Hoạt Động Gần Đây

Boostrap cho ra mắt phiên bản 4.0 alpha

Ngày 19.8 Twitter đã chính thức cho ra măt phiên bản Twitter Bootstrap 4.0 alpha với nhiều cập nhật đáng kể. Sự thay đổi đáng chú ý nhất đó là SASS sẽ được sử dụng...
user-whrlo2v 03 September 2015 | 128 lượt xem

Tìm Hiểu Về Grid Layout System trong Twitter Bootstrap

Grid System là hệ thống bố cục layout cho trang web được giới thiệu từ các phiên bản đầu tiên của Twitter Bootstrap. Hệ thống này giúp thiết kế trang web có thể đáp ứng...
user-ortj16r 19 March 2016 | 111 lượt xem

Glyphicon không hiển thị

Sau khi tải Twitter Bootstrap về và nhúng Twitter Bootstrap và thấy hoạt động bình thường. Tuy nhiên khi viết đoạn mã để sử dụng icon trong glyphicon thì không thấy hiển thị. Đoạn code...
user-dgppw5g 01 January 2017 | 242 lượt xem

Twitter Bootstrap: ẩn phần tử khi xem trên tablet

Trong HTML sử dụng Twitter Bootstrap, em có một thanh navigation ở đầu trang. Trong thanh navigation này có chứa một phần tử <form>. Hiện tại phần tử <form> này được hiển thị trên màn...
user-ycvskch 30 January 2017 | 841 lượt xem

Twitter Bootstrap: tắt responsive

Em đang sử dụng một theme Wordpress được thiết kế theo kiểu responsive dùng Twitter Bootstrap để làm website cho khách. Bây giờ khách hàng yêu cầu vẫn giữ nguyên thiết kế của desktop áp...
user-cc9boaz 30 December 2016 | 921 lượt xem

Rails: couldn't find file 'jquery' with type 'application/javascript'

Các fix lỗi trên khá đơn giản bạn chỉ cần cài đặt gem jQuery cho Rails. Trên IDE bạn mở tập tin Gemfile của ứng dụng và thêm dòng lệnh sau: gem 'jquery-rails', "~> 2.3.0"....
user-lsp9miq 13 July 2017 | 425 lượt xem

Giải Thích về Grid System và Responsive Design trong Twitter Bootstrap

Grid System của Bootstrap là hệ thống layout cho phép các lập trình viên frontend thiết kế web theo kiểu responsive (là kiểu thiết kế tương thích được với nhiều loại màn hình) Trong grid...
user-ortj16r 03 October 2017 | 376 lượt xem

Hướng dẫn tạo modal trong Twitter Bootstrap

Một modal là một hộp thoại thông báo (popup) giống như hộp thoại cảnh báo alert popup khi bạn gọi hàm alert() hay hàm prompt() sử dụng [JavaScript][3]. Tuy nhiên khác với alert popup thì...
user-pfuqrli 30 December 2017 | 149 lượt xem

Resize Modal Bootstrap Đúng Cách

Sử dụng modal trong Twitter Bootstrap framework trong nhiều trường hợp chúng ta muốn chỉnh sửa kích cỡ (hay resize) cửa sổ modal hiện ra sao cho phù hợp với nội dung hiển thị. Nhiều...
user-nkj3rdz 13 January 2018 | 153 lượt xem

Hiển thị background ảnh full trang

Chào mọi người, Em gặp phải một vấn đề về CSS đó là giờ em có một trang HTML và muốn tạo background ảnh cho toàn bộ trang (phần tử body) và ảnh background này...
user-1zxjsf0 02 October 2018 | 723 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết