Bài học này và những bài học kế tiếp sẽ hướng dẫn cách sử dụng form Validation. Form Validation Bài học này và các bài học tiếp theo sẽ hướng dẫn cách xử lý fo...
Form Validation trong PHP
JavaScript Là Gì JavaScript là một loại ngôn ngữ máy tính được sử dụng chủ yếu cùng với phần mềm duyệt web để tạo các hiệu ứng cho trang web. Code JavaScript t...
Học JavaScript Cơ Bản

Ở phần trước của bài học này các bạn đã tìm hiểu về những kiến thức cơ bản nhất trong JavaScript bao gồm cách nhúng và chạy mã JavaScript, cách tạo một hộp thoại cảnh báo alert, làm việc với biến và kiểu dữ liệu. Ở phần hai cũng là phần cuối của bài học n

Interface Là Gì

Interface định nghĩa tập hợp các method mà những class sử dụng interface sẽ cần phải triển khai (implement) các method này.

interface I_Test
{
    public function foo();
}

Với interface I_Test được định nghĩa như trên thì bắt buộc tất cả các class sử dụng interface này phải có method foo().

Trong PHP để sử dụng một interface bạn sử dụng từ khoá implements:

interface I_Test
{
    public function foo();
}

class A implements I_Test {
}

Nếu bạn lưu đoạn code trên vào một tập tin int...

Em gặp một trường hợp mà chưa nghĩ được cách nào hợp lý.

Em đang làm một trang data table với dữ liệu khá lớn. Nếu kéo hết toàn bộ record về phía client để phân trang thì khá nặng dẫn đến tốc độ tải trang cực chậm. Còn nếu phân từng trang một thì tốc độ load trang tốt nhưng lại gặp vấn đề như không thể sum được giá trị trên một cột của tất cả các record lây từ database, lúc seaarch cũng không biết chính xác kết quả trả vền ở trang nào... Có bác nào từng gặp vấn đề tương tự đưa ra cách giải quyết...