Hoạt Động Gần Đây

Sử dụng PDO để kết nối với MySQL

Rất nhiều lập trình viên đã quen với việc cài đặt và sử dụng MySQL hoặc MySQLi extension trong PHP để kết nối với MySQL. Phiên bản PHP 5.1 giới thiệu tính năng PHP Data...
user-whrlo2v 20 August 2015 | 254 lượt xem

Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu trong MySQL

MySQL cho phép bạn sao lưu và sau đó khôi phục lại cơ sở dữ liệu. Việc sao lưu (hay còn gọi là export hoặc backup) được sử dụng nhờ câu lênh mysqldump, câu lệnh...
user-glyn3iv 04 September 2015 | 233 lượt xem

Tìm hiểu về B-Tree và Hash index trong MySQL

MySQL cung cấp 3 kiểu index khác nhau cho data đó là B-Tree, Hash và R-Tree index. Hiểu rõ về các kiểu index này sẽ giúp chúng ta tạo ra các loại index trong bảng...
user-uojb89t 06 September 2015 | 571 lượt xem

MySQL: Stored Procedure là gì?

Stored Procedure là một tập hợp các câu lệnh SQL dùng để thực thi một nhiệm vụ nhất định. Nó hoạt động giống như một hàm trong các ngôn ngữ lập trình khác. ...
user-whrlo2v 08 September 2015 | 376 lượt xem

Xác Thực Người Dùng Trong Laravel

Xác thực người dùng là việc kiểm tra xem người dùng đang truy cập vào website đã đăng ký tài khoản trên trang web hay chưa. Quy trình này được thực hiện bằng cách yêu...
user-pfuqrli 08 October 2015 | 746 lượt xem

MySQL die và cách khắc phục

MySQL die là một trường hợp diễn ra không phải là hiếm, đặc biệt khi server hạn chế về dung lượng RAM. Một cách khắc phục mà hầu hết mọi người khi search google sẽ...
user-ortj16r 20 March 2016 | 213 lượt xem

phpMyAdmin là gì

phpMyAdmin là phần mềm mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP nhằm giúp người dùng (thường là các nhà quản trị cơ sở dữ liệu hay database administrator) có thể quản lý cơ...
user-pfuqrli 20 March 2016 | 485 lượt xem

Cài đặt LAMP Stack Trên Amazon EC2

Amazon Web Service hay AWS là dịch dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu trên thế giới được cung cấp bởi công ty Amazon. Trong đó Amazon EC2 hay Elastic Compute Cloud là một...
user-uojb89t 20 March 2016 | 936 lượt xem

Mac OS X: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock'

Sau khi cài đặt MySQL trên Mac và kết nối tới máy chủ sử dụng MySQL Client thì mình gặp lỗi như sau: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' ...
user-kirfib8 02 January 2017 | 241 lượt xem

$$ là toán tử gì trong PHP?

Trong lúc học mình thấy có đoạn code sau: if($$link){ die('Không thể kết nối với database: ' . $mysqli_connect_errno($link)); } else { echo "<p>Kết nối thành công</p>"; } ...
user-oiw9ard 02 January 2017 | 249 lượt xem

Trang trống sau khi gọi hàm mysql_connect

Trong đoạn code em viết cho trang connect_db.php em làm giống với bài hướng dẫn nhưng khi mở trang này trên trình duyệt thì lại hiển thị một trang trống (trừ tiêu đề ra). ...
user-uldf5kf 02 January 2017 | 942 lượt xem

MySQL và SQL khác nhau như thế nào?

Theo mình hiểu thì SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc và MySQL cũng là một loại ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc? Như vậy thì MySQL và SQL có phải là...
user-uldf5kf 29 December 2016 | 362 lượt xem

Mac OS X "ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)"

Sau khi cài đặt MySQL sử dụng Homebrew: $ brew install mysql Sau khi cài đặt xong mình mở terminal của Mac OS X để kết nối với MySQL Server: ...
user-pfoagkl 02 January 2017 | 882 lượt xem

SQL Injection là gì?

Mình không hiểu chính xác SQL injection là gì, và SQL injection liên quan tới bảo mật của trang như thế nào. Ai biết giải thích giùm mình thông qua ví dụ cụ thể (sử...
user-pfoagkl 31 December 2016 | 246 lượt xem

MySQL thay đổi kiểu dữ liệu của cột trên bảng

Em có một cơ sở dữ liệu MySQL với một bảng tên là oc_products và trên bảng oc_products này đang dùng một cột có tên là price với dữ liệu là INT(11) để lưu giá...
user-ddty3pn 29 December 2016 | 109 lượt xem

MySQL thay đổi mật khẩu người dùng

Máy em cài đặt MySQL phiên bản 5.7 sử dụng Homebrew nhưng trong quá trình cài đặt thì em lại chọn các tuỳ chọn mặc định theo như hướng dẫn nên sau khi cài đặt...
user-s5harq4 29 December 2016 | 403 lượt xem

Linux: Kiểm tra trạng thái hoạt động của MySQL server

Em dùng Putty trên Windows để kết nối với máy chủ chạy hệ điều hành Linux (CentOS 6). Sau khi login vào thì làm cách nào để kiểm tra được trạng thái hoạt động của...
user-mkemmlb 31 December 2016 | 123 lượt xem

MySQL - Khác nhau giữa "INNER JOIN" và "OUTER JOIN"

Các bác cho em hỏi sự khác nhau giữa hai thằng "INNER JOIN" và "OUTER JOIN" trong MySQL là như thế nào? Nếu được thì các bác cho em vài ví dụ minh hoạ cụ...
user-4xwobbg 31 December 2016 | 623 lượt xem

MySQL - Đổi tên cột trong bảng

Mọi người cho em hỏi trong MySQL làm sao để đổi tên một bảng được tạo sẵn tên database mà không làm thay đổi dữ liệu của tất cả các cột? ...
user-1zxjsf0 01 January 2017 | 823 lượt xem

MySql - Bỏ qua bảng trong database khi export dữ liệu

Trong MySQL khi export dữ liệu của một database em cần loại bỏ qua một số bảng (bao gồm cả cấu trúc và dữ liệu trên bảng) mà không export. Mọi người có ai biết...
user-xevpfqf 27 October 2017 | 582 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết