Hoạt Động Gần Đây

Apache và Nginx nên dùng Web Server nào?

Ánh Linh Ánh Linh 07 September 2017
Trước giờ mình hay dùng Apache Web Server nhưng gần đây thấy nhiều người chuyển sang dùng Nginx nên cũng đang phân vân không biết có nên chuyển từ Apache qua dùng Nginx hay không. ...
câu hỏi Apache Nginx Web Server

Khắc Phục Lỗi "502 Bad Gateway" Trên Nginx

Ánh Linh Ánh Linh 01 January 2017
Sau khi cài đặt Nginx, cấu hình Virtual Host và khởi động lại Nginx thì khi truy cập vào địa chỉ server tương ứng với Virtual Host đã cấu hình thì gặp phải lỗi hiển...
câu hỏi Nginx

Cài đặt Nginx trên Ubuntu 12.04

Bao Ngoc Bao Ngoc 01 January 2017
Cách cài đặt nào là phổ biến nhất để cài đặt Nginx trên Ubuntu 12.04? ...
câu hỏi Ubuntu Nginx Linux Aptitude

Ubuntu kiểm tra trạng thái hoạt động của Nginx

Hải Phạm Hải Phạm 29 December 2016
Trên Ubuntu làm thế nào để kiểm tra Nginx đang hoạt động hay không. Mình thử với câu lệnh sau mà không được: $ sudo nginx status ...
câu hỏi Ubuntu Nginx

.htaccess trong Nginx

Bin Phan Bin Phan 17 April 2018
Trước giờ mình chủ yếu làm việc với Apache webserver, thời gian gần đây mới bắt đầu chuyển qua làm quen với Nginx nên cũng chưa hiểu rõ lắm về các cấu hình có trong...

Nginx: redirect rule không chạy

Hoàng Giang Hoàng Giang 17 September 2018
Em đang làm ứng dụng với Ruby on Rails và sử dụng Nginx làm web server. Trước đó em để file CSS trong thư mục /public/assets/css nhưng giờ cần chuyển về /public/css. Cách hiện tại...

Cách Fix Lỗi 413 Request Entity Too Large Error Trong NginX

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 03 July 2017
Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách khắc phục một lỗi cũng khá phổ biến khi sử dụng NginX, khi gặp lỗi này chúng ta sẽ thấy server trả về thông báo...
bài viết Web Server Nginx PHP

Web server là gì

Minh Phạm Minh Phạm 19 March 2016
Web server là một loại máy chủ (hay server) được dùng để xử lý các truy cập được gửi từ máy khách thông qua giao thức HTTP. Các truy cập HTTP này thường được gửi...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết