Hoạt Động Gần Đây

Ajax là gì

Đây là một câu hỏi khá thường xuyên cho người mới bắt đầu học Javascript. Nhiều người hay nhầm lẫn Ajax là một ngôn ngữ lập trình mới hay một công nghệ thuộc về lập...
user-whrlo2v 25 August 2015 | 384 lượt xem

Tìm hiểu về Canvas API trong HTML5

Được thêm vào trong phiên bản HTML5, Canvas API hỗ trợ việc vẽ đồ họa trên giao diện web nhờ sử dụng Javascript. Ví dụ như bạn có thể thực hiện việc vẽ các hình...
user-lsp9miq 12 October 2015 | 268 lượt xem

AngularJS Expressions Là Gì

AngularJS expresssions là các biểu thức Javascript được viết dựa trên cú pháp của AnguarJS. Tương tự như Javascript expression về bản chất AngularJS là các biểu thức Javascript. Tuy nhiên các biểu thức trong...
user-pfuqrli 19 March 2016 | 377 lượt xem

Giới Thiệu Về AngularJS

Hai năm trước khi AngularJS mới ra đười người ta còn hoài nghi về việc nó có thể cạnh tranh được các Javascript Framework khác như Backbone.js hay Knockout hay không. Tuy nhiên với sự...
user-lsp9miq 19 March 2016 | 997 lượt xem

Callback Là Gì

Trong ngôn ngữ javascript, khái niệm callback được sử dụng nhiều với sự phát triển của Ajax. Trong Nodejs, callback lại trở lên vô cùng quan trọng khi hầu hết các tính năng quan trọng...
user-uojb89t 19 March 2016 | 192 lượt xem

Bắt Sự Kiện Khi Hình Ảnh Trên Trang Web Được Load Xong

Một trong những yêu cầu không phải hiếm gặp phải đó là các lập trình viên cần phải biết được khi nào hình ảnh trên trang được load (tải) xong. Một ảnh trên trang được...
user-glyn3iv 19 March 2016 | 337 lượt xem

10 phương thức phổ biến của mảng trong JavaScript

10 phương thức phổ biến của mảng trong JavaScript: push, pop, shift, unshift, reverse, join, concat, sort ...
user-abcbo5w 26 March 2016 | 566 lượt xem

Tìm Hiểu Về JavaScript Hoisting

Trong JavaScript, hoisting là việc đưa các khai báo biến lên phần đầu tiên của phạm vi mà biến được sử dụng. Ví dụ khi bạn khai báo và sử dụng biến myNumber như sau: ...
user-ortj16r 14 June 2016 | 422 lượt xem

Khác nhau giữa jslint và jshint

Cả jslint và jshint đều dùng để check code JavaScript vậy hai tool này khác nhau như thế nào và nên sử dung tool nào thì tốt hơn? ...
user-xevpfqf 01 January 2017 | 541 lượt xem

Backbone.js, Knockout.js & Knockback.js

Admin cho em hoi la : khong biet truong co lop day backbone.js, knockou.tjs, knockback.js khong? em muon tham gia lop hoc. Em cam on! ...
user-pb2lmio 20 August 2016 | 11 lượt xem

jQuery .prop() và .attr() khác nhau như thế nào?

Trong jQuery cả hai phương thức prop() và attr() đều đc sử dụng để thay đổi giá trị một phương thức của phần tử. Ví dụ như để vô hiệu hoá một button thì cả...
user-gfb941t 01 January 2017 | 818 lượt xem

Cách tạo một số ngẫu nhiên sử dụng JavaScript

Làm thế nào để tạo ra một số ngẫu nhiên nằm trong một khoảng cho trước trong JavaScript tương tự như hàm rand() trong PHP? ...
user-mkemmlb 28 December 2016 | 690 lượt xem

khác nhau giữa "event.preventDefault()" và "return false"

Khi viết hàm callback cho một sự kiện nào đó như click vào một button để ngăn trình duyệt không xử lý sự kiện click theo như mặc định thì cả hai cách viết như...
user-oppqlau 01 January 2017 | 456 lượt xem

Có nên sử dụng JavaScript để viết game chạy trên smartphone?

HTML5 hỗ trợ Canvas API cho phép sử dụng JavaScript để có thể được dùng để viết các game chạy trên nền tảng mobile. Đọc trên mạng mình có thấy một số game khá phức...
user-3ie45ya 01 January 2017 | 761 lượt xem

JavaScript chọn phần tử dựa trên class

Để lựa chọn phần tử dựa trên giá trị ID thì mình có thể dùng: document.getElementByID('test_id'); Có cách nào để chọn ra các phần tử dựa trên giá trị của lớp class cho trước không...
user-fqwjw34 31 January 2017 | 741 lượt xem

javascript:void(0) là gì?

Thuộc tính href của link liên kết thỉnh thoảng được đặt với giá trị là javascript:void(0). Mọi người cho mình hỏi giá trị này là của HTML hay JavaScript. Nếu là của JavaScript thì nó...
user-zftc3pz 01 January 2017 | 868 lượt xem

Bắt sự kiện chuột phải trong jQuery

Trong jQuery có cách nào để bắt sự kiện khi người dùng nhấp chuột phải lên trang không? ...
user-leq2guk 04 January 2017 | 742 lượt xem

jQuery cuộn lên đầu trang

Chào mọi người, Mình có một trang với nội dung dài và cần tạo một biểu tượng ở phía cuối trang để khi người dùng cuộn xuống cuối trang và click vào biểu tượng này...
user-dkcladl 30 December 2016 | 762 lượt xem

jQuery tại sao cần sử dụng document.ready

Mình không hiểu tại sao khi viết mã lệnh jQuery thì cần đặt bên trong document.ready. Ví dụ như mã sau: $(document).ready(function () { $("a").click(function (e) { alert("aaaa"); e.preventDefault()/ }); }); ...
user-7rljq7j 29 January 2017 | 194 lượt xem

window.onload() khác gì với $("document").ready()?

Trong jQuery thì window.onload() có gì khác so với $document.ready(). ...
user-nlpxicv 04 January 2017 | 807 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết