Hoạt Động Gần Đây

[Help] Vấn đề về phân trang

câu hỏi Duc Otore Duc Otore 22 April 2018
Em gặp một trường hợp mà chưa nghĩ được cách nào hợp lý. Em đang làm một trang data table với dữ liệu khá lớn. Nếu kéo hết toàn bộ record về phía client để...

Lỗi: ERROR: While executing gem ... (Encoding::ConverterNotFoundError) khi cài đặt Rails trên Windows

trả lời Đình Anh Đình Anh 22 April 2018
Bạn cần đổi code page cho Command Prompt. Mở Command Prompt và sau đó chạy câu lệnh sau: C:\> chcp 850 Sau đó thực hiện lại việc cài đặt. ...

Khác nhau giữa curl và wget

trả lời Lê Trung Lê Trung 22 April 2018
Một số khác biệt chính giữa CURL và WGET: Ngoài ra CURL ra đời sau WGET và nhìn chung thì hỗ trợ thêm nhiều tính năng hơn WGET. ...

Kiểm tra phiên bản của PHP

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 April 2018
Trên cửa sổ dòng lệnh: $ php -v Trên web: <?php phpinfo(); ?> Bạn lưu ý không cần sử dụng echo phía trước khi gọi phpinfo(). ...

PHP: Chuyển tiếp người dùng sang trang khác

trả lời Hoàng Tùng Hoàng Tùng 22 April 2018
Để chuyển tiếp người dùng sang trang khác bạn sử dụng [hàm header] trong PHP: <?php header("Location: http://example.net"); ?> ...

Khắc Phục Lỗi "502 Bad Gateway" Trên Nginx

trả lời Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 22 April 2018
Với miêu tả lỗi như trên của bạn thì mình chưa thể đưa ra giải pháp khắc phục vì nó quá chung chung. Bạn cần kiểm tra tập tin log của Nginx xem trong đó...

PHPStorm: Phím tắt đóng tập tin

trả lời Lê Trung Lê Trung 22 April 2018
Đối với những ai dùng hệ điều hành Mac OS thì tham khảo hướng dẫn sau để thiết lập phím tắt đóng tập tin cho PHPStorm: ...

.htaccess trong Nginx

trả lời Đình Anh Đình Anh 22 April 2018
Nginx không sử dụng tập tin .htaccess giống như Apache nhưng có cung cấp cơ chế tương tư thông qua mô-đun rewrite. Bạn có thể tham khảo document về các viết các chỉ thị (luật)...

.htaccess trong Nginx

trả lời Trung Quân Trung Quân 22 April 2018
Ngoài cách tham khảo tài liệu của @Đình Anh đưa ra ở trên thi bạn còn có tool online để hỗ trợ việc chuyển các chỉ thị trong .htaccess sang chỉ thị tương ứng dùng...

Khác nhau giữa Pull và Pull Request trong Git?

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 April 2018
Để hiểu rõ Pull và Pull Request thì bạn cần hiểu về quy trình làm việc của Git đối với trường hợp nhiều lập trình viên tham gia vào dự án. ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết