Thuật Ngữ

Thuật Ngữ

Chưa có mô tả nào được thêm vào cho chủ đề này.

10 kết quả trả về

Blockchain là gì?

Câu hỏi tạo bởi Đức Nam 23 March 2019

Em thấy hiện tại thuật ngữ Blockchain được nhắc tới nhiều trong cộng đồng nên cũng tò mò đi tìm hiểu thử mà đọc một số tài liệu trên mảng vẫn chưa hiểu cụ thể Blockc...