Hoạt Động Gần Đây

Block, Proc và Lambda trong Ruby

Block hiểu đơn giản nó giống phương thức mà không có tên và chỉ được sử dụng một lần không giống phương thức nó có thể được sử dụng nhiều lần bất cứ khi nào...
user-uojb89t 06 September 2015 | 986 lượt xem

Giới thiệu về RVM trong Ruby

Sau một thời gian bước vào thế giới lập trình với ngôn ngữ Ruby, thông thường lập trình viên sẽ phải làm việc với nhiều ứng dụng được phát triển trên các phiên bản khác...
user-glyn3iv 08 September 2015 | 189 lượt xem

5 Thủ Thuật Ruby Dành Cho Người Mới Học

Đây là một cách tạo mảng rất tiện ích mà không phải ai cũng biết: %w{vi du 1} * ", " # "vi, du, 1" Đối với các chuỗi lặp đi lặp lại chúng ta...
user-pfuqrli 02 October 2015 | 969 lượt xem

Cộng Đồng Ruby

Một năm trước đây khi tôi mới bắt đầu học Ruby có rất nhiều thứ mới lạ nhưng cũng rất thú vị và đáng để khám phá ở ngôn ngữ này. Dần dần tôi trở...
user-q9xvifp 09 October 2015 | 798 lượt xem

Phân Biệt Symbol và String Trong Ruby

Symbol trong Ruby là một khái niệm khá thú vị và được sử dụng rất nhiều trong Ruby. Nếu bạn đã từng làm việc với với Ruby on Rails bạn sẽ thấy trong framework sử...
user-nkj3rdz 18 October 2015 | 818 lượt xem

Cấu Trúc Thư Mục Của Ruby on Rails

Ruby on Rails Framework gợi ý một cấu trúc thư mục cho các lập trình viên khi phát triển ứng dụng. Hầu hết các ứng dụng được viết dựa trên Ruby on Rails thường tuân...
user-q9xvifp 20 March 2016 | 416 lượt xem

Xoá Ký Tự Cuối Trong Chuỗi

Xoá ký tự cuối trong chuỗi với PHP, Javascript, Ruby và Python ...
user-pfuqrli 20 March 2016 | 564 lượt xem

Tạo Blog Với Ruby on Rails

Ruby on Rails là Framework được viết dựa trên nền tảng ngôn ngữ Ruby. Hiện tại Ruby on Rails là một Framework hàng đầu được dùng trên thế giới. Trong bài viết này chúng ta...
user-glyn3iv 20 March 2016 | 902 lượt xem

Chương trình thay thế RVM

Ngoài RVM ra thì còn chương trình nào khác có thể thay thế RVM để quản lý phiên bản của Ruby trên máy? ...
user-bdhgr9v 01 June 2017 | 782 lượt xem

Không chạy được server!

C:\Users\devil\Desktop\RoR\blog>rails s => Booting WEBrick => Rails 4.2.6 application starting in development on http://localhost:3000 => Run rails server -h for more startup options => Ctrl-C to shutdown server [2016-07-15 11:23:46] INFO WEBrick 1.3.1 [2016-07-15 11:23:46]...
user-hnzxhit 16 July 2016 | 6 lượt xem

Sử dụng Shell trong Ruby?

Mọi người cho mình hỏi có cách nào để có thể gọi câu lệnh Shell trong Ruby không? ...
user-3ztadxb 02 January 2017 | 281 lượt xem

Ruby, PHP và Java ngôn ngữ nào có tốc độ xử lý nhanh hơn?

Trong ba ngôn ngữ Ruby, PHP và Java thì ngôn ngữ nào có tốc độ xử lý nhanh nhất? ...
user-3ztadxb 02 January 2017 | 323 lượt xem

Ruby khác nhau giữa equal?, eql?, === và ==

Theo mình hiểu thì trong Ruby có bốn cách khác nhau để so sánh các giá trị với nhau là equal?, eql? === và ==. Tất cả đều là các phương thức của đối tượng...
user-uldf5kf 02 January 2017 | 361 lượt xem

Nên học Ruby hay PHP?

Mình mới bước vào học lập trình web và qua bước đầu làm quen với PHP và thấy ngôn ngữ này tương đối dễ hiểu. Ngoài ra thì mình có thấy rất nhiều các Framework...
user-1pyey3y 02 January 2017 | 784 lượt xem

attr_accessor là gì?

attr_accessor trong Ruby là gì và nó được sử dụng như thế nào? ...
user-ynn0exz 31 December 2016 | 101 lượt xem

Ruby on Rails và Ruby nên học cái nào trước?

Ở trên lớp em được khuyên nên học Ruby trước khi đào sâu vào học Ruby on Rails vì phía sau Ruby on Rails là ngôn ngữ lập trình Ruby. ...
user-dda1cpl 29 December 2016 | 201 lượt xem

Rails: Address already in use - bind(2) for “0.0.0.0” port 3000 (Errno::EADDRINUSE)

Em đang tìm hiểu về cách tạo một blog bằng Ruby on Rails. Sau khi cài đặt Gem và chạy ứng dụng sử dụng câu lệnh: ...
user-nlpxicv 31 December 2016 | 921 lượt xem

PHP - xóa phần tử khỏi mảng

Ruby hỗ trợ phương thức delete dùng để xóa phần tử ra khỏi mảng: a = [2,4,6,3,8] a.delete(3) PHP có hàm nào tương tự như vậy để xóa một phần tử ra khỏi mảng không...
user-zihj9oj 31 December 2016 | 894 lượt xem

Ruby on Rails: Khác biệt giữa <%, <%=, <%# và -%> trong ERB

Khi đọc code của dự án trên công ty ở trong View trong ứng dụng Rails được viết sử dụng ngôn ngữ ERB thì em thấy có dùng các thẻ sau: ...
user-7rljq7j 10 July 2017 | 702 lượt xem

Nên tiếp tục theo đuổi PHP hay chuyển sang Ruby

Từ khi ra trường đi làm tới giờ em đã có xấp xỉ 2 năm kinh nghiệm phát triển web và làm việc với ngôn ngữ chính là PHP. Nhưng thời gian gần đây khi...
user-bdhgr9v 27 October 2017 | 142 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết