Hoạt Động Gần Đây

License key cho PHPStorm 8

Em đang xài PHPStorm 8 bản evaluation mà sau một thời gian thì lại bị hết hạn cứ xài được 30 phút lại phải restart lại rất khó chịu. Mọi người có ai có license...
user-nrqxs9x 19 February 2017 | 663 lượt xem

PHPStorm: Phím tắt đóng tập tin

Phím tắt để đóng một tập tin đang mở trong PHPStorm là phím nào vậy, mọi người help em với ạ. Hỏi câu này hơi cơ bản nhưng do em mới chuyển từ Netbeans sang...
user-w3xb1b0 13 February 2017 | 502 lượt xem

Tạo desktop launcher cho PhpStorm

Sau khi cài PhpStorm xong thì mỗi lần mở IDE mình đều phải vào thư mục chứa tập tin binary của nó và double click vào tập tin này. Làm thế nào để tạo launcher...
user-zihj9oj 30 December 2016 | 242 lượt xem

PHPStorm: Exclude thư viện khi tìm kiếm file theo tên trong project

Em có một PHP project sử dụng Laravel framework. Khi tìm kiếm file theo tên có trong dự án thì PHPStorm trả về kết quả bao gồm cả các file của thư viện nằm trong...
user-1zxjsf0 20 July 2018 | 902 lượt xem

Git: Hỏi cách xóa tất cả các branch của một repo trên local

Trong repo chứa source code của dự án hiện tại có nhiều branch khác nhau, do lúc checkout em dùng PHPStorm nên nó kéo về tất cả branch giờ nhìn vào hoa hết mắt nhiều...
user-fa1ktc7 17 March 2017 | 701 lượt xem

PhpStorm: Hướng Dẫn Remote Debug Ứng Dụng PHP Chạy Trong Docker Container

Đối với các ứng dụng phức tạp việc xuất hiện lỗi là điề rất hay xảy ra. Do đó phát hiện ra nguyên nhân phát sinh ra lỗi trong ứng dụng (hay còn gọi là...
user-glyn3iv 27 February 2017 | 920 lượt xem

PhpStorm: Di Chuyển Nhanh Đến Method Của Class

Để di chuyển nhanh chóng tới định nghĩa của một method nào đó của class trong file hiện tại thì thông thường các bạn lập trình viên sẽ sử dụng cách tìm kiếm tên cho...
user-lsp9miq 03 May 2018 | 556 lượt xem

Mở Nhanh Terminal trong PhpStorm

PhpStorm cung cấp ứng dụng cửa sổ dòng lệnh mạnh mẽ giúp developer không cần phải chuyển qua sử dụng terminal có trên hệ điều hành. Tiện ích này giúp giảm bớt thời gian chuyển...
user-whrlo2v 16 May 2018 | 936 lượt xem

PhpStorm Đi Đến Class Implement Interface

Trong source code bạn có một interface My_Interface và bạn muốn tìm kiếm tất cả các class implement interface trên. Làm thế nào để thực hiện công việc này? ...
user-abcbo5w 21 May 2018 | 269 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết