Hoạt Động Gần Đây

Ảnh

Thêm ảnh vào trang HTML sẽ giúp trang web của bạn thêm phần sinh động. Việc thêm ảnh vào trang cũng không quá khó như nhiều người mới học hình dung. ...

Cấu Trúc Điều Khiển

Trong lập trình cấu trúc điều khiển được dùng để kiếm soát luồng chạy của chương trình. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các cấu trúc điều khiển if, if...else, if..elseif và switch. ...

PHP: lấy ký tự cuối trong chuỗi

Theo mình được biết thì PHP không cung cấp sẵn hàm nào để thực hiện việc này (tính tới phiên bản mới nhất ở thời điểm này là PHP7). ...

Mảng - Array

Mảng là một kiểu dữ liệu của PHP cho phép lưu trữ nhiều giá trị cùng một lúc. Mảng gồm một hoặc nhiều phần tử, mỗi phần tử có một giá trị và giá trị...

Giới Thiệu

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (object-oriented) và có thể được sử dụng với cho nhiều mục đích khác nhau (general purpose). C# là ngôn ngữ được phát triển bởi Microsoft...

PHP: khác nhau giữa "mt_rand" và "rand"

Hàm rand được giới thiệu trước mt_rand tuy nhiên thuật toán sử dụng bởi rand gặp lỗi. Nếu như bạn gọi hàm rand nhiều lần liên tiếp thì dựa trên kết quả thu được chúng...

Câu Lệnh echo

Câu lệnh echo là một trong những câu lệnh phổ biến được sử dụng trong Linux đặc biệt trong các tập tin batch để hiển thị các thông báo ra màn hình. ...

Internet of Things

Internet of Things (hay IoT) là là một mạng lưới bao gồm các thiết bị phần cứng (như máy tính, điện thoại, tivi...), các thiết bị vận tải (như ô tô thông minh), các thiết...

OpenCart: Chuyển tiếp địa chỉ URL không có www về có www

Nếu bạn sử dụng Apache làm Web Server thì cách đơn giản nhất để chuyển tiếp URL không có www về có www đó là thiết lập tập tin .htaccess của Apache. ...

Tạo Dự Án Trên Xcode

Trong các ngôn ngữ lập trình khác bạn sẽ thường được hướng dẫn cách viết chương trình nhỏ hiển thị dòng chữ Hello World giúp làm quen với ngôn ngữ. Vì thế chương trình này...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết