wiki
Ubuntu là một hệ điều hành mã nguồn mở miễn phí được phát triển dựa trên hệ điều hành Linux nổi tiếng. Phiên bản đầu tiên của...