Hoạt Động Gần Đây

Tạo Blog Với Ruby on Rails

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 19 March 2016
Ruby on Rails là Framework được viết dựa trên nền tảng ngôn ngữ Ruby. Hiện tại Ruby on Rails là một Framework hàng đầu được dùng trên thế giới. Trong bài viết này chúng ta...

Composer: Hướng Dẫn Cài Đặt & Sử Dụng

Lê Trung Lê Trung 19 March 2016
Composer là một chương trình hỗ trợ quản lý các gói thư viện trong PHP. Khi bạn sử dụng các framework của PHP một điều thường thấy là các framework này thực chất cũng được...

Callback Là Gì

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 19 March 2016
Trong ngôn ngữ javascript, khái niệm callback được sử dụng nhiều với sự phát triển của Ajax. Trong Nodejs, callback lại trở lên vô cùng quan trọng khi hầu hết các tính năng quan trọng...

Hiểu Cách hiển Thị Inline, Block và Inline-Block trong CSS

Minh Phạm Minh Phạm 19 March 2016
Trong CSS, các phần tử được hiển thị theo 3 kiểu là Inline, Block và Inline-Block. Trong bài viết này chúng ta lần lượng tìm hiểu từng kiểu hiển thị và so sánh sự khác...

Khác biệt giữa Session và Cookie

Vân Trần Vân Trần 01 January 2017
Đọc một số tài liệu trên mạng thì mình hiểu session là một tập tin được lưu trên trên máy chủ server còn Cookie là một mẩu thông tin được lưu trên trình duyệt. Tuy...

PHP lấy địa chỉ IP của trình duyệt

Huyền SuBy Huyền SuBy 01 January 2017
Sử dụng hàm nào của PHP để có thể lấy ra địa chỉ IP của trình duyệt gửi yêu cầu tới máy chủ? ...
câu hỏi PHP Lập Trình Web

Chọn phần tử cha của phần tử cho trước trong CSS

Trần Diễm Trần Diễm 01 January 2017
Mình có một đoạn code HTML như sau: <li><a href="#" class="active">link 1</a></li> <li><a href="#">link 2</a></li> <li><a href="#">link 3</a></li> ...
câu hỏi CSS Lập Trình Web

Hai thẻ <strong> và <b> khác nhau như thế nào

Huyền SuBy Huyền SuBy 16 January 2017
Khi đọc mã lênh HTML của một số tài liệu thì mình thấy họ hướng dẫn sử dụng thẻ <strong> để đánh dấu văn bản in đậm: ...

Nên học Ruby hay PHP?

Hữu Hạnh Hữu Hạnh 01 January 2017
Mình mới bước vào học lập trình web và qua bước đầu làm quen với PHP và thấy ngôn ngữ này tương đối dễ hiểu. Ngoài ra thì mình có thấy rất nhiều các Framework...

Thẻ meta http-equiv dùng để làm gì?

Tony Huynh Tony Huynh 01 January 2017
Khi xem source của một trang web thì mình thấy trong thẻ <head> có thẻ <meta> như sau: &lt;meta http-equiv=&quot;content-type&quot; content=&quot;text/html;charset=UTF-8&quot;&gt; ...

&lt;strong&gt; và thẻ &lt;b&gt; nên sử dụng thẻ nào

Roy Trịnh Roy Trịnh 29 January 2017
Giữa hai thẻ <strong> và thẻ <b> trong HTML thì nên sử dụng thẻ nào? ...

Lấy phần mở rộng của tập tin được upload lên server trong PHP

Khuê Vũ Khuê Vũ 30 December 2016
Trên trang HTML mình có một form như sau: &lt;form method=&quot;POST&quot; action=&quot;upload.php&quot; enctype=&quot;multipart/form-data&quot;&gt; &lt;p&gt; &lt;label&gt;Chọn ảnh:&lt;label&gt; &lt;input name=&quot;image&quot; type=&quot;file&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;button&gt;Gửi&lt;/button&gt; &lt;/form&gt; ...
câu hỏi PHP Lập Trình Web

Lấy ra loại tập tin từ địa chỉ URL

Hani Ngoc Hani Ngoc 28 December 2016
Để kiểm tra xem một tập tin được tải về từ một địa chỉ URL cho trước thuộc loại nào thì trong PHP có thể sử dụng hàm nào vậy các bác? ...
câu hỏi PHP Lập Trình Web

PHP: Closure là gì và sử dụng nó như thế nào?

Khuê Kana Khuê Kana 02 April 2017
Các bác cho em hỏi chính xác thì cái khái niệm closure trong PHP là gì vậy và sử dụng nó như thế nào? Nếu được thì giải thích giùm em luôn tại sao lại...
câu hỏi PHP Lập Trình Web

PHP: Chuyển tiếp người dùng sang trang khác

Vân Trần Vân Trần 28 December 2016
Trong PHP làm cách nào để khi người dùng truy cập vào một địa chỉ URL thì ngay lập tức sẽ được chuyển tiếp một địa chỉ URL khác mà không hiển thị bất cứ...
câu hỏi PHP Lập Trình Web

PHP là viết tắt của từ gì

Truc Le Truc Le 28 December 2016
Khi đọc bài viết PHP là gì trên hoclaptrinh.org thì em thấy có đoạn giải thích như sau: PHP là viết tắt của cụm từ Personal Home Page. ...
câu hỏi PHP Lập Trình Web

Ruby on Rails và Ruby nên học cái nào trước?

Phúc Lê Phúc Lê 28 December 2016
Ở trên lớp em được khuyên nên học Ruby trước khi đào sâu vào học Ruby on Rails vì phía sau Ruby on Rails là ngôn ngữ lập trình Ruby. ...

PHP &quot;\n&quot; không xuống dòng

Bảo Davis Bảo Davis 28 December 2016
Khi đọc các tài liệu về PHP em thấy một số sử dụng ký tự \n để bắt đầu dòng mới. &lt;?php echo &quot;Dòng 1\n&quot;; echo &quot;Dòng 2\n&quot;; ?&gt; ...

Rails: Address already in use - bind(2) for “0.0.0.0” port 3000 (Errno::EADDRINUSE)

Lê Huyền Trang Lê Huyền Trang 30 December 2016
Em đang tìm hiểu về cách tạo một blog bằng Ruby on Rails. Sau khi cài đặt Gem và chạy ứng dụng sử dụng câu lệnh: ...

Facebook được viết bằng ngôn ngữ gì

Lê Anh Lê Anh 30 December 2016
Câu hỏi này không liên quan tới lập trình nhiều nhưng em vẫn đang tò mò không biết trang Facebook được viết bằng ngôn ngữ lập trình nào? Em từng đọc ở đâu đó nói...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết