Hoạt Động Gần Đây

Sử dụng PDO để kết nối với MySQL

Rất nhiều lập trình viên đã quen với việc cài đặt và sử dụng MySQL hoặc MySQLi extension trong PHP để kết nối với MySQL. Phiên bản PHP 5.1 giới thiệu tính năng PHP Data...
user-whrlo2v 19 August 2015 | 260 lượt xem

PHP 7 Có Gì Mới

Đúng như dự đoán sự ra đời của PHP phiên bản 5.x nhanh chóng được thay thế bởi phiên bản tiếp theo của nó PHP 7. Phiên bản tiếp theo của PHP này được Zend...
user-2j2njlh 17 September 2015 | 17 lượt xem
PHP

MySQLi hay PDO

Khi làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, PHP cung cấp cho bạn 3 gói thư viện là MySQLi, PDO và MySQL. Tuy nhiên, team phát triển PHP khuyến nghị người dùng không nên...
user-whrlo2v 23 September 2015 | 226 lượt xem

Xác Thực Người Dùng Trong Laravel

Xác thực người dùng là việc kiểm tra xem người dùng đang truy cập vào website đã đăng ký tài khoản trên trang web hay chưa. Quy trình này được thực hiện bằng cách yêu...
user-pfuqrli 07 October 2015 | 753 lượt xem

Tìm Hiểu Về Laravel Generator

Laravel Generator là gói thư viện được sử dụng cho Laravel Framework dùng để hỗ trợ việc tự động tạo ra các file code dựa trên mẫu có sẵn. Trong bài viết nay chúng ta...
user-q9xvifp 09 October 2015 | 131 lượt xem

phpMyAdmin là gì

phpMyAdmin là phần mềm mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP nhằm giúp người dùng (thường là các nhà quản trị cơ sở dữ liệu hay database administrator) có thể quản lý cơ...
user-pfuqrli 19 March 2016 | 487 lượt xem

Xoá Ký Tự Cuối Trong Chuỗi

Xoá ký tự cuối trong chuỗi với PHP, Javascript, Ruby và Python ...
user-pfuqrli 19 March 2016 | 566 lượt xem

Cài đặt LAMP Stack Trên Amazon EC2

Amazon Web Service hay AWS là dịch dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu trên thế giới được cung cấp bởi công ty Amazon. Trong đó Amazon EC2 hay Elastic Compute Cloud là một...
user-uojb89t 19 March 2016 | 936 lượt xem

Composer: Hướng Dẫn Cài Đặt & Sử Dụng

Composer là một chương trình hỗ trợ quản lý các gói thư viện trong PHP. Khi bạn sử dụng các framework của PHP một điều thường thấy là các framework này thực chất cũng được...
user-ortj16r 19 March 2016 | 971 lượt xem

Callback Là Gì

Trong ngôn ngữ javascript, khái niệm callback được sử dụng nhiều với sự phát triển của Ajax. Trong Nodejs, callback lại trở lên vô cùng quan trọng khi hầu hết các tính năng quan trọng...
user-uojb89t 19 March 2016 | 192 lượt xem

Nâng cấp lên phiên bản PHP 7 trên Ubuntu

Phiên bản PHP 7 được giới vào đầu tháng 12 năm 2015 với nhiều cải tiến đáng kể về tốc độ cũng như cung cấp nhiều tính năng mới hữu dụng. Trong bài viết này...
user-ortj16r 19 March 2016 | 241 lượt xem

Các hàm xử lý chuỗi trong PHP

Trong PHP để đếm số ký tự trong chuỗi chúng ta có thể sử dụng hàm str_length(). Ví dụ: <?php $myStr = "My sample sttring"; echo str_length($myStr); ?> Để xác định vị trí một chuỗi...
user-lsp9miq 24 May 2016 | 130 lượt xem
PHP

Tại sao nên chọn học PHP

Rất nhiều bạn mới học lập trình hay đặt ra câu hỏi tại sao nên chọn học PHP. Một số đặt ra thắc mắc tại sao đã học HTML rồi mà vẫn còn phải học...
user-whrlo2v 11 May 2016 | 999 lượt xem
PHP

Tìm tên Class của Object trong PHP

Muốn tìm tên Class của một Object trong PHP thì làm như thế nào? ...
user-3ie45ya 01 January 2017 | 684 lượt xem
PHP

Lỗi timeout khi cài đặt

Em theo dõi và đã làm theo đúng hướng dẫn nhưng vẫn bị lỗi timeout: Loading composer repositories with package information Installing dependencies (including require-dev) from lock file - Installing symfony/symfony (v2.3.4) Downloading: 100% [Symfony\Component\Process\Exception\ProcessTimedOutException]...
user-qfilodm 01 January 2017 | 781 lượt xem

Không cài được Laravel bằng composer

Khi cài Laravel sử dụng lệnh composer install thì em bị lỗi như trong hình phía dưới: Em đã chạy lại lệnh này vài lần nhưng vẫn bị báo lỗi? ...
user-qfilodm 01 January 2017 | 121 lượt xem

$$ là toán tử gì trong PHP?

Trong lúc học mình thấy có đoạn code sau: if($$link){ die('Không thể kết nối với database: ' . $mysqli_connect_errno($link)); } else { echo "<p>Kết nối thành công</p>"; } ...
user-oiw9ard 01 January 2017 | 253 lượt xem

Trang trống sau khi gọi hàm mysql_connect

Trong đoạn code em viết cho trang connect_db.php em làm giống với bài hướng dẫn nhưng khi mở trang này trên trình duyệt thì lại hiển thị một trang trống (trừ tiêu đề ra). ...
user-uldf5kf 01 January 2017 | 943 lượt xem

Parse error: syntax error, unexpected '[' in \D:\wamp\www\laravel_appvendor\laravel\framework\src\Illuminate\Support\helpers.php on line 543

Khi cài xong bị lỗi như vậy: Parse error: syntax error, unexpected '[' in \D:\wamp\www\laravel_appvendor\laravel\framework\src\Illuminate\Support\helpers.php on line 543 Mình khác phục thế nào? ...
user-yeulyjb 16 October 2015 | 10 lượt xem

Bị lỗi "php is not recognized as an" khi cài đặt composer

Em đang sử dụng Windows 7 khi cài đặt composer thì gặp phải lỗi php is not recognized as an intern command Trên máy tính em đã có cài PHP (lúc trước cài XAMPP) theo...
user-vejfn7z 01 January 2017 | 324 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết