Hướng dẫn
NodeJS là một nền tảng mã nguồn mở được viết bởi Ryan Dahl vào năm 2009 dựa trên Javascript engine V8 của Google. Về bản chất...
Bài viết
Module Tích Hợp Sẵn HTTP Node.js cung cấp sẵn một mô-đun có tên là HTTP, mô-đun này cho phép chúng ta sử dụng Node.js để t...