Hoạt Động Gần Đây

Redis Cơ Bản

Redis là một phần mềm mã nguồn mở được dùng để lưu trữ một cách tạm thời trên bộ nhớ (hay còn gọi là cache data) và giúp truy xuất dữ liệu một cách nhanh...
user-abcbo5w 20 March 2016 | 139 lượt xem

Đường dẫn file log của Redis

Mọi người cho mình hỏi địa chỉ đường dẫn của file log của Redis là gì vậy? Mình đang sử dụng Redis trên Ubuntu. Cảm ơn! ...
user-oyob5aw 06 February 2017 | 441 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết