Hoạt Động Gần Đây

Giới Thiệu Về Ngôn Ngữ Lập Trình Swift

Swift là ngôn ngữ lập trình mới được phát triển bởi <span class="text-bold">Apple Inc.</span> với mục đích hỗ trợ lập trình viên trong việc phát triển các ứng dụng chạy trên các hệ điều hành...
user-lsp9miq 08 October 2015 | 105 lượt xem

Optional Trong Swift

Một trong những khái niệm mới được giới thiệu trong ngôn ngữ lập trình Swift đó là optional. Khi tiếp xúc với khái niệm mới này, nhiều bạn cảm thấy khó khăntrong việc hiểu được...
user-q9xvifp 16 October 2015 | 239 lượt xem

Tạo Ứng Dụng Đơn Giản Với Xcode

Bài học này giúp bạn làm quen với Xcode, công cụ mà được các lập trình viên iOS sử dụng để viết các ứng dụng mobile. Qua bài học bạn sẽ dần quen thuộc với...
user-uojb89t 20 March 2016 | 526 lượt xem

Cocoapods Là Gì

Cocoapods là chương trình giúp quản lý các bộ thư viện được được sử dụng trong ứng dụng mobile được phát triển dựa trên khung làm việc Cocoa. Thông thường một ứng dụng phần mềm...
user-nkj3rdz 20 March 2016 | 838 lượt xem

Lỗi fatal error: unexpectedly found nil while unwrapping an Optional value

Em mới chuyển qua Swift để viết app iOS thay vì Objective C. Lúc chạy app trên simulator của Xcode thì rất hay gặp phải lỗi EXC_BAD_INSTRUCTION với thông báo: ...
user-9drbjz5 14 October 2018 | 461 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết