Hoạt Động Gần Đây

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Node.js trên Windows

bài viết Lê Trung Lê Trung 11 April 2016
Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Node.js trên hệ điều hành Windows. Sau đó bạn sẽ viết một chương trình Node.js đơn giản và sử dụng cửa sổ dòng...

Tạo HTTP server với Node.js

bài viết Nam Nguyễn Nam Nguyễn 11 April 2016
Node.js là phần mềm thích hợp cho việc xây dựng các ứng dụng máy chủ trong đó gồm có các ứng dụng web. Trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một HTTP...

Ghi dữ liệu lên file sử dụng Node.js

bài viết Lê Trung Lê Trung 11 April 2016
Trong bài học trước bạn đã được làm quen với cách đọc dữ liệu từ file sử dụng hai phương thức đọc đồng bộ và đọc không đồng bộ. Trong bài viết này tôi sẽ...

Đọc dữ liệu của file sử dụng Node.js

bài viết Lê Trung Lê Trung 11 April 2016
Node.js cung cấp cho chúng ta hai phương pháp khác nhau để có thể đọc dữ liệu từ một file đó là đọc đồng bộ (synchronous) và đọc không đồng bộ (asynchronous). Trong bài viết...

Cơ bản về Node.js

bài viết Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 12 April 2016
Node.js là một phần mềm mã nguồn mở được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript cho phép lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng chạy trên máy chủ. Node.js được viết bởi...

Failed to load c++ bson extension, using pure JS version

câu hỏi Đức Tuấn Đức Tuấn 02 January 2017
Khi mình cài đặt mongoose driver sử dụng npm gặp lỗi như sau: { [Error: Cannot find module '../build/Release/bson'] code: 'MODULE_NOT_FOUND' } js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version Example app...

Lỗi fatal: The remote end hung up unexpectedly khi deploy lên Heroku

câu hỏi Thùy Dương Thùy Dương 02 January 2017
Mình bị lỗi như sau khi chạy câu lệnh đẩy source code lên server để deploy: The authenticity of host 'heroku.com (50.19.85.154)' can't be established. RSA key fingerprint is 8b:48:5e:67:0e:c9:16:47:32:f2:87:0c:1f:c8:60:ad. Are you sure you want...

Error EACCES trên Windows

câu hỏi Bao Ngoc Bao Ngoc 02 January 2017
Khi chạy lệnh nodejs write_file.js trên DOS thì mình gặp phảid lỗi: { [Error: EACCES, open '/home/test.txt'] errno: 3, code: 'EACCES', path: '/home/test.txt' } ...

Khoá học Node.js cơ bản

câu hỏi Minh Tran Minh Tran 29 December 2016
Mình đang tìm một khoá học Node.js cơ bản có thể giúp nắm vững được các kiến thức cơ bản nhất trong Node.js. ...

Bị lỗi: Port 3000 is already in use khi chạy Node

câu hỏi Minh Phạm Minh Phạm 02 January 2017
Mình làm theo hướng dẫn trên đây nhưng khi chạy ứng dụng thì gặp phải lỗi Port 3000 is already in use Làm sao để khắc phục lỗi này? ...

Error: failed to fetch from registry: express

câu hỏi Bảo Davis Bảo Davis 02 January 2017
Khi chạy câu lệnh để cài đặt Express Framework sử dụng câu lệnh npm install express --save mình gặp lỗi: Error: failed to fetch from registry: express ...

Express.js Error: Can't set headers after they are sent

câu hỏi Trần Anh Trần Anh 31 December 2016
Em có một trang được viết sử dụng Node.js và Express, trong đó em cần phải xác thực người dùng khi họ truy cập vào trang /dashboard. ...

Express.js: Lấy dữ liệu trong form gửi lên thông qua phương thức POST

câu hỏi Hoàng Thị  Diệu Hoàng Thị Diệu 31 December 2016
Ở trang đăng nhập người dùng, em sử dụng một form HTML như sau: <form id="form-login" action="sessions" method="POST"> <p> <label for="email">Email: </label> <input type="text" id="email" name="email"></input> </p> <p> <label for="pasword">Password: </label> <input type="password" id="password" name="password"></input>...

Node.js: Web framework khác ngoài Express.js

câu hỏi Tân Lê Tân Lê 13 August 2017
Với mỗi ngôn ngữ lập trình em thấy thường có rất nhiều framework hỗ trợ. Ví dụ như trong PHP thì có Zend, Cake, Symfony... Trong Ruby thì có Rails, Sinatra. Còn với thằng Node.js...

Ngôn ngữ lập trình nào thích hợp làm ứng dụng Internet of Things?

câu hỏi Nguyen Thuy Trang Nguyen Thuy Trang 13 February 2017
Mọi người cho em hỏi để làm các ứng dụng Internet of Thing thì nên chọn ngôn ngữ lập trình nào, em nghe nói Node.js có thể được chọn nhưng không biết có tốt hay...

5 Phút Làm Quen Với Webpack

bài viết Đình Anh Đình Anh 08 June 2017
Webpack là một công cụ dùng để build các mô-đun JavaScript. ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết