Ubuntu

Ubuntu

Ubuntu là hệ điều hành Linux miễn phí được phát triển từ Debian, so với các bản phân khác của Linux thì Ubuntu đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

35 kết quả trả về