Hoạt Động Gần Đây

Sử dụng PDO để kết nối với MySQL

Rất nhiều lập trình viên đã quen với việc cài đặt và sử dụng MySQL hoặc MySQLi extension trong PHP để kết nối với MySQL. Phiên bản PHP 5.1 giới thiệu tính năng PHP Data...
bài viết PHP MySQL

PHP 7 Có Gì Mới

Tran Khanh Tran Khanh 17 September 2015
Đúng như dự đoán sự ra đời của PHP phiên bản 5.x nhanh chóng được thay thế bởi phiên bản tiếp theo của nó PHP 7. Phiên bản tiếp theo của PHP này được Zend...
bài viết PHP

MySQLi hay PDO

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 23 September 2015
Khi làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, PHP cung cấp cho bạn 3 gói thư viện là MySQLi, PDO và MySQL. Tuy nhiên, team phát triển PHP khuyến nghị người dùng không nên...
bài viết PHP Web

Xác Thực Người Dùng Trong Laravel

Minh Phạm Minh Phạm 07 October 2015
Xác thực người dùng là việc kiểm tra xem người dùng đang truy cập vào website đã đăng ký tài khoản trên trang web hay chưa. Quy trình này được thực hiện bằng cách yêu...
bài viết Laravel Web PHP MySQL

Tìm Hiểu Về Laravel Generator

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 09 October 2015
Laravel Generator là gói thư viện được sử dụng cho Laravel Framework dùng để hỗ trợ việc tự động tạo ra các file code dựa trên mẫu có sẵn. Trong bài viết nay chúng ta...
bài viết Laravel Web PHP

phpMyAdmin là gì

Minh Phạm Minh Phạm 19 March 2016
phpMyAdmin là phần mềm mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP nhằm giúp người dùng (thường là các nhà quản trị cơ sở dữ liệu hay database administrator) có thể quản lý cơ...

Xoá Ký Tự Cuối Trong Chuỗi

Minh Phạm Minh Phạm 19 March 2016
Xoá ký tự cuối trong chuỗi với PHP, Javascript, Ruby và Python ...

Cài đặt LAMP Stack Trên Amazon EC2

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 19 March 2016
Amazon Web Service hay AWS là dịch dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu trên thế giới được cung cấp bởi công ty Amazon. Trong đó Amazon EC2 hay Elastic Compute Cloud là một...

Composer: Hướng Dẫn Cài Đặt & Sử Dụng

Lê Trung Lê Trung 19 March 2016
Composer là một chương trình hỗ trợ quản lý các gói thư viện trong PHP. Khi bạn sử dụng các framework của PHP một điều thường thấy là các framework này thực chất cũng được...

Callback Là Gì

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 19 March 2016
Trong ngôn ngữ javascript, khái niệm callback được sử dụng nhiều với sự phát triển của Ajax. Trong Nodejs, callback lại trở lên vô cùng quan trọng khi hầu hết các tính năng quan trọng...

Nâng cấp lên phiên bản PHP 7 trên Ubuntu

Lê Trung Lê Trung 19 March 2016
Phiên bản PHP 7 được giới vào đầu tháng 12 năm 2015 với nhiều cải tiến đáng kể về tốc độ cũng như cung cấp nhiều tính năng mới hữu dụng. Trong bài viết này...
bài viết PHP Apache

Các hàm xử lý chuỗi trong PHP

Trung Quân Trung Quân 24 May 2016
Trong PHP để đếm số ký tự trong chuỗi chúng ta có thể sử dụng hàm str_length(). Ví dụ: <?php $myStr = "My sample sttring"; echo str_length($myStr); ?> ...
bài viết PHP

Tại sao nên chọn học PHP

Rất nhiều bạn mới học lập trình hay đặt ra câu hỏi tại sao nên chọn học PHP. Một số đặt ra thắc mắc tại sao đã học HTML rồi mà vẫn còn phải học...
bài viết PHP

Tìm tên Class của Object trong PHP

Tony Huynh Tony Huynh 01 January 2017
Muốn tìm tên Class của một Object trong PHP thì làm như thế nào? ...
câu hỏi PHP

Lỗi timeout khi cài đặt

Hải Phạm Hải Phạm 01 January 2017
Em theo dõi và đã làm theo đúng hướng dẫn nhưng vẫn bị lỗi timeout: Loading composer repositories with package information Installing dependencies (including require-dev) from lock file - Installing symfony/symfony (v2.3.4) Downloading: 100% [Symfony\Component\Process\Exception\ProcessTimedOutException]...

Không cài được Laravel bằng composer

Hải Phạm Hải Phạm 01 January 2017
Khi cài Laravel sử dụng lệnh composer install thì em bị lỗi như trong hình phía dưới: Em đã chạy lại lệnh này vài lần nhưng vẫn bị báo lỗi? ...

$$ là toán tử gì trong PHP?

Kim Hani Kim Hani 01 January 2017
Trong lúc học mình thấy có đoạn code sau: if($$link){ die('Không thể kết nối với database: ' . $mysqli_connect_errno($link)); } else { echo "<p>Kết nối thành công</p>"; } ...

Trang trống sau khi gọi hàm mysql_connect

Trong đoạn code em viết cho trang connect_db.php em làm giống với bài hướng dẫn nhưng khi mở trang này trên trình duyệt thì lại hiển thị một trang trống (trừ tiêu đề ra). ...

Parse error: syntax error, unexpected '[' in \D:\wamp\www\laravel_appvendor\laravel\framework\src\Illuminate\Support\helpers.php on line 543

Tran Thuy Tran Thuy 16 October 2015
Khi cài xong bị lỗi như vậy: Parse error: syntax error, unexpected '[' in \D:\wamp\www\laravel_appvendor\laravel\framework\src\Illuminate\Support\helpers.php on line 543 Mình khác phục thế nào? ...

Bị lỗi "php is not recognized as an" khi cài đặt composer

Duan Le Duan Le 01 January 2017
Em đang sử dụng Windows 7 khi cài đặt composer thì gặp phải lỗi php is not recognized as an intern command Trên máy tính em đã có cài PHP (lúc trước cài XAMPP) theo...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết