Dưới đây là đoạn mã của chương trình Hello World sử dụng ngôn ngữ lập trình Rust:

fn main() {
    println!("Xin chào thế giới!");
}
Rust Là Gì Rust là một ngôn ngữ lập trình hệ thống, đa mô hình tập trung vào tính an toàn, đặc biệt trong khi xử lý các tác vụ đồng thời (concurrency programmi...
Giới Thiệu

Ngôn ngữ lập trình Rust giúp bạn viết phần mềm nhanh hơn, đáng tin cậy hơn. Rust đang trở lên thịnh hành trong thời gian gần đây và được nhiều công ty trên thế giới và tại Việt Nam chọn lựa để phát triển ứng dụng.

Trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Rust.