PostgreSQL hay Postgres là một hệ quản lý cơ sở dữ liệu có quan hệ được sử dụng phổ biến hiện nay. Postgres cung cấp tính năng quản lý dữ liệu trên server sử dụ...
Cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu 18.04
Khi sử dụng Vim (đặc biệt với quyền sudo) để mở một tệp tin trên Linux server thì thông thường bạn sẽ không thấy line number được hiển thị. Điều này khá bất tiệ...
Hiển Thị Line Number trong Vim
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách tạo người dùng mới trên máy tính chạy Ubuntu Linux và cách cấp quyền sudo cho người dùng sau khi tạo. Bạn có thể...
Cách Tạo User trên Ubuntu Linux
LAMP hay LAMP Stack là một nhóm gồm 3 phần mềm khác nhau Apache, MySQL và PHP sử dụng trên hệ điều hành Linux. Thuật ngữ LAMP được hình thành từ việc kết hợp cá...
Cài Đặt LAMP trên Ubuntu 18.04
cURL (phát âm tương tự "See You Are El") là chương trình chạy trên cửa sổ dòng lệnh cung cấp các tính năng mạnh mẽ để thực hiện việc truyền tải dữ liệu giữa các...
Sử Dụng cURL Để Gửi Post Request
Hostname Là Gì Đầu tiên nếu bạn còn lơ mơ về hostname là gì thì dưới đây là định nghĩa của nó: Một host có thể là bất cứ một thiết bị nào được kết nối tới mạn...
Hướng Dẫn Đổi Hostname trên Ubuntu