Hoạt Động Gần Đây

MySQL và SQL khác nhau như thế nào?

Theo mình hiểu thì SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc và MySQL cũng là một loại ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc? Như vậy thì MySQL và SQL có phải là...
user-uldf5kf 29 December 2016 | 362 lượt xem

SQL Injection là gì?

Mình không hiểu chính xác SQL injection là gì, và SQL injection liên quan tới bảo mật của trang như thế nào. Ai biết giải thích giùm mình thông qua ví dụ cụ thể (sử...
user-pfoagkl 31 December 2016 | 246 lượt xem

MySQL thay đổi kiểu dữ liệu của cột trên bảng

Em có một cơ sở dữ liệu MySQL với một bảng tên là oc_products và trên bảng oc_products này đang dùng một cột có tên là price với dữ liệu là INT(11) để lưu giá...
user-ddty3pn 29 December 2016 | 109 lượt xem

Hiểu về SQL Injection là gì

Trong khi học về lập trình web em gặp phải thuật ngữ SQL Injection nhưng chưa hiểu SQL Injection là gì. Bác nào có thể giải thích một cách đơn giản về thuật ngữ này...
user-ur0zmek 31 December 2016 | 962 lượt xem

Cơ Sở Dữ Liệu và Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được tổ chức theo một cấu trúc nhất định để có thể dễ dàng quản lý (đọc, thêm, xóa, sửa dữ liệu). Sự khác biệt...
user-whrlo2v 20 September 2015 | 271 lượt xem

Các cách xem dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho chúng ta những cách nào để xem dữ liệu? ...
user-mpsya10 22 March 2018 | 641 lượt xem

Tìm Hiểu Về Mệnh Đề "JOIN" Trong SQL

Trong các cơ sở dữ liệu phức tạp, mệnh đề JOIN được sử dụng rất thường xuyên với mục đích kết hợp dữ liệu trên hai hoặc nhiều bảng khác nhau dựa trên mối quan...
user-pfuqrli 16 May 2017 | 212 lượt xem

Làm Quen với Trigger Trong SQL

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một cách tổng quan về trigger trong SQL, khi nào trigger được sử dụng và những ưu và nhược điểm của nó. Trước tiên thì bạn...
user-pfuqrli 13 January 2018 | 756 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết