Hoạt Động Gần Đây

Cộng Đồng Ruby

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 08 October 2015
Một năm trước đây khi tôi mới bắt đầu học Ruby có rất nhiều thứ mới lạ nhưng cũng rất thú vị và đáng để khám phá ở ngôn ngữ này. Dần dần tôi trở...
bài viết Ruby Ruby on Rails

Cấu Trúc Thư Mục Của Ruby on Rails

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 19 March 2016
Ruby on Rails Framework gợi ý một cấu trúc thư mục cho các lập trình viên khi phát triển ứng dụng. Hầu hết các ứng dụng được viết dựa trên Ruby on Rails thường tuân...

Tạo Blog Với Ruby on Rails

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 19 March 2016
Ruby on Rails là Framework được viết dựa trên nền tảng ngôn ngữ Ruby. Hiện tại Ruby on Rails là một Framework hàng đầu được dùng trên thế giới. Trong bài viết này chúng ta...

Không chạy được server!

C:\Users\devil\Desktop\RoR\blog>rails s => Booting WEBrick => Rails 4.2.6 application starting in development on http://localhost:3000 => Run rails server -h for more startup options => Ctrl-C to shutdown server [2016-07-15 11:23:46] INFO WEBrick 1.3.1 [2016-07-15 11:23:46]...

Ruby on Rails và Ruby nên học cái nào trước?

Phúc Lê Phúc Lê 28 December 2016
Ở trên lớp em được khuyên nên học Ruby trước khi đào sâu vào học Ruby on Rails vì phía sau Ruby on Rails là ngôn ngữ lập trình Ruby. ...

Rails: Address already in use - bind(2) for “0.0.0.0” port 3000 (Errno::EADDRINUSE)

Lê Huyền Trang Lê Huyền Trang 30 December 2016
Em đang tìm hiểu về cách tạo một blog bằng Ruby on Rails. Sau khi cài đặt Gem và chạy ứng dụng sử dụng câu lệnh: ...

Ruby on Rails: Khác biệt giữa <%, <%=, <%# và -%> trong ERB

Uni Moon Uni Moon 09 July 2017
Khi đọc code của dự án trên công ty ở trong View trong ứng dụng Rails được viết sử dụng ngôn ngữ ERB thì em thấy có dùng các thẻ sau: ...
câu hỏi Ruby on Rails ERB Ruby

Ruby on Rails: Lấy phần mở rộng và kích thước file upload

Thành Công Thành Công 30 December 2016
Trên tầng controller dùng để xử lý upload ảnh avatar người dùng em cần lấy ra phần mở rộng và kích thước dung lượng của tập tin người dùng tải lên server. ...
câu hỏi Ruby on Rails Ruby

Sử Dụng AJAX trong Ruby on Rails

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 25 February 2017
Ngày nay hầu hết các trang web đều sử dụng công nghệ AJAX để cải thiện trải nghiệm của người dùng thông qua cơ chế update từng phần dữ liệu trên trang mà không yêu...
bài viết Ruby on Rails Ruby

Nginx: redirect rule không chạy

Hoàng Giang Hoàng Giang 17 September 2018
Em đang làm ứng dụng với Ruby on Rails và sử dụng Nginx làm web server. Trước đó em để file CSS trong thư mục /public/assets/css nhưng giờ cần chuyển về /public/css. Cách hiện tại...

Chọn host nào để chạy ứng dụng web viết bằng Ruby on Rails

Hang Tran Hang Tran 09 May 2018
Mọi người thường dùng host nào để để deploy dự án viết bằng Ruby rails? Em đang dùng host của Digital Ocean chọn gói mà nó có cho ssh và hệ thống luôn nhưng tốc...

Điểm Danh Các CMS Nổi Bật Viết Bằng Ruby on Rails

Minh Phạm Minh Phạm 02 June 2017
Hầu hết chúng ta đều đã quá quen với các CMS được viết dựa trên PHP như Wordpress, Joomla hay Drupal.... Tuy nhiên nếu bạn là một Ruby developer và hoặc bạn đang muốn tham...
bài viết Ruby on Rails Ruby CMS

Phân Biệt GEM, BUNDLE, BUNDLER và RVM Trong Ruby

Trung Quân Trung Quân 10 July 2017
Gem, bundle, bundler và RVM khác nhau như thế nào? Một trong những thử thách đầu tiên mà các bạn developer mới làm quen với Rails đó là phân biệt rạch ròi được các thuật...

Rails: couldn't find file 'jquery' with type 'application/javascript'

Trung Quân Trung Quân 13 July 2017
Các fix lỗi trên khá đơn giản bạn chỉ cần cài đặt gem jQuery cho Rails. Trên IDE bạn mở tập tin Gemfile của ứng dụng và thêm dòng lệnh sau: gem 'jquery-rails', "~> 2.3.0"....
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết