Hoạt Động Gần Đây

Cách viết commit message trong Git

Mọi người cho mình hỏi có quy tắc chung nào khi viết commit message trong Git hay không vậy? ...
user-xevpfqf 29 January 2017 | 221 lượt xem

Bỏ theo dõi một thư mục đã được thêm vào Git ở commit trước

Trong một dự án hiện tại em đang làm có một thư mục có tên là cache dùng để lưu trữ tạp thời các tập tin dùng trong quá trình chạy ứng dụng. Trước đó...
user-aptfqq0 28 December 2016 | 284 lượt xem

Khác nhau giữa Pull và Pull Request trong Git?

Khi làm việc với Git em có gặp hai khác niệm Pull và Pull Request nhưng không rõ hai thằng này khác nhau như thế nào. Bác nào rành về thằng này giải thích giùm...
user-bdhgr9v 28 December 2016 | 430 lượt xem

Export thư mục Git về dạng file zip

Các bác cho em hỏi có cách nào để export source code trong một dự án được theo dõi sử dụng Git về dạng file zip không vậy? ...
user-r7tsym6 30 December 2016 | 161 lượt xem

Tìm Hiểu Về Cherry-Pick Trong Git

Khi ai đó yêu cầu thực hiện cherry-pick một commit trên nhánh dev về nhánh master sử dụng Git thì chính xác thì điều đó có nghĩa là gì? ...
user-whrlo2v 25 April 2017 | 285 lượt xem

Khác Biệt Giữa "git fetch" và "git pull"

Như vậy lưu ý rằng câu lệnh git pull $remote_origin $branch_name sẽ tải về (hay fetch) dữ liệu từ một branch duy nhất $branch_name từ remote server và sau đó merge các thay đổi từ...
user-yub2dvv 03 May 2018 | 37 lượt xem

Tìm Hiểu Về Rebase Trong Git

Git Rebase là một cách thuận biện để áp dụng lại những commit mới trong một branch trên đỉnh của một branch khác. ...
user-nkj3rdz 24 May 2018 | 201 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết