Hoạt Động Gần Đây

IDE Là Gì

bài viết Linh Nguyễn Linh Nguyễn 20 March 2016
IDE viết tắt của cụm từ Integrated Development Environment là phần mềm cung cấp cho các lập trình viên một môi trường tích hợp bao gồm nhiều công cụ khác nhau như chương trình viết...

Viết HTML Nhanh Hơn Với Emmet

bài viết Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 20 March 2016
Nếu bạn thường xuyên phải viết mã lệnh HTML và CSS thì bạn nên nghiêm túc cân nhắc sử dụng Emmet để giúp việc lập trình trở nên hiệu quả. Việc viết mã lệnh HTML...

Xcode: .gitignore

câu hỏi Vân Trần Vân Trần 22 January 2018
Mọi người cho em hỏi khi dev ứng dụng với Xcode IDE thì trong tập tin .gitignore sẽ cần bỏ qua những thư mục và tập tin nào? ...

License key cho PHPStorm 8

câu hỏi Linh Vũ Linh Vũ 20 February 2017
Em đang xài PHPStorm 8 bản evaluation mà sau một thời gian thì lại bị hết hạn cứ xài được 30 phút lại phải restart lại rất khó chịu. Mọi người có ai có license...

PHPStorm: Phím tắt đóng tập tin

câu hỏi Huy Pro Huy Pro 14 February 2017
Phím tắt để đóng một tập tin đang mở trong PHPStorm là phím nào vậy, mọi người help em với ạ. Hỏi câu này hơi cơ bản nhưng do em mới chuyển từ Netbeans sang...

Tạo desktop launcher cho PhpStorm

câu hỏi Quỳnh Anh Quỳnh Anh 31 December 2016
Sau khi cài PhpStorm xong thì mỗi lần mở IDE mình đều phải vào thư mục chứa tập tin binary của nó và double click vào tập tin này. Làm thế nào để tạo launcher...

PHPStorm: Exclude thư viện khi tìm kiếm file theo tên trong project

câu hỏi Hoang Anh Hoang Anh 21 June 2018
Em có một PHP project sử dụng Laravel framework. Khi tìm kiếm file theo tên có trong dự án thì PHPStorm trả về kết quả bao gồm cả các file của thư viện nằm trong...

Cài đặt NetBeans IDE 8.2 trên Ubuntu 16.04

bài viết Linh Nguyễn Linh Nguyễn 03 March 2017
NetBeans 8.2 là phiên bản mới nhất được Oracle giới thiệu ra công chúng tính tới thời điểm này với nhiều cải tiến so với phiên bản 8.1 trước đó như: ...

Hướng Dẫn Tích Hợp & Sử Dụng Angular CLI với WebStorm

bài viết Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 04 November 2017
Angular CLI là một công cụ cửa sổ dòng lệnh Command Line Interface (CLI) tool được viết và duy trì bởi chính team phát triển ra Angular. Angular CLI giúp developer tự động hoác các...

10 Phím Tắt Trong WebStorm Tất Cả Developer Nên Ghi Nhớ

bài viết Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 01 December 2017
Tìm Mọi Nơi: Shift + Shift, Sử Dụng Live Template: Tab, Tìm Mọi Nơi: Shift + Shift, Đa Con Trỏ (Multiple Cursor): Alt + Click, Tạo Scratch File, Refactor Code: Alt + Control + Shift...

PhpStorm: Di Chuyển Nhanh Đến Method Của Class

bài viết Trung Quân Trung Quân 04 May 2018
Để di chuyển nhanh chóng tới định nghĩa của một method nào đó của class trong file hiện tại thì thông thường các bạn lập trình viên sẽ sử dụng cách tìm kiếm tên cho...

Mở Nhanh Terminal trong PhpStorm

bài viết Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 17 May 2018
PhpStorm cung cấp ứng dụng cửa sổ dòng lệnh mạnh mẽ giúp developer không cần phải chuyển qua sử dụng terminal có trên hệ điều hành. Tiện ích này giúp giảm bớt thời gian chuyển...

PhpStorm Đi Đến Class Implement Interface

bài viết Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 May 2018
Trong source code bạn có một interface My_Interface và bạn muốn tìm kiếm tất cả các class implement interface trên. Làm thế nào để thực hiện công việc này? ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết