Hoạt Động Gần Đây

Xóa DNS cache trên Ubuntu

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 09 September 2015
Nếu bạn là một webmaster bạn sẽ có lúc cần phải thay đổi Domain Name Setting cho một tên miền mà bạn đang quản lý. Trong trường hợp này để cập nhật Name server mới...
bài viết Ubuntu DNS

Ubuntu - Kiểm tra dung lượng RAM

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 02 October 2015
Để kiểm tra dung lượng RAM trong Ubuntu chúng ta có 4 cách sau: Trên terminal của Ubuntu chạy câu lệnh free với tùy chọn -m bạn sẽ có được thông tin về dung lượng...
bài viết Ubuntu Linux

Fix Lỗi E: Package 'vim' has no installation candidate

Trần Anh Trần Anh 01 January 2017
Khi cài Vim trên Ubuntu 12.04 sử dụng câu lệnh: $ sudo apt install vim Thì mình gặp phải lỗi: Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Package vim is not...
câu hỏi Vim Ubuntu

Cron Job là gì

Khánh Duy Khánh Duy 01 January 2017
Mình đã tìm hiểu trên internet nhưng vẫn chưa hiểu khái niệm cron job là gì? Có ai có thể giúp mình giải thích thuật ngữ này theo một cách đơn giản nhất được không? ...
câu hỏi Linux Cron Job Ubuntu

Tìm các ứng dụng đang chạy trên cổng 80

Hana Pham Hana Pham 01 January 2017
Mình đang sử dụng Ubuntu 16.04, khi chạy câu lệnh sau để khởi động apache: $ sudo service apache2 restart Thì gặp phải lỗi thông báo cổng 80 đang được sử dụng: ...
câu hỏi Ubuntu Apache Linux

Cài đặt Nginx trên Ubuntu 12.04

Bao Ngoc Bao Ngoc 01 January 2017
Cách cài đặt nào là phổ biến nhất để cài đặt Nginx trên Ubuntu 12.04? ...
câu hỏi Ubuntu Nginx Linux Aptitude

Linux và Ubuntu khác nhau như thế nào?

Hanh Nguyen Hanh Nguyen 11 February 2017
Mình nghe nói cả Ubuntu và Linux đều là hai hệ điều hành. Nhưng cũng lại nghe một số người nói rằng Ubuntu là hệ điều hành được phát triển dựa trên nhân Linux (Linux...
câu hỏi Ubuntu Linux

câu lệnh echo hiển thị dấu xuống dòng

Vũ Văn Tân Vũ Văn Tân 01 January 2017
Làm sao để hiển thị dấu xuống dòng với câu lệnh echo? ...
câu hỏi Linux Ubuntu

Lỗi configuration option "php_ini" is not set to php.ini location

Huyền SuBy Huyền SuBy 01 January 2017
Sau khi cài đặt xdebug trên Ubuntu sử dụng PECL như trong hướng dẫn thì mình gặp phải lỗi: configuration option "php_ini" is not set to php.ini location ...
câu hỏi Xdebug PHP Ubuntu

Ubuntu kiểm tra trạng thái hoạt động của Nginx

Hải Phạm Hải Phạm 29 December 2016
Trên Ubuntu làm thế nào để kiểm tra Nginx đang hoạt động hay không. Mình thử với câu lệnh sau mà không được: $ sudo nginx status ...
câu hỏi Ubuntu Nginx

Ubuntu không thoát được khỏi telnet trên terminal sau khi đã kết nối thành công

Huyền Cano Huyền Cano 28 December 2016
Trên terminal em sử dụng telnet để kết nối tới localhost ở cổng 9000 để kiểm tra hoạt động của Xdebug như sau: $ telnet localhost 9000 Trying 127.0.0.1... Connected to cvn-d021. Escape character is...
câu hỏi Ubuntu Xdebug Shell

Ubuntu liệt kê tất cả user trên hệ thống

Hằng Đỗ Hằng Đỗ 30 December 2016
Sau khi Google cách liệt kê các user trên hệ thống thì em thấy có hướng dẫn dùng câu lệnh sau: $ cat /etc/passwd Và kết quả hiển thị như sau: ...
câu hỏi Ubuntu Linux Bash

.htaccess không hoạt động

Ngọc Nguyễn Ngọc Nguyễn 30 December 2016
Trên thư mục của ứng dụng em tạo một tập tin .htacess để chuyển tiếp người dùng từ địa chỉ URL không có www về có www như sau: ...
câu hỏi Apache Ubuntu Web Server

Ubuntu: Username của Apache

Hoang Anh Hoang Anh 31 December 2016
Mọi người cho mình hỏi trên Ubuntu Apache chạy dưới tên người dùng nào vậy? Và có câu lệnh nào để có thể tìm ra username của Apache hay không? ...
câu hỏi Apache Webserver Ubuntu

WordPress: lỗi "Are you sure you want to do this? Please try Again"

Nguyen Duy Nguyen Duy 01 January 2017
Khi cài đặt theme trên localhost em gặp phải lỗi sau: Are you sure you want to do this? Please try Again sau đó em có setup quyền cho thư mục chứa wordpress: ...
câu hỏi Wordpress PHP Apache Ubuntu

Apache cấu hình sử dụng cổng 8080

Vũ Nhật Linh Vũ Nhật Linh 04 January 2017
Trên con Ubuntu em đang chạy Apache trên cổng 80 nhưng do sử dụng Nginx cùng lúc nên em cần chuyển Apache về chạy cổng 8080. ...
câu hỏi Ubuntu Apache Web Server

Quản Lý User của Group Trên Linux và Mac OS X

Lê Trung Lê Trung 13 February 2017
Quản lý User trong Group là một tác vụ mà các lập trình viên cũng như các sysadmin thường hay phải đối mặt khi phải phân quyền file và thư mục trên hệ điều hành...
bài viết Linux Mac OS X Ubuntu

Docker: Container không thể connect với host trên cổng 9000

Minh Tâm Minh Tâm 25 February 2017
Em đang cần thiết lập Xdebug trên con Ubuntu để debug cho ứng dụng chạy trong một container của Docker. Địa chỉ IP của docker host (cũng chính là con Ubuntu em đang xài) là...
câu hỏi Docker Telnet Linux Ubuntu

Linux: Thắc mắc về root và administrator khi chạy sudo

Linh Vũ Linh Vũ 14 May 2018
Hi all, Trong Ubuntu khi chạy một câu lệnh cài đặt một phần mềm nào đó mình thấy thường phải chạy sudo ví dụ: ...
câu hỏi Linux Ubuntu

Cách Xem Nội Dung Của File trong Linux

Lê Trung Lê Trung 27 April 2017
Trên hệ điều hành Linux chúng ta có thể xem nội dung của file theo nhiều cách khác nhau như dùng các câu lệnh head, tail, more, less, cat hoặc grep... Mỗi cách có những...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết