Hoạt Động Gần Đây

Cách viết commit message trong Git

Ngọc Nguyễn Ngọc Nguyễn 29 January 2017
Mọi người cho mình hỏi có quy tắc chung nào khi viết commit message trong Git hay không vậy? ...
câu hỏi Git SCM

Bỏ theo dõi một thư mục đã được thêm vào Git ở commit trước

Bơ Heoboo Bơ Heoboo 28 December 2016
Trong một dự án hiện tại em đang làm có một thư mục có tên là cache dùng để lưu trữ tạp thời các tập tin dùng trong quá trình chạy ứng dụng. Trước đó...
câu hỏi Git SCM

Khác nhau giữa Pull và Pull Request trong Git?

Bảo Davis Bảo Davis 28 December 2016
Khi làm việc với Git em có gặp hai khác niệm Pull và Pull Request nhưng không rõ hai thằng này khác nhau như thế nào. Bác nào rành về thằng này giải thích giùm...
câu hỏi Git SCM

Export thư mục Git về dạng file zip

Ánh Thủy Ánh Thủy 30 December 2016
Các bác cho em hỏi có cách nào để export source code trong một dự án được theo dõi sử dụng Git về dạng file zip không vậy? ...
câu hỏi Git SVN SCM

Tìm Hiểu Về Cherry-Pick Trong Git

Khi ai đó yêu cầu thực hiện cherry-pick một commit trên nhánh dev về nhánh master sử dụng Git thì chính xác thì điều đó có nghĩa là gì? ...
bài viết Git SCM VCS

Khác Biệt Giữa "git fetch" và "git pull"

Như vậy lưu ý rằng câu lệnh git pull $remote_origin $branch_name sẽ tải về (hay fetch) dữ liệu từ một branch duy nhất $branch_name từ remote server và sau đó merge các thay đổi từ...
bài viết Git VCS SCM

Tìm Hiểu Về Rebase Trong Git

Đình Anh Đình Anh 24 May 2018
Git Rebase là một cách thuận biện để áp dụng lại những commit mới trong một branch trên đỉnh của một branch khác. ...
bài viết Git VCS SCM
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết