Hoạt Động Gần Đây

Giới Thiệu Về Chrome Developer Tools

Khi lập trình web các lập trình viên thường hay phải sử dụng các công cụ phát triển hay gọi tắt là Developer Tool để kiểm tra mã lệnh HTML hay debug mã lệnh javascript....
user-whrlo2v 25 September 2015 | 466 lượt xem

Giới Thiệu Về Vagrant: Cách Cài Đặt và Sử Dụng

Vagrant là một chương trình phần mềm cung cấp môi trường giả lập một cách nhanh chóng, tiện dụng và hiệu quả. Nó được xây dựng để trên nền tảng hệ điều hành phổ biến...
user-q9xvifp 06 October 2015 | 897 lượt xem

Cấu Trúc Thư Mục Của Ruby on Rails

Ruby on Rails Framework gợi ý một cấu trúc thư mục cho các lập trình viên khi phát triển ứng dụng. Hầu hết các ứng dụng được viết dựa trên Ruby on Rails thường tuân...
user-q9xvifp 20 March 2016 | 416 lượt xem

Tạo Blog Với Ruby on Rails

Ruby on Rails là Framework được viết dựa trên nền tảng ngôn ngữ Ruby. Hiện tại Ruby on Rails là một Framework hàng đầu được dùng trên thế giới. Trong bài viết này chúng ta...
user-glyn3iv 20 March 2016 | 902 lượt xem

Chuyển Tiếp URL Không Có www Về Địa Chỉ Có ww Trên Apache

Thông thường khi phải chọn một địa chỉ URL duy nhất các lập trình viên sẽ chọn kiểu định dạng có www ở phía trước tên miền. Để sử dụng duy nhất kiểu định dạng...
user-nkj3rdz 20 March 2016 | 217 lượt xem

Kỹ Thuật Tối Ưu Hoá Tốc Độ Tải Của Trang Web

Server là một thành phần quan trọng trong việc tăng tốc độ tải website. Nếu bạn sử dụng một server chậm với giá rẻ để host trang web của bạn thì dù bạn có sử...
user-q9xvifp 20 March 2016 | 285 lượt xem

Không chạy được server!

C:\Users\devil\Desktop\RoR\blog>rails s => Booting WEBrick => Rails 4.2.6 application starting in development on http://localhost:3000 => Run rails server -h for more startup options => Ctrl-C to shutdown server [2016-07-15 11:23:46] INFO WEBrick 1.3.1 [2016-07-15 11:23:46]...
user-hnzxhit 16 July 2016 | 6 lượt xem

Lỗi timeout khi cài đặt

Em theo dõi và đã làm theo đúng hướng dẫn nhưng vẫn bị lỗi timeout: Loading composer repositories with package information Installing dependencies (including require-dev) from lock file - Installing symfony/symfony (v2.3.4) Downloading: 100% [Symfony\Component\Process\Exception\ProcessTimedOutException]...
user-qfilodm 02 January 2017 | 781 lượt xem

Không cài được Laravel bằng composer

Khi cài Laravel sử dụng lệnh composer install thì em bị lỗi như trong hình phía dưới: Em đã chạy lại lệnh này vài lần nhưng vẫn bị báo lỗi? ...
user-qfilodm 02 January 2017 | 121 lượt xem

$$ là toán tử gì trong PHP?

Trong lúc học mình thấy có đoạn code sau: if($$link){ die('Không thể kết nối với database: ' . $mysqli_connect_errno($link)); } else { echo "<p>Kết nối thành công</p>"; } ...
user-oiw9ard 02 January 2017 | 249 lượt xem

Trang trống sau khi gọi hàm mysql_connect

Trong đoạn code em viết cho trang connect_db.php em làm giống với bài hướng dẫn nhưng khi mở trang này trên trình duyệt thì lại hiển thị một trang trống (trừ tiêu đề ra). ...
user-uldf5kf 02 January 2017 | 942 lượt xem

Parse error: syntax error, unexpected '[' in \D:\wamp\www\laravel_appvendor\laravel\framework\src\Illuminate\Support\helpers.php on line 543

Khi cài xong bị lỗi như vậy: Parse error: syntax error, unexpected '[' in \D:\wamp\www\laravel_appvendor\laravel\framework\src\Illuminate\Support\helpers.php on line 543 Mình khác phục thế nào? ...
user-yeulyjb 17 October 2015 | 10 lượt xem

Bị lỗi "php is not recognized as an" khi cài đặt composer

Em đang sử dụng Windows 7 khi cài đặt composer thì gặp phải lỗi php is not recognized as an intern command Trên máy tính em đã có cài PHP (lúc trước cài XAMPP) theo...
user-vejfn7z 02 January 2017 | 324 lượt xem

Lỗi: Whoops, looks like something went wrong sau khi cài đặt

Sau khi cài đặt xong và mở trang web trên trình duyệt mình gặp phải lỗi: Whoops, looks like something went wrong. Có bạn nào bị như tương tự không vậy? ...
user-lsp9miq 02 January 2017 | 803 lượt xem

[Fix] PHP Fatal error: Class 'Dotenv' not found in /Users/.../bootstrap/app.php on line 5

Chào các bác, Em mới clone một dự án sử dụng Lumen framework từ Github về. Sau khi tải về em chạy câu lệnh sau đây trên terminal để migrate: ...
user-1pyey3y 23 December 2017 | 878 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết