Hoạt Động Gần Đây

Boostrap cho ra mắt phiên bản 4.0 alpha

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 03 September 2015
Ngày 19.8 Twitter đã chính thức cho ra măt phiên bản Twitter Bootstrap 4.0 alpha với nhiều cập nhật đáng kể. Sự thay đổi đáng chú ý nhất đó là SASS sẽ được sử dụng...
bài viết Twitter Bootstrap

Tìm Hiểu Về Grid Layout System trong Twitter Bootstrap

Lê Trung Lê Trung 19 March 2016
Grid System là hệ thống bố cục layout cho trang web được giới thiệu từ các phiên bản đầu tiên của Twitter Bootstrap. Hệ thống này giúp thiết kế trang web có thể đáp ứng...

Glyphicon không hiển thị

Huyền SuBy Huyền SuBy 01 January 2017
Sau khi tải Twitter Bootstrap về và nhúng Twitter Bootstrap và thấy hoạt động bình thường. Tuy nhiên khi viết đoạn mã để sử dụng icon trong glyphicon thì không thấy hiển thị. Đoạn code...
câu hỏi Twitter Bootstrap

Twitter Bootstrap: ẩn phần tử khi xem trên tablet

Ngọc Anh Ngọc Anh 30 January 2017
Trong HTML sử dụng Twitter Bootstrap, em có một thanh navigation ở đầu trang. Trong thanh navigation này có chứa một phần tử <form>. Hiện tại phần tử <form> này được hiển thị trên màn...

Twitter Bootstrap: tắt responsive

Nguyen Lam Nguyen Lam 30 December 2016
Em đang sử dụng một theme Wordpress được thiết kế theo kiểu responsive dùng Twitter Bootstrap để làm website cho khách. Bây giờ khách hàng yêu cầu vẫn giữ nguyên thiết kế của desktop áp...

Rails: couldn't find file 'jquery' with type 'application/javascript'

Trung Quân Trung Quân 13 July 2017
Các fix lỗi trên khá đơn giản bạn chỉ cần cài đặt gem jQuery cho Rails. Trên IDE bạn mở tập tin Gemfile của ứng dụng và thêm dòng lệnh sau: gem 'jquery-rails', "~> 2.3.0"....

Giải Thích về Grid System và Responsive Design trong Twitter Bootstrap

Lê Trung Lê Trung 03 October 2017
Grid System của Bootstrap là hệ thống layout cho phép các lập trình viên frontend thiết kế web theo kiểu responsive (là kiểu thiết kế tương thích được với nhiều loại màn hình) Trong grid...

Hướng dẫn tạo modal trong Twitter Bootstrap

Minh Phạm Minh Phạm 30 December 2017
Một modal là một hộp thoại thông báo (popup) giống như hộp thoại cảnh báo alert popup khi bạn gọi hàm alert() hay hàm prompt() sử dụng [JavaScript][3]. Tuy nhiên khác với alert popup thì...

Resize Modal Bootstrap Đúng Cách

Đình Anh Đình Anh 13 January 2018
Sử dụng modal trong Twitter Bootstrap framework trong nhiều trường hợp chúng ta muốn chỉnh sửa kích cỡ (hay resize) cửa sổ modal hiện ra sao cho phù hợp với nội dung hiển thị. Nhiều...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết