Objective-C

Objective-C

Objective-C được xây dựng trên nền tảng của ANSI C. So với các ngôn ngữ hướng đối tượng khác dựa trên C, Objective-C được đánh giá là ngôn ngữ linh động hơn cả.

2 kết quả trả về