Hoạt Động Gần Đây

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Node.js trên Windows

Lê Trung Lê Trung 10 April 2016
Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Node.js trên hệ điều hành Windows. Sau đó bạn sẽ viết một chương trình Node.js đơn giản và sử dụng cửa sổ dòng...
bài viết Node.js

Tạo HTTP server với Node.js

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 10 April 2016
Node.js là phần mềm thích hợp cho việc xây dựng các ứng dụng máy chủ trong đó gồm có các ứng dụng web. Trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một HTTP...
bài viết Node.js

Ghi dữ liệu lên file sử dụng Node.js

Lê Trung Lê Trung 10 April 2016
Trong bài học trước bạn đã được làm quen với cách đọc dữ liệu từ file sử dụng hai phương thức đọc đồng bộ và đọc không đồng bộ. Trong bài viết này tôi sẽ...
bài viết Node.js

Đọc dữ liệu của file sử dụng Node.js

Lê Trung Lê Trung 10 April 2016
Node.js cung cấp cho chúng ta hai phương pháp khác nhau để có thể đọc dữ liệu từ một file đó là đọc đồng bộ (synchronous) và đọc không đồng bộ (asynchronous). Trong bài viết...
bài viết Node.js

Cơ bản về Node.js

Node.js là một phần mềm mã nguồn mở được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript cho phép lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng chạy trên máy chủ. Node.js được viết bởi...
bài viết Node.js

Failed to load c++ bson extension, using pure JS version

Đức Tuấn Đức Tuấn 01 January 2017
Khi mình cài đặt mongoose driver sử dụng npm gặp lỗi như sau: { [Error: Cannot find module '../build/Release/bson'] code: 'MODULE_NOT_FOUND' } js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version Example app...

Lỗi fatal: The remote end hung up unexpectedly khi deploy lên Heroku

Thùy Dương Thùy Dương 01 January 2017
Mình bị lỗi như sau khi chạy câu lệnh đẩy source code lên server để deploy: The authenticity of host 'heroku.com (50.19.85.154)' can't be established. RSA key fingerprint is 8b:48:5e:67:0e:c9:16:47:32:f2:87:0c:1f:c8:60:ad. Are you sure you want...

Error EACCES trên Windows

Bao Ngoc Bao Ngoc 01 January 2017
Khi chạy lệnh nodejs write_file.js trên DOS thì mình gặp phảid lỗi: { [Error: EACCES, open '/home/test.txt'] errno: 3, code: 'EACCES', path: '/home/test.txt' } ...
câu hỏi Node.js

Khoá học Node.js cơ bản

Minh Tran Minh Tran 28 December 2016
Mình đang tìm một khoá học Node.js cơ bản có thể giúp nắm vững được các kiến thức cơ bản nhất trong Node.js. ...
câu hỏi Node.js

Bị lỗi: Port 3000 is already in use khi chạy Node

Minh Phạm Minh Phạm 01 January 2017
Mình làm theo hướng dẫn trên đây nhưng khi chạy ứng dụng thì gặp phải lỗi Port 3000 is already in use Làm sao để khắc phục lỗi này? ...
câu hỏi Node.js

Error: failed to fetch from registry: express

Bảo Davis Bảo Davis 01 January 2017
Khi chạy câu lệnh để cài đặt Express Framework sử dụng câu lệnh npm install express --save mình gặp lỗi: Error: failed to fetch from registry: express ...
câu hỏi Node.js Express.js NPM

Express.js Error: Can't set headers after they are sent

Trần Anh Trần Anh 30 December 2016
Em có một trang được viết sử dụng Node.js và Express, trong đó em cần phải xác thực người dùng khi họ truy cập vào trang /dashboard. ...
câu hỏi Node.js express

Express.js: Lấy dữ liệu trong form gửi lên thông qua phương thức POST

Hoàng Thị  Diệu Hoàng Thị Diệu 30 December 2016
Ở trang đăng nhập người dùng, em sử dụng một form HTML như sau: <form id="form-login" action="sessions" method="POST"> <p> <label for="email">Email: </label> <input type="text" id="email" name="email"></input> </p> <p> <label for="pasword">Password: </label> <input type="password" id="password" name="password"></input>...
câu hỏi Node.js express

Node.js: Web framework khác ngoài Express.js

Tân Lê Tân Lê 12 August 2017
Với mỗi ngôn ngữ lập trình em thấy thường có rất nhiều framework hỗ trợ. Ví dụ như trong PHP thì có Zend, Cake, Symfony... Trong Ruby thì có Rails, Sinatra. Còn với thằng Node.js...
câu hỏi MEAN mongodb Node.js

Ngôn ngữ lập trình nào thích hợp làm ứng dụng Internet of Things?

Nguyen Thuy Trang Nguyen Thuy Trang 12 February 2017
Mọi người cho em hỏi để làm các ứng dụng Internet of Thing thì nên chọn ngôn ngữ lập trình nào, em nghe nói Node.js có thể được chọn nhưng không biết có tốt hay...
câu hỏi IoT Node.js

5 Phút Làm Quen Với Webpack

Đình Anh Đình Anh 07 June 2017
Webpack là một công cụ dùng để build các mô-đun JavaScript. ...

Bắt đầu với Node.js

Thuy Trang Thuy Trang 01 July 2018
Khi bạn đã tải và cài đặt xong Node.js trên máy tính, hãy thử tạo một chương trình Hello World để hiển thị trên trình duyệt web. ...
bài viết Node.js

Giới Thiệu về Node.js

Thuy Trang Thuy Trang 02 July 2018
Chưa có mô tả cho bài viết này
bài viết Node.js

Node.js HTTP Module

Thuy Trang Thuy Trang 05 July 2018
Node.js cung cấp sẵn một module có tên là HTTP, mô-đun này cho phép chúng ta sử dụng Node.js để truyền dữ liệu sử dụng giao thức Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). ...
bài viết Node.js Web Server HTTP

Node.js cán mốc 1 tỷ lượt tải về

Ngọc Anh Ngọc Anh 26 August 2018
Nền tảng ứng dụng Node.js đã chính thức vượt qua một tỷ lượt tải xuống ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết