Một trong những câu hỏi thường hay được nêu ra bởi các bạn mới làm quen với XML đó là XML và HTML khác nhau như thế nào. Tron...