Hoạt Động Gần Đây

Tạo Blog Với Ruby on Rails

Ruby on Rails là Framework được viết dựa trên nền tảng ngôn ngữ Ruby. Hiện tại Ruby on Rails là một Framework hàng đầu được dùng trên thế giới. Trong bài viết này chúng ta...
user-glyn3iv 20 March 2016 | 901 lượt xem

Composer: Hướng Dẫn Cài Đặt & Sử Dụng

Composer là một chương trình hỗ trợ quản lý các gói thư viện trong PHP. Khi bạn sử dụng các framework của PHP một điều thường thấy là các framework này thực chất cũng được...
user-ortj16r 20 March 2016 | 966 lượt xem

Callback Là Gì

Trong ngôn ngữ javascript, khái niệm callback được sử dụng nhiều với sự phát triển của Ajax. Trong Nodejs, callback lại trở lên vô cùng quan trọng khi hầu hết các tính năng quan trọng...
user-uojb89t 20 March 2016 | 182 lượt xem

Hiểu Cách hiển Thị Inline, Block và Inline-Block trong CSS

Trong CSS, các phần tử được hiển thị theo 3 kiểu là Inline, Block và Inline-Block. Trong bài viết này chúng ta lần lượng tìm hiểu từng kiểu hiển thị và so sánh sự khác...
user-pfuqrli 20 March 2016 | 368 lượt xem

Khác biệt giữa Session và Cookie

Đọc một số tài liệu trên mạng thì mình hiểu session là một tập tin được lưu trên trên máy chủ server còn Cookie là một mẩu thông tin được lưu trên trình duyệt. Tuy...
user-9drbjz5 02 January 2017 | 187 lượt xem

PHP lấy địa chỉ IP của trình duyệt

Sử dụng hàm nào của PHP để có thể lấy ra địa chỉ IP của trình duyệt gửi yêu cầu tới máy chủ? ...
user-dgppw5g 02 January 2017 | 290 lượt xem

Chọn phần tử cha của phần tử cho trước trong CSS

Mình có một đoạn code HTML như sau: <li><a href="#" class="active">link 1</a></li> <li><a href="#">link 2</a></li> <li><a href="#">link 3</a></li> ...
user-wtz2qis 02 January 2017 | 481 lượt xem

Hai thẻ <strong> và <b> khác nhau như thế nào

Khi đọc mã lênh HTML của một số tài liệu thì mình thấy họ hướng dẫn sử dụng thẻ <strong> để đánh dấu văn bản in đậm: ...
user-dgppw5g 17 January 2017 | 941 lượt xem

Nên học Ruby hay PHP?

Mình mới bước vào học lập trình web và qua bước đầu làm quen với PHP và thấy ngôn ngữ này tương đối dễ hiểu. Ngoài ra thì mình có thấy rất nhiều các Framework...
user-1pyey3y 02 January 2017 | 781 lượt xem

Thẻ meta http-equiv dùng để làm gì?

Khi xem source của một trang web thì mình thấy trong thẻ <head> có thẻ <meta> như sau: &lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8"&gt; Mình không rõ thẻ này được dùng với mục đích gì và thiếu nó...
user-3ie45ya 02 January 2017 | 241 lượt xem

<strong> và thẻ <b> nên sử dụng thẻ nào

Giữa hai thẻ <strong> và thẻ <b> trong HTML thì nên sử dụng thẻ nào? ...
user-rofamar 30 January 2017 | 642 lượt xem

Lấy phần mở rộng của tập tin được upload lên server trong PHP

Trên trang HTML mình có một form như sau: &lt;form method="POST" action="upload.php" enctype="multipart/form-data"&gt; &lt;p&gt; &lt;label&gt;Chọn ảnh:&lt;label&gt; &lt;input name="image" type="file"&gt; &lt;/p&gt; &lt;button&gt;Gửi&lt;/button&gt; &lt;/form&gt; ...
user-3ztadxb 31 December 2016 | 181 lượt xem

Lấy ra loại tập tin từ địa chỉ URL

Để kiểm tra xem một tập tin được tải về từ một địa chỉ URL cho trước thuộc loại nào thì trong PHP có thể sử dụng hàm nào vậy các bác? ...
user-s5harq4 29 December 2016 | 601 lượt xem

PHP: Closure là gì và sử dụng nó như thế nào?

Các bác cho em hỏi chính xác thì cái khái niệm closure trong PHP là gì vậy và sử dụng nó như thế nào? Nếu được thì giải thích giùm em luôn tại sao lại...
user-prire7j 03 April 2017 | 961 lượt xem

PHP: Chuyển tiếp người dùng sang trang khác

Trong PHP làm cách nào để khi người dùng truy cập vào một địa chỉ URL thì ngay lập tức sẽ được chuyển tiếp một địa chỉ URL khác mà không hiển thị bất cứ...
user-9drbjz5 29 December 2016 | 167 lượt xem

PHP là viết tắt của từ gì

Khi đọc bài viết PHP là gì trên hoclaptrinh.org thì em thấy có đoạn giải thích như sau: PHP là viết tắt của cụm từ Personal Home Page. ...
user-zntofka 29 December 2016 | 161 lượt xem

Ruby on Rails và Ruby nên học cái nào trước?

Ở trên lớp em được khuyên nên học Ruby trước khi đào sâu vào học Ruby on Rails vì phía sau Ruby on Rails là ngôn ngữ lập trình Ruby. ...
user-dda1cpl 29 December 2016 | 201 lượt xem

PHP "\n" không xuống dòng

Khi đọc các tài liệu về PHP em thấy một số sử dụng ký tự \n để bắt đầu dòng mới. &lt;?php echo "Dòng 1\n"; echo "Dòng 2\n"; ?&gt; ...
user-bdhgr9v 29 December 2016 | 462 lượt xem

Rails: Address already in use - bind(2) for “0.0.0.0” port 3000 (Errno::EADDRINUSE)

Em đang tìm hiểu về cách tạo một blog bằng Ruby on Rails. Sau khi cài đặt Gem và chạy ứng dụng sử dụng câu lệnh: ...
user-nlpxicv 31 December 2016 | 921 lượt xem

Facebook được viết bằng ngôn ngữ gì

Câu hỏi này không liên quan tới lập trình nhiều nhưng em vẫn đang tò mò không biết trang Facebook được viết bằng ngôn ngữ lập trình nào? Em từng đọc ở đâu đó nói...
user-5frm8v9 31 December 2016 | 102 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết