Hoạt Động Gần Đây

Giới Thiệu

JSP là công nghệ được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java và được dùng trong việc phát triển các ứng dụng web. Chương trình viết bằng JSP được chạy trên server và hỗ trợ...

Kiểm tra phiên bản của PHP

Ngoài php -v vẫn có các cách khác để tìm phiên bản của PHP, ví dụ: $ php -i | grep "PHP Version" Hoặc: $ php -r "echo phpversion();" ...

Canh Ngang

Thuộc tính text-align được dùng để canh ngang cho nội dung bên trong phần tử. Thuộc tính này có thể được áp dụng cho phần tử có nội dung bên trong là văn bản và...

Wordpress: Lấy ra tất cả danh sách các bài viết

Hàm has_posts() dùng trong trang page (hoặc category) template của Wordpress và thường đi với the_post() ( Loop Action ). Ngược lại get_posts()sẽ trả về danh sách tất cả các post được lưu trên DB...

Biến

Lưu trữ dữ liệu để có thể sử dụng lại sau đó là một trong những công việc quan trọng của lập trình. Trong JavaScript bạn có thể thực hiện công việc này nhờ sử...

mysqli::__construct

mysqli::__construct là hàm khởi tạo (hay hàm tạo dựng) dùng để mở một kết nối tới MySQL Server. mysqli::__construct có cú pháp như sau: ...

JavaScript thay đổi nội dung bên trong của phần tử

Để thay đổi nội dung văn bản bên trong phần tử bạn có thể sử dụng thuộc tính innerText trên phần tử trả về sử dụng bộ chọn ID của JavaScript như sau: ...

Giới Thiệu

Trong bài hướng dẫn này các bạn sẽ tìm hiểu cách xây dựng một ứng dụng quản lý thu chi sử dụng Rails kết hợp với React.js. Để có thể hiểu được bài hướng dẫn...

String, List và Tuple

String, List và Tuple là 3 kiểu dữ liệu khác nhau trong Python tuy nhiên chúng đều được xếp chung vào kiểu dữ liệu Sequence. Sequence (phiên âm đọc /xơ.cơ-u-ờn.xì/) là kiểu dữ liệu bao...

Canh Lề

Lề là khoảng trống được tính bắt đầu từ viền của phần tử. Mỗi phần tử có thể được canh lề theo bốn phía khác nhau: lề trên, lề dưới, lề phải và lề trái. ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết