Hoạt Động Gần Đây

Apache và Nginx nên dùng Web Server nào?

Trước giờ mình hay dùng Apache Web Server nhưng gần đây thấy nhiều người chuyển sang dùng Nginx nên cũng đang phân vân không biết có nên chuyển từ Apache qua dùng Nginx hay không. ...
user-pqlsuph 08 September 2017 | 803 lượt xem

[Help] Lỗi You don't have permission to access / on this server

Em đang viết một trang web sử dụng PHP và sử dụng Apache. Khi mình đăng nhập xong và truy cập vào trang thông tin cá nhân thì thấy màn hình trống hiện ra với...
user-3ztadxb 02 January 2017 | 844 lượt xem

Server và Hosting khác nhau như thế nào?

Đọc xong bài viết giải thích về web server là gì thì em cũng đã được web server với server khác nhau như thế nào rồi nhưng giờ lại thấy nhiều sách dùng thuật ngữ...
user-1u5i3a0 02 January 2017 | 923 lượt xem

localhost và 127.0.0.1 khác nhau như thế nào?

Theo mình biết thì cả localhost và 127.0.0.1 đều được dùng để chỉ máy tính hiện tại và các request gửi tới hai địa chỉ này được chuyển tới máy tính được dùng để gửi...
user-oyob5aw 29 December 2016 | 101 lượt xem

GET và POST khác nhau như thế nào?

Hai phương thức GET và POST sử dụng trong form biểu mẫu khác nhau như thế nào? ...
user-xmsrl0o 02 February 2017 | 181 lượt xem

.htaccess không hoạt động

Trên thư mục của ứng dụng em tạo một tập tin .htacess để chuyển tiếp người dùng từ địa chỉ URL không có www về có www như sau: ...
user-xevpfqf 31 December 2016 | 302 lượt xem

Mac: Restart Apache

Em cài đặt Apache sử dụng Homebrew mà quên không lưu lại câu lệnh khởi động lại Apache? Bác nào còn nhớ cách khởi động lại Apache giúp em với! ...
user-nlpxicv 28 November 2017 | 361 lượt xem

Apache và PHP hoạt động như thế nào?

Mọi người cho em hỏi về quá trình xử lý các request gửi tới server sẽ được xử lý bằng PHP hay Apache trước. Và quá trình xử lý này được Apache và PHP thực...
user-xevpfqf 31 December 2016 | 242 lượt xem

Apache cấu hình sử dụng cổng 8080

Trên con Ubuntu em đang chạy Apache trên cổng 80 nhưng do sử dụng Nginx cùng lúc nên em cần chuyển Apache về chạy cổng 8080. ...
user-0leji5x 05 January 2017 | 785 lượt xem

Nginx: redirect rule không chạy

Em đang làm ứng dụng với Ruby on Rails và sử dụng Nginx làm web server. Trước đó em để file CSS trong thư mục /public/assets/css nhưng giờ cần chuyển về /public/css. Cách hiện tại...
user-9lkpj1z 16 January 2019 | 102 lượt xem

Chọn host nào để chạy ứng dụng web viết bằng Ruby on Rails

Mọi người thường dùng host nào để để deploy dự án viết bằng Ruby rails? Em đang dùng host của Digital Ocean chọn gói mà nó có cho ssh và hệ thống luôn nhưng tốc...
user-jcyq35g 10 May 2018 | 161 lượt xem

SSL Cơ Bản: SSL Là Gì và Tại Sao Cần Sử Dụng SSL

SSL là một tiểu chuẩn bảo mật công nghệ được sử dụng bởi trên [web server][1] giúp mã hoá các kết nối giữa trình duyệt và web server. Sử dụng SSL quá trình trao đổi...
user-pfuqrli 08 June 2017 | 313 lượt xem

Cách Fix Lỗi 413 Request Entity Too Large Error Trong NginX

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách khắc phục một lỗi cũng khá phổ biến khi sử dụng NginX, khi gặp lỗi này chúng ta sẽ thấy server trả về thông báo...
user-glyn3iv 04 July 2017 | 221 lượt xem

Hướng Dẫn Tạo Form HTML và Xử Lý Dữ Liệu Form với PHP

Form HTML (hay biểu mẫu HTML) được dùng trong thiết kế website với mục đích cho phép người dùng có thể gửi dữ liệu tới máy chủ web server. Bài viết này sẽ hướng dẫn...
user-uojb89t 10 January 2018 | 365 lượt xem

Fix Lỗi Virtual Host Không Hoạt Động Trên Apache

Cách khắc phục hiện tượng Virtual Host không hoạt động: ...
user-lsp9miq 21 April 2018 | 133 lượt xem

Apache và PHP Hoạt Động Cùng Nhau Như Thế Nào

Sau khi Apahce được tích hợp và kích hoạt mod_php thì lúc này khi server nhận được một request gửi tới từ phía client với địa chỉ URL là http://localhost/index.php nó vẫn sẽ chuyển request...
user-abcbo5w 29 April 2018 | 445 lượt xem

Chính Xác Thì Cookie Được Tạo Ra Như Thế Nào

Tới đây chúng ta đã hoàn tất việc tìm hiểu cách quản lý cookie trên trang theo hai cách khác nhau đó là thông qua ngôn ngữ JavaScript và thông qua response header. Thông thường...
user-q9xvifp 24 April 2018 | 232 lượt xem

Quản Lý HTTP Request Header trong Golang

Package http trong Golang cung cấp các phương thức giúp developer có thể dễ dàng thực hiện các tác vụ sử dụng giao thức HTTP. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách...
user-q9xvifp 06 June 2018 | 257 lượt xem

Web server là gì

Web server là một loại máy chủ (hay server) được dùng để xử lý các truy cập được gửi từ máy khách thông qua giao thức HTTP. Các truy cập HTTP này thường được gửi...
user-pfuqrli 20 March 2016 | 455 lượt xem

Node.js HTTP Module

Node.js cung cấp sẵn một module có tên là HTTP, mô-đun này cho phép chúng ta sử dụng Node.js để truyền dữ liệu sử dụng giao thức Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). ...
user-6yrbyvn 06 July 2018 | 4 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết