Bài viết
Hai chức năng chính của Homebrew là cài đặt, gỡ bỏ các ứng dụng trên Mac OS X. Trong Homebrew, mỗi ứng dụng được gọi là một f...
Bài viết
Yêu Cầu Để cài đặt Homebrew máy tính của bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau đây: Máy tính có CPU sử dụng chíp Intel Chạy hệ đi...