Hoạt Động Gần Đây

Sử dụng PDO để kết nối với MySQL

bài viết Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 20 August 2015
Rất nhiều lập trình viên đã quen với việc cài đặt và sử dụng MySQL hoặc MySQLi extension trong PHP để kết nối với MySQL. Phiên bản PHP 5.1 giới thiệu tính năng PHP Data...

Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu trong MySQL

bài viết Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 04 September 2015
MySQL cho phép bạn sao lưu và sau đó khôi phục lại cơ sở dữ liệu. Việc sao lưu (hay còn gọi là export hoặc backup) được sử dụng nhờ câu lênh mysqldump, câu lệnh...

Tìm hiểu về B-Tree và Hash index trong MySQL

bài viết Nam Nguyễn Nam Nguyễn 06 September 2015
MySQL cung cấp 3 kiểu index khác nhau cho data đó là B-Tree, Hash và R-Tree index. Hiểu rõ về các kiểu index này sẽ giúp chúng ta tạo ra các loại index trong bảng...

MySQL: Stored Procedure là gì?

bài viết Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 08 September 2015
Stored Procedure là một tập hợp các câu lệnh SQL dùng để thực thi một nhiệm vụ nhất định. Nó hoạt động giống như một hàm trong các ngôn ngữ lập trình khác. ...

Xác Thực Người Dùng Trong Laravel

bài viết Minh Phạm Minh Phạm 08 October 2015
Xác thực người dùng là việc kiểm tra xem người dùng đang truy cập vào website đã đăng ký tài khoản trên trang web hay chưa. Quy trình này được thực hiện bằng cách yêu...

MySQL die và cách khắc phục

bài viết Lê Trung Lê Trung 20 March 2016
MySQL die là một trường hợp diễn ra không phải là hiếm, đặc biệt khi server hạn chế về dung lượng RAM. Một cách khắc phục mà hầu hết mọi người khi search google sẽ...

phpMyAdmin là gì

bài viết Minh Phạm Minh Phạm 20 March 2016
phpMyAdmin là phần mềm mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP nhằm giúp người dùng (thường là các nhà quản trị cơ sở dữ liệu hay database administrator) có thể quản lý cơ...

Cài đặt LAMP Stack Trên Amazon EC2

bài viết Nam Nguyễn Nam Nguyễn 20 March 2016
Amazon Web Service hay AWS là dịch dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu trên thế giới được cung cấp bởi công ty Amazon. Trong đó Amazon EC2 hay Elastic Compute Cloud là một...

Mac OS X: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock'

câu hỏi Anh Tuấn Anh Tuấn 02 January 2017
Sau khi cài đặt MySQL trên Mac và kết nối tới máy chủ sử dụng MySQL Client thì mình gặp lỗi như sau: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' ...

$$ là toán tử gì trong PHP?

câu hỏi Kim Hani Kim Hani 02 January 2017
Trong lúc học mình thấy có đoạn code sau: if($$link){ die('Không thể kết nối với database: ' . $mysqli_connect_errno($link)); } else { echo "<p>Kết nối thành công</p>"; } ...

Trang trống sau khi gọi hàm mysql_connect

câu hỏi Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 02 January 2017
Trong đoạn code em viết cho trang connect_db.php em làm giống với bài hướng dẫn nhưng khi mở trang này trên trình duyệt thì lại hiển thị một trang trống (trừ tiêu đề ra). ...

MySQL và SQL khác nhau như thế nào?

câu hỏi Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 29 December 2016
Theo mình hiểu thì SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc và MySQL cũng là một loại ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc? Như vậy thì MySQL và SQL có phải là...

Mac OS X "ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)"

câu hỏi Hoàng Thị  Diệu Hoàng Thị Diệu 02 January 2017
Sau khi cài đặt MySQL sử dụng Homebrew: $ brew install mysql Sau khi cài đặt xong mình mở terminal của Mac OS X để kết nối với MySQL Server: ...

SQL Injection là gì?

câu hỏi Hoàng Thị  Diệu Hoàng Thị Diệu 31 December 2016
Mình không hiểu chính xác SQL injection là gì, và SQL injection liên quan tới bảo mật của trang như thế nào. Ai biết giải thích giùm mình thông qua ví dụ cụ thể (sử...

MySQL thay đổi kiểu dữ liệu của cột trên bảng

câu hỏi Hằng Đỗ Hằng Đỗ 29 December 2016
Em có một cơ sở dữ liệu MySQL với một bảng tên là oc_products và trên bảng oc_products này đang dùng một cột có tên là price với dữ liệu là INT(11) để lưu giá...

MySQL thay đổi mật khẩu người dùng

câu hỏi Hani Ngoc Hani Ngoc 29 December 2016
Máy em cài đặt MySQL phiên bản 5.7 sử dụng Homebrew nhưng trong quá trình cài đặt thì em lại chọn các tuỳ chọn mặc định theo như hướng dẫn nên sau khi cài đặt...

Linux: Kiểm tra trạng thái hoạt động của MySQL server

câu hỏi Vũ Văn Tân Vũ Văn Tân 31 December 2016
Em dùng Putty trên Windows để kết nối với máy chủ chạy hệ điều hành Linux (CentOS 6). Sau khi login vào thì làm cách nào để kiểm tra được trạng thái hoạt động của...

MySQL - Khác nhau giữa "INNER JOIN" và "OUTER JOIN"

câu hỏi Huyền Cano Huyền Cano 31 December 2016
Các bác cho em hỏi sự khác nhau giữa hai thằng "INNER JOIN" và "OUTER JOIN" trong MySQL là như thế nào? Nếu được thì các bác cho em vài ví dụ minh hoạ cụ...

MySQL - Đổi tên cột trong bảng

câu hỏi Hoang Anh Hoang Anh 01 January 2017
Mọi người cho em hỏi trong MySQL làm sao để đổi tên một bảng được tạo sẵn tên database mà không làm thay đổi dữ liệu của tất cả các cột? ...

MySql - Bỏ qua bảng trong database khi export dữ liệu

câu hỏi Ngọc Nguyễn Ngọc Nguyễn 27 October 2017
Trong MySQL khi export dữ liệu của một database em cần loại bỏ qua một số bảng (bao gồm cả cấu trúc và dữ liệu trên bảng) mà không export. Mọi người có ai biết...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết