Hoạt Động Gần Đây

Xóa DNS cache trên Ubuntu

Nếu bạn là một webmaster bạn sẽ có lúc cần phải thay đổi Domain Name Setting cho một tên miền mà bạn đang quản lý. Trong trường hợp này để cập nhật Name server mới...
user-glyn3iv 10 September 2015 | 727 lượt xem

Ubuntu - Kiểm tra dung lượng RAM

Để kiểm tra dung lượng RAM trong Ubuntu chúng ta có 4 cách sau: Trên terminal của Ubuntu chạy câu lệnh free với tùy chọn -m bạn sẽ có được thông tin về dung lượng...
user-abcbo5w 03 October 2015 | 185 lượt xem

Fix Lỗi E: Package 'vim' has no installation candidate

Khi cài Vim trên Ubuntu 12.04 sử dụng câu lệnh: $ sudo apt install vim Thì mình gặp phải lỗi: Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Package vim is not...
user-1c1bmhj 02 January 2017 | 921 lượt xem

Cron Job là gì

Mình đã tìm hiểu trên internet nhưng vẫn chưa hiểu khái niệm cron job là gì? Có ai có thể giúp mình giải thích thuật ngữ này theo một cách đơn giản nhất được không? ...
user-wwbucjv 02 January 2017 | 423 lượt xem

Tìm các ứng dụng đang chạy trên cổng 80

Mình đang sử dụng Ubuntu 16.04, khi chạy câu lệnh sau để khởi động apache: $ sudo service apache2 restart Thì gặp phải lỗi thông báo cổng 80 đang được sử dụng: ...
user-wakthgt 02 January 2017 | 321 lượt xem

Cài đặt Nginx trên Ubuntu 12.04

Cách cài đặt nào là phổ biến nhất để cài đặt Nginx trên Ubuntu 12.04? ...
user-ra2lu8d 02 January 2017 | 481 lượt xem

Linux và Ubuntu khác nhau như thế nào?

Mình nghe nói cả Ubuntu và Linux đều là hai hệ điều hành. Nhưng cũng lại nghe một số người nói rằng Ubuntu là hệ điều hành được phát triển dựa trên nhân Linux (Linux...
user-t6qbjiw 12 February 2017 | 644 lượt xem

câu lệnh echo hiển thị dấu xuống dòng

Làm sao để hiển thị dấu xuống dòng với câu lệnh echo? ...
user-mkemmlb 02 January 2017 | 783 lượt xem

Lỗi configuration option "php_ini" is not set to php.ini location

Sau khi cài đặt xdebug trên Ubuntu sử dụng PECL như trong hướng dẫn thì mình gặp phải lỗi: configuration option "php_ini" is not set to php.ini location ...
user-dgppw5g 02 January 2017 | 162 lượt xem

Ubuntu kiểm tra trạng thái hoạt động của Nginx

Trên Ubuntu làm thế nào để kiểm tra Nginx đang hoạt động hay không. Mình thử với câu lệnh sau mà không được: $ sudo nginx status ...
user-qfilodm 30 December 2016 | 742 lượt xem

Ubuntu không thoát được khỏi telnet trên terminal sau khi đã kết nối thành công

Trên terminal em sử dụng telnet để kết nối tới localhost ở cổng 9000 để kiểm tra hoạt động của Xdebug như sau: $ telnet localhost 9000 Trying 127.0.0.1... Connected to cvn-d021. Escape character is...
user-4xwobbg 29 December 2016 | 861 lượt xem

Ubuntu liệt kê tất cả user trên hệ thống

Sau khi Google cách liệt kê các user trên hệ thống thì em thấy có hướng dẫn dùng câu lệnh sau: $ cat /etc/passwd Và kết quả hiển thị như sau: ...
user-ddty3pn 31 December 2016 | 941 lượt xem

.htaccess không hoạt động

Trên thư mục của ứng dụng em tạo một tập tin .htacess để chuyển tiếp người dùng từ địa chỉ URL không có www về có www như sau: ...
user-xevpfqf 31 December 2016 | 302 lượt xem

Ubuntu: Username của Apache

Mọi người cho mình hỏi trên Ubuntu Apache chạy dưới tên người dùng nào vậy? Và có câu lệnh nào để có thể tìm ra username của Apache hay không? ...
user-1zxjsf0 01 January 2017 | 421 lượt xem

WordPress: lỗi "Are you sure you want to do this? Please try Again"

Khi cài đặt theme trên localhost em gặp phải lỗi sau: Are you sure you want to do this? Please try Again sau đó em có setup quyền cho thư mục chứa wordpress: ...
user-ynn0exz 02 January 2017 | 881 lượt xem

Apache cấu hình sử dụng cổng 8080

Trên con Ubuntu em đang chạy Apache trên cổng 80 nhưng do sử dụng Nginx cùng lúc nên em cần chuyển Apache về chạy cổng 8080. ...
user-0leji5x 05 January 2017 | 785 lượt xem

Quản Lý User của Group Trên Linux và Mac OS X

Quản lý User trong Group là một tác vụ mà các lập trình viên cũng như các sysadmin thường hay phải đối mặt khi phải phân quyền file và thư mục trên hệ điều hành...
user-ortj16r 14 February 2017 | 517 lượt xem

Docker: Container không thể connect với host trên cổng 9000

Em đang cần thiết lập Xdebug trên con Ubuntu để debug cho ứng dụng chạy trong một container của Docker. Địa chỉ IP của docker host (cũng chính là con Ubuntu em đang xài) là...
user-2kaju7h 26 February 2017 | 941 lượt xem

Linux: Thắc mắc về root và administrator khi chạy sudo

Hi all, Trong Ubuntu khi chạy một câu lệnh cài đặt một phần mềm nào đó mình thấy thường phải chạy sudo ví dụ: ...
user-nrqxs9x 15 May 2018 | 161 lượt xem

Cách Xem Nội Dung Của File trong Linux

Trên hệ điều hành Linux chúng ta có thể xem nội dung của file theo nhiều cách khác nhau như dùng các câu lệnh head, tail, more, less, cat hoặc grep... Mỗi cách có những...
user-ortj16r 28 April 2017 | 103 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết