Hoạt Động Gần Đây

Giao Thức HTTP/2 Có Gì Mới

Giao thức HTTP hay Hyper Text Transfer Protocol là giao thức dùng để quy định cách thức giao tiếp giữa máy chủ và máy khách. Phiên bản đầu được ra đời năm 1999 và bây...
user-ortj16r 20 March 2016 | 194 lượt xem

Khác Biệt Giữa Phương Thức POST và GET

POST và GET là hai trong số các phương thức phổ biến sử dụng trong biểu mẫu của trang web. Tuy nhiên có không hiểm các trường hợp lập trình viện đã lúng túng không...
user-pfuqrli 26 April 2017 | 380 lượt xem

Điểm Danh Những HTTP Status Code Thông Dụng Developer Cần Phải Thuộc Làm Lòng

HTTP Status Code là một mã gồm 3 chữ số được gửi trả về cho client từ server dùng để mô tả trạng thái của quá trình server xử lý một yêu cầu (request) cho...
user-uojb89t 17 June 2017 | 355 lượt xem

Các Web Developer Đã Sử Dụng "Cache-Control" Như Thế Nào

Cache-Control là chỉ thị HTTP header được sử dụng để phục vụ hai mục đích chính: ...
user-uojb89t 20 November 2017 | 916 lượt xem

[Fixed] Warning: Cannot modify header information - headers already sent by

Đây là một trong những lỗi rất phổ biến mà các lập trình viên PHP gặp phải trong khi code ứng dụng. Nôi dụng chi tiết của thông báo lỗi trên tương tự như sau: ...
user-lsp9miq 22 November 2017 | 312 lượt xem

Hướng Dẫn Xử Lý Lỗi 404 Error trong Laravel

Với Laravel từ phiên bản 5 trở lên cơ chế xuất dữ liệu ở tầng View sẽ luôn đi qua một bước xử lý trong method render() trong class Handler trong tập tin larave/app/Exceptions/Handler.php. Với...
user-uojb89t 28 December 2017 | 424 lượt xem

Wordpress - Hướng Dẫn Migrate từ HTTP sang HTTPS

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện việc chuyển một website từ sử dụng giao thức http sang https. Người đọc cũng cần lưu ý rằng hướng dẫn trong bài...
user-abcbo5w 28 January 2018 | 253 lượt xem

Tìm Hiểu Về Lỗi 404 Page Not Found

404 Page Not Found là lỗi gặp phải khi chúng ta cố gắng truy cập nội dung của một trang không tồn tại trên một website, nguyên nhân của lỗi trong phần lớn các trường...
user-pfuqrli 12 April 2018 | 114 lượt xem

Hướng Dẫn Sử Dụng Thư Viện "Requests" trong Python

Thư viện Requests trong [Python][1] giúp lập trình viên có thể thực hiện các tác vụ như gửi request tới [server][2] cũng như xử lý response một cách đơn giản. Trong bài viết này chúng...
user-nkj3rdz 19 April 2018 | 238 lượt xem

Fix Lỗi Virtual Host Không Hoạt Động Trên Apache

Cách khắc phục hiện tượng Virtual Host không hoạt động: ...
user-lsp9miq 21 April 2018 | 130 lượt xem

Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa POST và PUT

Trong một bài viết trước đây chúng ta đã được tìm hiểu sự khác biệt giữa POST và GET. Ngoài GET và POST thì PUT cũng là một HTTP Method được sử dụng khá thường...
user-whrlo2v 17 May 2018 | 488 lượt xem

Quản Lý HTTP Request Header trong Golang

Package http trong Golang cung cấp các phương thức giúp developer có thể dễ dàng thực hiện các tác vụ sử dụng giao thức HTTP. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách...
user-q9xvifp 06 June 2018 | 255 lượt xem

Node.js HTTP Module

Node.js cung cấp sẵn một module có tên là HTTP, mô-đun này cho phép chúng ta sử dụng Node.js để truyền dữ liệu sử dụng giao thức Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). ...
user-6yrbyvn 06 July 2018 | 4 lượt xem

Hỏi về hai khái niệm certificate và key khi thiết lập SSL

Chào anh chị, Em đang tìm cách sử dụng http2 bằng spdy mà không biết cái cert với key là gì. Anh chị nào có kinh nghiệm cho em xin giải thích một cách ngắn...
user-whrlo2v 01 October 2018 | 569 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết