Em có một biến được lưu theo kiểu dữ liệu là string và có cấu trúc JSON:

{
  source_link: "http://example.com/link.html",
  image_thumbnail: "http:/example.com/imgages/test.jpg",
  metadata: {
    last_updated: "2017-05-11",
    category: "Entertainment"
  }
}

Các bác cho em hỏi làm thế nào có thể parse được chuỗi này để lấy ra các thuộc tính bên trong như source_link, image_thumbnail và cà category trong metadata?

Em đang tìm hiểu về JSP nhưng vẫn chưa hiểu rõ một cách chính xác JSP là gì. Theo em thì:

 • JSP là ngôn ngữ lập trình web và là một phiên bản khác của Java?
 • JSP và Java đều là ngôn ngữ lập trình nhưng JSP dành cho web còn Java dành cho lập trình phần mềm chạy trên desktop và mobile?

Em không rõ hiểu như trên có dúng hay không rất mong nhận được ý kiến giúp đỡ của mọi người.

OOT (viết tắt của Object Oriented Trick) là một số thủ thuật để các bạn developer viết code theo kiểu hướng đối tượng (hay OOP) tốt hơn, cụ thể có thể dễ dàng quản lý hơn. Law of Demeter hay dịch sang tiếng Việt là luật của Demeter là một trong số những trick (hay nói đúng hơn là nguyên lý lập trình) mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết này.

Khi lập trình việc gọi method liên tiếp bắt đầu bởi một object là một trong những trường hợp khá phổ biến. Ví dụ một đoạn code xử lý việc thanh toán của k...