &lt;label&gt;Họ:&lt;/label&gt; &lt;input name=&quot;firstname&quot; type=&quot;text&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;label&gt;Tên:&lt;/label&gt; &lt;input name=&quot;lastname&quot; type=&quot;text&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;label&gt;Tên đăng nhập:&lt;/label&gt; &lt;input name=&quot;username&quot; type=&quot;text&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;label&gt;Mật khẩu:&lt;/label&gt; &lt;input...
câu hỏi HTML CSS

Tại sao lại cần phải dùng thẻ DOCTYPE

Thành Công Thành Công 01 February 2017
Em có tham khảo bài hướng dẫn về thẻ <DOCTYPE> trong khoá học HTML Cho Người Mới Bắt Đầu nhưng mà vẫn chưa hiểu thẻ DOCTYPE có tác dụng gì trong HTML. Em có thử...

DOM tồn tại trên HTML Document hay JavaScript?

Duc Otore Duc Otore 01 February 2017
Khi tìm hiểu khái niệm DOM (Document Object Model) thì em thấy một số tài liệu nói rằng DOM tồn tại trên trang HTML một số khác lại tham chiếu tới việc DOM được sử...
câu hỏi HTML JavaScript DOM

Thuộc tính data dùng để làm gì?

Torrest Vũ Torrest Vũ 28 December 2016
Khi xem mã nguồn HTML của một số trang web thì em có thấy trong một số phần tử HTML hay sử dụng thuộc tính có tên bắt đầu bằng data-. Ví dụ như: ...
câu hỏi HTML JavaScript

Khác nhau giữa background và background-color trong CSS

Bao Ngoc Bao Ngoc 28 December 2016
Trong CSS cả hai thuộc tính background và background-color đều có thể được dùng để tạo màu nền cho phần tử. Ví dụ thay vì viết: body { background: #f2f2f2; } ...
câu hỏi CSS HTML

Nên đặt thẻ &lt;script&gt; ở đâu trong HTML

Hiệp Bùi Hiệp Bùi 30 December 2016
Khi học về cách nhúng mã JavaScript từ tập tin bên ngoài vào trang HTML thì em thấy nhiều tài liệu hướng dẫn nên đặt thẻ <script> để tham chiếu tới file bên ngoài này...
câu hỏi HTML JavaScript Frontend

Câu hỏi về Slider - html, css, jquery, javascript

Trung Tran Trung Tran 04 October 2016
Xin chào mọi người và hoclaptrinh.org ! Mình có 1 slider : &lt;div class=&quot;slide-group&quot;&gt; &lt;div class=&quot;slide&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class=&quot;slide&quot;&gt;&lt;/div&gt; (+ 1) &lt;div class=&quot;slide select&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class=&quot;slide&quot;&gt;&lt;/div&gt; (- 1) &lt;div class=&quot;slide&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;/div&gt; ...

Lưu ý khi sử dụng regular expression để validate input

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 16 January 2017
Trong HTML có hỗ trợ chức năng validate input sử dụng Regular Expression tuy nhiên không phải bạn nào cũng biết tới đặc biệt là các bạn làm backend không chuyên làm về frontend. Trong...
bài viết HTML JavaScript jQuery
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết