Hoạt Động Gần Đây

Apache và Nginx nên dùng Web Server nào?

Trước giờ mình hay dùng Apache Web Server nhưng gần đây thấy nhiều người chuyển sang dùng Nginx nên cũng đang phân vân không biết có nên chuyển từ Apache qua dùng Nginx hay không. ...
user-pqlsuph 08 September 2017 | 801 lượt xem

Khắc Phục Lỗi "502 Bad Gateway" Trên Nginx

Sau khi cài đặt Nginx, cấu hình Virtual Host và khởi động lại Nginx thì khi truy cập vào địa chỉ server tương ứng với Virtual Host đã cấu hình thì gặp phải lỗi hiển...
user-pqlsuph 02 January 2017 | 121 lượt xem

Cài đặt Nginx trên Ubuntu 12.04

Cách cài đặt nào là phổ biến nhất để cài đặt Nginx trên Ubuntu 12.04? ...
user-ra2lu8d 02 January 2017 | 481 lượt xem

Ubuntu kiểm tra trạng thái hoạt động của Nginx

Trên Ubuntu làm thế nào để kiểm tra Nginx đang hoạt động hay không. Mình thử với câu lệnh sau mà không được: $ sudo nginx status ...
user-qfilodm 30 December 2016 | 741 lượt xem

.htaccess trong Nginx

Trước giờ mình chủ yếu làm việc với Apache webserver, thời gian gần đây mới bắt đầu chuyển qua làm quen với Nginx nên cũng chưa hiểu rõ lắm về các cấu hình có trong...
user-7mxl8zd 18 April 2018 | 121 lượt xem

Nginx: redirect rule không chạy

Em đang làm ứng dụng với Ruby on Rails và sử dụng Nginx làm web server. Trước đó em để file CSS trong thư mục /public/assets/css nhưng giờ cần chuyển về /public/css. Cách hiện tại...
user-9lkpj1z 17 November 2018 | 263 lượt xem

Cách Fix Lỗi 413 Request Entity Too Large Error Trong NginX

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách khắc phục một lỗi cũng khá phổ biến khi sử dụng NginX, khi gặp lỗi này chúng ta sẽ thấy server trả về thông báo...
user-glyn3iv 04 July 2017 | 219 lượt xem

Web server là gì

Web server là một loại máy chủ (hay server) được dùng để xử lý các truy cập được gửi từ máy khách thông qua giao thức HTTP. Các truy cập HTTP này thường được gửi...
user-pfuqrli 20 March 2016 | 449 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết