Hoạt Động Gần Đây

Cài đặt LAMP Stack Trên Amazon EC2

Amazon Web Service hay AWS là dịch dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu trên thế giới được cung cấp bởi công ty Amazon. Trong đó Amazon EC2 hay Elastic Compute Cloud là một...
user-uojb89t 19 March 2016 | 937 lượt xem

Chuyển Tiếp URL Không Có www Về Địa Chỉ Có ww Trên Apache

Thông thường khi phải chọn một địa chỉ URL duy nhất các lập trình viên sẽ chọn kiểu định dạng có www ở phía trước tên miền. Để sử dụng duy nhất kiểu định dạng...
user-nkj3rdz 19 March 2016 | 217 lượt xem

Ubuntu: Username của Apache

Mọi người cho mình hỏi trên Ubuntu Apache chạy dưới tên người dùng nào vậy? Và có câu lệnh nào để có thể tìm ra username của Apache hay không? ...
user-1zxjsf0 31 December 2016 | 421 lượt xem

Laravel: error in exception handler

Trên localhost sau khi mình cài Laravel sử dụng composer và chạy thì gặp phải lỗi sau: Laravel: error in exception handler Xem trong error log và access log trong Apache thì không thấy có...
user-0leji5x 14 February 2017 | 542 lượt xem

.htaccess trong Nginx

Trước giờ mình chủ yếu làm việc với Apache webserver, thời gian gần đây mới bắt đầu chuyển qua làm quen với Nginx nên cũng chưa hiểu rõ lắm về các cấu hình có trong...
user-7mxl8zd 17 April 2018 | 122 lượt xem

Homebrew: Tự động start Apache trong khi boot

Chào mọi người, Sau khi cài đặt Apache (bản 2.4) trên máy Mac sử dụng Homebrew mình gặp phải vấn đề là mỗi lần khởi động máy thì Apache không tự start được. Do đó...
user-oiw9ard 01 January 2017 | 141 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết