Hoạt Động Gần Đây

Sử dụng PDO để kết nối với MySQL

Rất nhiều lập trình viên đã quen với việc cài đặt và sử dụng MySQL hoặc MySQLi extension trong PHP để kết nối với MySQL. Phiên bản PHP 5.1 giới thiệu tính năng PHP Data...
bài viết PHP MySQL

Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu trong MySQL

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 03 September 2015
MySQL cho phép bạn sao lưu và sau đó khôi phục lại cơ sở dữ liệu. Việc sao lưu (hay còn gọi là export hoặc backup) được sử dụng nhờ câu lênh mysqldump, câu lệnh...
bài viết MySQL database

Tìm hiểu về B-Tree và Hash index trong MySQL

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 05 September 2015
MySQL cung cấp 3 kiểu index khác nhau cho data đó là B-Tree, Hash và R-Tree index. Hiểu rõ về các kiểu index này sẽ giúp chúng ta tạo ra các loại index trong bảng...
bài viết MySQL database

MySQL: Stored Procedure là gì?

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 07 September 2015
Stored Procedure là một tập hợp các câu lệnh SQL dùng để thực thi một nhiệm vụ nhất định. Nó hoạt động giống như một hàm trong các ngôn ngữ lập trình khác. ...
bài viết MySQL database

Xác Thực Người Dùng Trong Laravel

Minh Phạm Minh Phạm 07 October 2015
Xác thực người dùng là việc kiểm tra xem người dùng đang truy cập vào website đã đăng ký tài khoản trên trang web hay chưa. Quy trình này được thực hiện bằng cách yêu...
bài viết Laravel Web PHP MySQL

MySQL die và cách khắc phục

Lê Trung Lê Trung 19 March 2016
MySQL die là một trường hợp diễn ra không phải là hiếm, đặc biệt khi server hạn chế về dung lượng RAM. Một cách khắc phục mà hầu hết mọi người khi search google sẽ...
bài viết MySQL database

phpMyAdmin là gì

Minh Phạm Minh Phạm 19 March 2016
phpMyAdmin là phần mềm mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP nhằm giúp người dùng (thường là các nhà quản trị cơ sở dữ liệu hay database administrator) có thể quản lý cơ...

Cài đặt LAMP Stack Trên Amazon EC2

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 19 March 2016
Amazon Web Service hay AWS là dịch dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu trên thế giới được cung cấp bởi công ty Amazon. Trong đó Amazon EC2 hay Elastic Compute Cloud là một...

Mac OS X: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock'

Anh Tuấn Anh Tuấn 01 January 2017
Sau khi cài đặt MySQL trên Mac và kết nối tới máy chủ sử dụng MySQL Client thì mình gặp lỗi như sau: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' ...
câu hỏi MySQL

$$ là toán tử gì trong PHP?

Kim Hani Kim Hani 01 January 2017
Trong lúc học mình thấy có đoạn code sau: if($$link){ die('Không thể kết nối với database: ' . $mysqli_connect_errno($link)); } else { echo "<p>Kết nối thành công</p>"; } ...

Trang trống sau khi gọi hàm mysql_connect

Trong đoạn code em viết cho trang connect_db.php em làm giống với bài hướng dẫn nhưng khi mở trang này trên trình duyệt thì lại hiển thị một trang trống (trừ tiêu đề ra). ...

MySQL và SQL khác nhau như thế nào?

Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 28 December 2016
Theo mình hiểu thì SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc và MySQL cũng là một loại ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc? Như vậy thì MySQL và SQL có phải là...
câu hỏi database MySQL SQL

Mac OS X "ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)"

Hoàng Thị  Diệu Hoàng Thị Diệu 01 January 2017
Sau khi cài đặt MySQL sử dụng Homebrew: $ brew install mysql Sau khi cài đặt xong mình mở terminal của Mac OS X để kết nối với MySQL Server: ...
câu hỏi Mac OS X MySQL

SQL Injection là gì?

Hoàng Thị  Diệu Hoàng Thị Diệu 30 December 2016
Mình không hiểu chính xác SQL injection là gì, và SQL injection liên quan tới bảo mật của trang như thế nào. Ai biết giải thích giùm mình thông qua ví dụ cụ thể (sử...

MySQL thay đổi kiểu dữ liệu của cột trên bảng

Hằng Đỗ Hằng Đỗ 28 December 2016
Em có một cơ sở dữ liệu MySQL với một bảng tên là oc_products và trên bảng oc_products này đang dùng một cột có tên là price với dữ liệu là INT(11) để lưu giá...
câu hỏi SQL database MySQL

MySQL thay đổi mật khẩu người dùng

Hani Ngoc Hani Ngoc 28 December 2016
Máy em cài đặt MySQL phiên bản 5.7 sử dụng Homebrew nhưng trong quá trình cài đặt thì em lại chọn các tuỳ chọn mặc định theo như hướng dẫn nên sau khi cài đặt...
câu hỏi MySQL database Mac OS X

Linux: Kiểm tra trạng thái hoạt động của MySQL server

Vũ Văn Tân Vũ Văn Tân 30 December 2016
Em dùng Putty trên Windows để kết nối với máy chủ chạy hệ điều hành Linux (CentOS 6). Sau khi login vào thì làm cách nào để kiểm tra được trạng thái hoạt động của...
câu hỏi MySQL Linux Server

MySQL - Khác nhau giữa "INNER JOIN" và "OUTER JOIN"

Huyền Cano Huyền Cano 30 December 2016
Các bác cho em hỏi sự khác nhau giữa hai thằng "INNER JOIN" và "OUTER JOIN" trong MySQL là như thế nào? Nếu được thì các bác cho em vài ví dụ minh hoạ cụ...
câu hỏi MySQL database

MySQL - Đổi tên cột trong bảng

Hoang Anh Hoang Anh 31 December 2016
Mọi người cho em hỏi trong MySQL làm sao để đổi tên một bảng được tạo sẵn tên database mà không làm thay đổi dữ liệu của tất cả các cột? ...
câu hỏi MySQL database

MySql - Bỏ qua bảng trong database khi export dữ liệu

Ngọc Nguyễn Ngọc Nguyễn 26 October 2017
Trong MySQL khi export dữ liệu của một database em cần loại bỏ qua một số bảng (bao gồm cả cấu trúc và dữ liệu trên bảng) mà không export. Mọi người có ai biết...
câu hỏi MySQL database
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết