Ngôn ngữ Ruby hỗ trợ sẵn thư viện đọc các dữ liệu văn bản địh dạng theo format CSV (comma separated file). Trong bài viết này...
Ngày nay hầu hết các trang web đều sử dụng công nghệ AJAX để cải thiện trải nghiệm của người dùng thông qua cơ chế update từn...
Ruby on Rails là Framework được viết dựa trên nền tảng ngôn ngữ Ruby. Hiện tại Ruby on Rails là một Framework hàng đầu được d...
Xoá ký tự cuối trong một chuỗi là một công việc chúng ta thường phải làm. Có nhiều cách khác nhau để có thể xoá ký tự cuối tr...