Ubuntu là một hệ điều hành mã nguồn mở miễn phí được phát triển dựa trên hệ điều hành Linux nổi tiếng. Phiên bản đầu tiên của Ubuntu được cho ra mắt vào 20 thán...
Hệ Điều Hành Ubuntu