12 kết quả trả về

Node.js HTTP Module

Tạo bởi Thuy Trang 05 July 2018
Node.js cung cấp sẵn một module có tên là HTTP, mô-đun này cho phép chúng ta sử dụng Node.js để truyền dữ liệu sử dụng giao thức Hyper Text Transfer...

Giới Thiệu về Node.js

Tạo bởi Thuy Trang 02 July 2018
- Node.js là một môi trường máy chủ với mã nguồn mở - Node.js hoàn toàn miễn phí - Node.js chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix,...

Bắt đầu với Node.js

Tạo bởi Thuy Trang 01 July 2018
Khi bạn đã tải và cài đặt xong Node.js trên máy tính, hãy thử tạo một chương trình **Hello World** để hiển thị trên trình duyệt web.

Cơ bản về Node.js

Tạo bởi Nguyễn Duy 11 April 2016
Node.js là một phần mềm mã nguồn mở được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript cho phép lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng chạy trên máy...