HTTP

HTTP

Chưa có mô tả nào được thêm vào cho chủ đề này.

13 kết quả trả về

Node.js HTTP Module

Tạo bởi Thuy Trang 05 July 2018
Node.js cung cấp sẵn một module có tên là HTTP, mô-đun này cho phép chúng ta sử dụng Node.js để truyền dữ liệu sử dụng giao thức Hyper Text Transfer...