Hoạt Động Gần Đây

Giới Thiệu Về Chrome Developer Tools

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 24 September 2015
Khi lập trình web các lập trình viên thường hay phải sử dụng các công cụ phát triển hay gọi tắt là Developer Tool để kiểm tra mã lệnh HTML hay debug mã lệnh javascript....
bài viết Web Development

Giới Thiệu Về Vagrant: Cách Cài Đặt và Sử Dụng

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 05 October 2015
Vagrant là một chương trình phần mềm cung cấp môi trường giả lập một cách nhanh chóng, tiện dụng và hiệu quả. Nó được xây dựng để trên nền tảng hệ điều hành phổ biến...

Cấu Trúc Thư Mục Của Ruby on Rails

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 19 March 2016
Ruby on Rails Framework gợi ý một cấu trúc thư mục cho các lập trình viên khi phát triển ứng dụng. Hầu hết các ứng dụng được viết dựa trên Ruby on Rails thường tuân...

Tạo Blog Với Ruby on Rails

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 19 March 2016
Ruby on Rails là Framework được viết dựa trên nền tảng ngôn ngữ Ruby. Hiện tại Ruby on Rails là một Framework hàng đầu được dùng trên thế giới. Trong bài viết này chúng ta...

Chuyển Tiếp URL Không Có www Về Địa Chỉ Có ww Trên Apache

Đình Anh Đình Anh 19 March 2016
Thông thường khi phải chọn một địa chỉ URL duy nhất các lập trình viên sẽ chọn kiểu định dạng có www ở phía trước tên miền. Để sử dụng duy nhất kiểu định dạng...

Kỹ Thuật Tối Ưu Hoá Tốc Độ Tải Của Trang Web

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 19 March 2016
Server là một thành phần quan trọng trong việc tăng tốc độ tải website. Nếu bạn sử dụng một server chậm với giá rẻ để host trang web của bạn thì dù bạn có sử...

Không chạy được server!

C:\Users\devil\Desktop\RoR\blog>rails s => Booting WEBrick => Rails 4.2.6 application starting in development on http://localhost:3000 => Run rails server -h for more startup options => Ctrl-C to shutdown server [2016-07-15 11:23:46] INFO WEBrick 1.3.1 [2016-07-15 11:23:46]...

Lỗi timeout khi cài đặt

Hải Phạm Hải Phạm 01 January 2017
Em theo dõi và đã làm theo đúng hướng dẫn nhưng vẫn bị lỗi timeout: Loading composer repositories with package information Installing dependencies (including require-dev) from lock file - Installing symfony/symfony (v2.3.4) Downloading: 100% [Symfony\Component\Process\Exception\ProcessTimedOutException]...

Không cài được Laravel bằng composer

Hải Phạm Hải Phạm 01 January 2017
Khi cài Laravel sử dụng lệnh composer install thì em bị lỗi như trong hình phía dưới: Em đã chạy lại lệnh này vài lần nhưng vẫn bị báo lỗi? ...

$$ là toán tử gì trong PHP?

Kim Hani Kim Hani 01 January 2017
Trong lúc học mình thấy có đoạn code sau: if($$link){ die('Không thể kết nối với database: ' . $mysqli_connect_errno($link)); } else { echo "<p>Kết nối thành công</p>"; } ...

Trang trống sau khi gọi hàm mysql_connect

Trong đoạn code em viết cho trang connect_db.php em làm giống với bài hướng dẫn nhưng khi mở trang này trên trình duyệt thì lại hiển thị một trang trống (trừ tiêu đề ra). ...

Parse error: syntax error, unexpected '[' in \D:\wamp\www\laravel_appvendor\laravel\framework\src\Illuminate\Support\helpers.php on line 543

Tran Thuy Tran Thuy 16 October 2015
Khi cài xong bị lỗi như vậy: Parse error: syntax error, unexpected '[' in \D:\wamp\www\laravel_appvendor\laravel\framework\src\Illuminate\Support\helpers.php on line 543 Mình khác phục thế nào? ...

Bị lỗi "php is not recognized as an" khi cài đặt composer

Duan Le Duan Le 01 January 2017
Em đang sử dụng Windows 7 khi cài đặt composer thì gặp phải lỗi php is not recognized as an intern command Trên máy tính em đã có cài PHP (lúc trước cài XAMPP) theo...

Lỗi: Whoops, looks like something went wrong sau khi cài đặt

Trung Quân Trung Quân 01 January 2017
Sau khi cài đặt xong và mở trang web trên trình duyệt mình gặp phải lỗi: Whoops, looks like something went wrong. Có bạn nào bị như tương tự không vậy? ...

[Fix] PHP Fatal error: Class 'Dotenv' not found in /Users/.../bootstrap/app.php on line 5

Hữu Hạnh Hữu Hạnh 22 December 2017
Chào các bác, Em mới clone một dự án sử dụng Lumen framework từ Github về. Sau khi tải về em chạy câu lệnh sau đây trên terminal để migrate: ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết