Hoạt Động Gần Đây

Giới Thiệu Về Ngôn Ngữ Lập Trình Swift

Trung Quân Trung Quân 07 October 2015
Swift là ngôn ngữ lập trình mới được phát triển bởi <span class="text-bold">Apple Inc.</span> với mục đích hỗ trợ lập trình viên trong việc phát triển các ứng dụng chạy trên các hệ điều hành...
bài viết Mobile iOS Swift

Optional Trong Swift

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 15 October 2015
Một trong những khái niệm mới được giới thiệu trong ngôn ngữ lập trình Swift đó là optional. Khi tiếp xúc với khái niệm mới này, nhiều bạn cảm thấy khó khăntrong việc hiểu được...
bài viết Swift Mobile iOS

Tạo Ứng Dụng Đơn Giản Với Xcode

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 19 March 2016
Bài học này giúp bạn làm quen với Xcode, công cụ mà được các lập trình viên iOS sử dụng để viết các ứng dụng mobile. Qua bài học bạn sẽ dần quen thuộc với...

Cocoapods Là Gì

Đình Anh Đình Anh 19 March 2016
Cocoapods là chương trình giúp quản lý các bộ thư viện được được sử dụng trong ứng dụng mobile được phát triển dựa trên khung làm việc Cocoa. Thông thường một ứng dụng phần mềm...

Lỗi fatal error: unexpectedly found nil while unwrapping an Optional value

Vân Trần Vân Trần 18 September 2018
Em mới chuyển qua Swift để viết app iOS thay vì Objective C. Lúc chạy app trên simulator của Xcode thì rất hay gặp phải lỗi EXC_BAD_INSTRUCTION với thông báo: ...
câu hỏi Swift Xcode iOS
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết