Hoạt Động Gần Đây

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Node.js trên Windows

Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Node.js trên hệ điều hành Windows. Sau đó bạn sẽ viết một chương trình Node.js đơn giản và sử dụng cửa sổ dòng...
user-ortj16r 10 April 2016 | 711 lượt xem

Tạo HTTP server với Node.js

Node.js là phần mềm thích hợp cho việc xây dựng các ứng dụng máy chủ trong đó gồm có các ứng dụng web. Trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một HTTP...
user-uojb89t 10 April 2016 | 983 lượt xem

Ghi dữ liệu lên file sử dụng Node.js

Trong bài học trước bạn đã được làm quen với cách đọc dữ liệu từ file sử dụng hai phương thức đọc đồng bộ và đọc không đồng bộ. Trong bài viết này tôi sẽ...
user-ortj16r 10 April 2016 | 461 lượt xem

Đọc dữ liệu của file sử dụng Node.js

Node.js cung cấp cho chúng ta hai phương pháp khác nhau để có thể đọc dữ liệu từ một file đó là đọc đồng bộ (synchronous) và đọc không đồng bộ (asynchronous). Trong bài viết...
user-ortj16r 10 April 2016 | 124 lượt xem

Cơ bản về Node.js

Node.js là một phần mềm mã nguồn mở được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript cho phép lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng chạy trên máy chủ. Node.js được viết bởi...
user-whrlo2v 11 April 2016 | 379 lượt xem

Failed to load c++ bson extension, using pure JS version

Khi mình cài đặt mongoose driver sử dụng npm gặp lỗi như sau: { [Error: Cannot find module '../build/Release/bson'] code: 'MODULE_NOT_FOUND' } js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version Example app...
user-1u5i3a0 01 January 2017 | 121 lượt xem

Lỗi fatal: The remote end hung up unexpectedly khi deploy lên Heroku

Mình bị lỗi như sau khi chạy câu lệnh đẩy source code lên server để deploy: The authenticity of host 'heroku.com (50.19.85.154)' can't be established. RSA key fingerprint is 8b:48:5e:67:0e:c9:16:47:32:f2:87:0c:1f:c8:60:ad. Are you sure you want...
user-fsc8dv8 01 January 2017 | 341 lượt xem

Error EACCES trên Windows

Khi chạy lệnh nodejs write_file.js trên DOS thì mình gặp phảid lỗi: { [Error: EACCES, open '/home/test.txt'] errno: 3, code: 'EACCES', path: '/home/test.txt' } ...
user-ra2lu8d 01 January 2017 | 821 lượt xem

Khoá học Node.js cơ bản

Mình đang tìm một khoá học Node.js cơ bản có thể giúp nắm vững được các kiến thức cơ bản nhất trong Node.js. ...
user-gfb941t 28 December 2016 | 102 lượt xem

Bị lỗi: Port 3000 is already in use khi chạy Node

Mình làm theo hướng dẫn trên đây nhưng khi chạy ứng dụng thì gặp phải lỗi Port 3000 is already in use Làm sao để khắc phục lỗi này? ...
user-pfuqrli 01 January 2017 | 121 lượt xem

Error: failed to fetch from registry: express

Khi chạy câu lệnh để cài đặt Express Framework sử dụng câu lệnh npm install express --save mình gặp lỗi: Error: failed to fetch from registry: express ...
user-bdhgr9v 01 January 2017 | 541 lượt xem

Express.js Error: Can't set headers after they are sent

Em có một trang được viết sử dụng Node.js và Express, trong đó em cần phải xác thực người dùng khi họ truy cập vào trang /dashboard. ...
user-1c1bmhj 30 December 2016 | 283 lượt xem

Express.js: Lấy dữ liệu trong form gửi lên thông qua phương thức POST

Ở trang đăng nhập người dùng, em sử dụng một form HTML như sau: <form id="form-login" action="sessions" method="POST"> <p> <label for="email">Email: </label> <input type="text" id="email" name="email"></input> </p> <p> <label for="pasword">Password: </label> <input type="password" id="password" name="password"></input>...
user-pfoagkl 30 December 2016 | 214 lượt xem

Node.js: Web framework khác ngoài Express.js

Với mỗi ngôn ngữ lập trình em thấy thường có rất nhiều framework hỗ trợ. Ví dụ như trong PHP thì có Zend, Cake, Symfony... Trong Ruby thì có Rails, Sinatra. Còn với thằng Node.js...
user-rt10alf 12 August 2017 | 101 lượt xem

Ngôn ngữ lập trình nào thích hợp làm ứng dụng Internet of Things?

Mọi người cho em hỏi để làm các ứng dụng Internet of Thing thì nên chọn ngôn ngữ lập trình nào, em nghe nói Node.js có thể được chọn nhưng không biết có tốt hay...
user-xsmc4pj 12 February 2017 | 281 lượt xem

5 Phút Làm Quen Với Webpack

Webpack là một công cụ dùng để build các mô-đun JavaScript. ...
user-nkj3rdz 07 June 2017 | 274 lượt xem

Bắt đầu với Node.js

Khi bạn đã tải và cài đặt xong Node.js trên máy tính, hãy thử tạo một chương trình Hello World để hiển thị trên trình duyệt web. ...
user-6yrbyvn 01 July 2018 | 5 lượt xem

Giới Thiệu về Node.js

Chưa có mô tả cho bài viết này
user-6yrbyvn 02 July 2018 | 5 lượt xem

Node.js HTTP Module

Node.js cung cấp sẵn một module có tên là HTTP, mô-đun này cho phép chúng ta sử dụng Node.js để truyền dữ liệu sử dụng giao thức Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). ...
user-6yrbyvn 05 July 2018 | 4 lượt xem

Node.js cán mốc 1 tỷ lượt tải về

Nền tảng ứng dụng Node.js đã chính thức vượt qua một tỷ lượt tải xuống ...
user-ycvskch 26 August 2018 | 918 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết