Bài viết
Cú Pháp (Syntax) Là Gì Hãy nhớ lại đoạn mã của chương trình mà chúng ta viết ở bài học trước: print("Hello World!") Làm thế...
Bài viết
Cài Đặt Python Trước khi bạn bắt đầu, chúng ta sẽ cần cài đặt trình thông dich Python (hay Python Interpreter) trên máy tính...
Hướng dẫn
Python là một ngôn ngữ lập trình đa mục đích (general purpose programming language). Chúng được sử dụng ở trong nhiều lĩnh vự...
Câu hỏi
Dạo này lên Facebook thấy bà con liên tục bàn tán về Python. Có vẻ Python đang lên như diều gặp gió. Liệu trong vòng vài năm...