Hoạt Động Gần Đây

So sánh json_encode và serialize trong PHP

Hai hàm json_encode và serialize trong PHP đều có thể được dùng để chuyển đổi một giá trị kiểu object hoặc array về kiểu string. Tuy nhiên logic chuyển đổi của hai hàm này là...
user-lsp9miq 24 April 2017 | 304 lượt xem

Chuyển Ký Tự Unicode Về ASCII Khi Tạo SEO Friendly URL Trong PHP

Khi tạo URL cho bài viết trong một ứng dụng dạng blog các nhân thông thường chúng ta sẽ sử dụng chính tiêu đề bài viết và loại bỏ các ký tự đặc biệt trên...
user-abcbo5w 05 June 2017 | 989 lượt xem

Cách parse chuỗi JSON trong Java

Em có một biến được lưu theo kiểu dữ liệu là string và có cấu trúc JSON: { source_link: "http://example.com/link.html", image_thumbnail: "http:/example.com/imgages/test.jpg", metadata: { last_updated: "2017-05-11", category: "Entertainment" } } ...
user-xsmc4pj 30 November 2017 | 517 lượt xem

Thủ Thuật Làm Việc Với String trong Golang

String (hay chuỗi) là kiểu dữ liệu được sử dụng phổ biến trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về các thủ thuật hữu ích...
user-nkj3rdz 27 April 2018 | 472 lượt xem

Những Điều Bạn Chưa Biết Về So Sánh Chuỗi Trong Ruby

Chuỗi là kiểu dữ liệu được sử dụng rất phổ biến trong lập trình. Bài viết này sẽ tổng hợp những cách so sánh chuỗi trong [Ruby][1]. Mỗi cách sẽ kèm theo các ví dụ...
user-lsp9miq 03 May 2018 | 304 lượt xem

SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file hello.py on line 1, but no encoding declared

Trên máy em có một tập tin hello.py với nội dung sau: myString = "Xin chào thế giới!" print myString.title() Nhưng khi chạy file này với python hello.py thì gặp phải lỗi sau: ...
user-2jnamok 14 May 2018 | 8 lượt xem

In hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong Python

Để in hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong Python bạn có thể sử dụng method .capwords() của string object và .capwords() trong string package: testString = "hello python!" print(testString.title()) print(string.capwrods(testString)) ...
user-2jnamok 14 May 2018 | 4 lượt xem

Cách Convert Integer sang String trong Golang

Trong Golang bạn có thể nối chuỗi theo một số cách khác nhau trong đó hai cách phổ biến được sử dụng đó là sử dụng strconv hoặc sử dụng Sprintf. ...
user-nkj3rdz 27 May 2018 | 843 lượt xem

Khác Biệt Giữa substring() trong Java 6 và Java 7

Trong Java 6 và Java 7 cách hoạt động của method substring(int beginIndex, int endIndex) khác nhau. Phân biệt được sự khác nhau này sẽ giúp chúng ta sử dụng method này một cách hiệu...
user-q9xvifp 04 March 2017 | 920 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết