Hoạt Động Gần Đây

Cộng Đồng Ruby

Một năm trước đây khi tôi mới bắt đầu học Ruby có rất nhiều thứ mới lạ nhưng cũng rất thú vị và đáng để khám phá ở ngôn ngữ này. Dần dần tôi trở...
user-q9xvifp 09 October 2015 | 798 lượt xem

Cấu Trúc Thư Mục Của Ruby on Rails

Ruby on Rails Framework gợi ý một cấu trúc thư mục cho các lập trình viên khi phát triển ứng dụng. Hầu hết các ứng dụng được viết dựa trên Ruby on Rails thường tuân...
user-q9xvifp 20 March 2016 | 416 lượt xem

Tạo Blog Với Ruby on Rails

Ruby on Rails là Framework được viết dựa trên nền tảng ngôn ngữ Ruby. Hiện tại Ruby on Rails là một Framework hàng đầu được dùng trên thế giới. Trong bài viết này chúng ta...
user-glyn3iv 20 March 2016 | 902 lượt xem

Không chạy được server!

C:\Users\devil\Desktop\RoR\blog>rails s => Booting WEBrick => Rails 4.2.6 application starting in development on http://localhost:3000 => Run rails server -h for more startup options => Ctrl-C to shutdown server [2016-07-15 11:23:46] INFO WEBrick 1.3.1 [2016-07-15 11:23:46]...
user-hnzxhit 16 July 2016 | 6 lượt xem

Ruby on Rails và Ruby nên học cái nào trước?

Ở trên lớp em được khuyên nên học Ruby trước khi đào sâu vào học Ruby on Rails vì phía sau Ruby on Rails là ngôn ngữ lập trình Ruby. ...
user-dda1cpl 29 December 2016 | 201 lượt xem

Rails: Address already in use - bind(2) for “0.0.0.0” port 3000 (Errno::EADDRINUSE)

Em đang tìm hiểu về cách tạo một blog bằng Ruby on Rails. Sau khi cài đặt Gem và chạy ứng dụng sử dụng câu lệnh: ...
user-nlpxicv 31 December 2016 | 921 lượt xem

Ruby on Rails: Khác biệt giữa <%, <%=, <%# và -%> trong ERB

Khi đọc code của dự án trên công ty ở trong View trong ứng dụng Rails được viết sử dụng ngôn ngữ ERB thì em thấy có dùng các thẻ sau: ...
user-7rljq7j 10 July 2017 | 702 lượt xem

Ruby on Rails: Lấy phần mở rộng và kích thước file upload

Trên tầng controller dùng để xử lý upload ảnh avatar người dùng em cần lấy ra phần mở rộng và kích thước dung lượng của tập tin người dùng tải lên server. ...
user-dkcladl 31 December 2016 | 161 lượt xem

Sử Dụng AJAX trong Ruby on Rails

Ngày nay hầu hết các trang web đều sử dụng công nghệ AJAX để cải thiện trải nghiệm của người dùng thông qua cơ chế update từng phần dữ liệu trên trang mà không yêu...
user-whrlo2v 26 February 2017 | 922 lượt xem

Nginx: redirect rule không chạy

Em đang làm ứng dụng với Ruby on Rails và sử dụng Nginx làm web server. Trước đó em để file CSS trong thư mục /public/assets/css nhưng giờ cần chuyển về /public/css. Cách hiện tại...
user-9lkpj1z 07 December 2018 | 604 lượt xem

Chọn host nào để chạy ứng dụng web viết bằng Ruby on Rails

Mọi người thường dùng host nào để để deploy dự án viết bằng Ruby rails? Em đang dùng host của Digital Ocean chọn gói mà nó có cho ssh và hệ thống luôn nhưng tốc...
user-jcyq35g 10 May 2018 | 161 lượt xem

Điểm Danh Các CMS Nổi Bật Viết Bằng Ruby on Rails

Hầu hết chúng ta đều đã quá quen với các CMS được viết dựa trên PHP như Wordpress, Joomla hay Drupal.... Tuy nhiên nếu bạn là một Ruby developer và hoặc bạn đang muốn tham...
user-pfuqrli 03 June 2017 | 461 lượt xem

Phân Biệt GEM, BUNDLE, BUNDLER và RVM Trong Ruby

Gem, bundle, bundler và RVM khác nhau như thế nào? Một trong những thử thách đầu tiên mà các bạn developer mới làm quen với Rails đó là phân biệt rạch ròi được các thuật...
user-lsp9miq 11 July 2017 | 801 lượt xem

Rails: couldn't find file 'jquery' with type 'application/javascript'

Các fix lỗi trên khá đơn giản bạn chỉ cần cài đặt gem jQuery cho Rails. Trên IDE bạn mở tập tin Gemfile của ứng dụng và thêm dòng lệnh sau: gem 'jquery-rails', "~> 2.3.0"....
user-lsp9miq 14 July 2017 | 425 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết